Evangélium - 2018.11.25.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja

     "Abban az időben:
     Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: ,,Te vagy-e a zsidók királya?''
     Jézus így válaszolt: ,,Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?''
     Pilátus ezt felelte: ,,Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?'' Ekkor Jézus így szólt: ,,Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.''
      Pilátus megkérdezte: ,,Tehát király vagy?''
     Jézus így felelt: ,,Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!'' 
/Jn 18, 33b-37/

                

                                           “Aki az igazságból való, hallgat szavamra.” (Jn 18,37b)

Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon Egyházunk, Krisztusnak a Mindenség Királyának az ünnepét ünnepli. Az egyházi évben ez az utolsó vasárnap. Jövő vasárnap már egy új egyházi év kezdődik. Ennek az ünnepnek a történetéről is szeretnék szólni. Ezt az ünnepet 1925.-ben vezették be, amikor az Egyház a Niceai zsinat 1600.-ik évfordulóját ünnepelte. Ez a Zsinat tisztázta le és végleges formában kimondta Krisztus istenségének a dogmáját. Ezt z ünnepet akkor október utolsó vasárnapján ünnepelték. A második Vatikáni Zsinat a liturgikus reformmal változtatott ennek az ünnepnek az időpontján, és október utolsó vasárnapja helyett az utolsó (34.) évközi vasárnapon ünnepli. Ennek is nagy jelentősége van. Az egyházi év végén,vagyis az utolsó vasárnapon kidomborodik előttünk Krisztusnak a Mindenség Királyának az alakja . Az egész egyházi év Krisztus misztériumát tárja fel előttünk, kezdve a megtestesüléstől, a szenvedésen keresztül a megdicsőülésig. Ez a vasárnap a korona az egyházi év fején. Krisztus, aki emberré lett, aki szenvedett, meghalt és feltámadt, immár a mindenek felett uralkodó Király. (forrás: http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=653)

     Krisztusban kedves testvérem! Ebben a liturgikus évben ezen a vasárnapon a János evangéliumából vett passió-részlettel találkozunk. Azt a mozzanatot hallottuk, amikor Jézus Pilátus előtt áll , és ott tesz tanúságot arról hogy Ő a mindenség királya, akinek az országa nem ebből a világból való (vö.Jn 18,36). A címben szereplő igevers egy hatalmas buzdítás a számunkra. Jézus, aki a helytartó előtt áll, és tudja hogy hamarosan kimondja felette a halálos ítéletet, ezzel az igével akar minket magához vonzani. Ha elgondolkodunk egy kicsit, akkor látni fogjuk Jézus nagyságát. Ő nem hasonlít földi királyra. A zsidók azért adták át Pilátusnak, mert nem értették meg őt. Ő nem akart földi hatalmat. Nem akart király lenni. Ezzel találkozunk több alkalommal is az evangéliumban. Vegyük csak példának azut, amikor a kenyérszaporítás után királlyá akarják tenni, de Ő elmegy tőlük.

     Jézus más kategóriákban gondolkodik. Ő az Atya akaratát teljesíti. Ezért lép be a világba, ezért vállalja a szenvedést, és a keresztet. Mindezek által váéllik megdicsőölt királlyá. Ő az engesztelő áldozat, aki meghozza az embernek az üdvösséget. A földi uralkodók, legalábbis némelyik, csak földi biztonságot és jólétet tudott biztosítani országában. Jézus valami egészen mást akar adni a benne hívőknek: Isten országát, az örök boldogságot. Ez a különbség Krisztus és a földi királyok között. Krisztus az örök javakat kínálja fel, a földi királyok csak múlandó javakat.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai vasárnap nagyon jó alklmat ada rra, hogy megkérdezzük magunkat: látom-e Krisztusban az én Királyomat? Látom-e, és akarom-e meglátni benne azt a Királyt, aki nem a földi javakat adja nekem, hanem valami sokkal többet?

     A mai ünnep megtanít minket más dolgokra is. Jézus, aki a mindenség örök királya lett azáltal, hogy teljesíti az Atyától kapott küldetését. Alázatban, szeretetben, türelemben végzi ezt a köldetését Jézus. Mi, Jézus követői is erre kaptunk meghívást. A mai evangéliumi történet arra buzdít bennünket, hogy a világban mi is legyünk az igazság emberei. Mi is merjük felvállalni keresztény voltunkat, és Jézushoz hasonlóan mi is álljunk ki az igazság mellett.

     Krisztusban kedves testvérem, kívánom neked, hogy a mai ünnep, Krisztus a Mindenség Királyának az ünnepe, adjon erőt, kegyelmet és kitartást a mindennapi küzdelmekhez, és az igazságban, vagyis Krisztus evangéliumának a fényében járva tanúságot tegyél az örök életbe vetett hiedről.

     Kegyelem, áldás és béke legyen veled!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30