Evangélium - 2018.12.09.

Szerkesztette: Masa Tamás

 Advent 2. vasárnapja 

     Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.
     S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: ,,A pusztába kiáltónak ez a szava:
     Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.'' 
/Lk 3, 1-6/

                                                   

                                “Isten vezeti majd Izraelt örömben, dicsőségének fényében,

                                 s kíséretül adja nekik irgalmát és igazságosságát(Bár 5,9)

    Krisztusban kedves testvérem!

     Ebbena az egyházi évben, advent második vasárnapjának az első olvasmánya Báruk könyvéből való. Báruk, aki a könyvének elején bemutatkozik (vö Bár 1,1-2), a kuatók szerint Jeremiás próféta „titkára” volt. Ők látták Jeruzsálem pustulását Kr. e 587-ben. Ebben a mai olvasmányban nem is annyira a szomorúság áll előtárben, hanem inkább a remény és az Istenbe vetett bizalom. Mint ahogyan olvastuk, már az olvasmány első részében Báruk ezeket a szavakat írja:” Jeruzsálem, vesd le a gyász s az ínség ruháját, s öltsd magadra mindörökre Isten dicsőségének szépségét! Öltsd fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az örök dicsőség koronájátmert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt.” (Bár 5,1-3). Ezekben a sorokban felvillan a fogságból való szabadulás reménye. Kürösz perzsa király Kr. e. 549.-ben elfoglalja Médiát, és Báruk abban reménykedik, hogy elfoglalja Babilont is, ami a választott nép fiainak szabadulását hozza meg.(forrás:http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=667ÖÖ)

     Krisztusban kedves tesvérem! Advent napjai, minket is tanítanak arra za igazságra, hogy Isten állandóan működik az életünkben és az emberiség történelmében. A mi hivatásunk az, hogy felfigyeljünk Isten jelenlétére, és mindarra amit értünk tesz. Számunkra a legnagyobb dolog, magának Krisztusnak az eljövetele, aki az üdvösséget hozta meg a számunkra. Ahogyan a próféta Küroszban látta a szabadítót,aki szabadon engedi Babilonból a választott nép fiait, mi Krisztusban látjuk azt, aki megszabadít a múltbeli dolgainktól, különösen a bűn sötétségétől, és Krisztus az, aki leveti rólunk a gyász és az ínség ruháját, és Ő az aki :” vezeti majd Izraelt (itt most magunkra gondolunk) örömben, dicsőségének fényében, s kíséretül adja nekik irgalmát és igazságosságát.( Bár 5,9)

     Áldott advent napokat kívánok neked!

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30