Evangélium - 2018.11.18.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 33. vasárnap

     "Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
     Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek.
     Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig.
     Vegyetek példát a fügefáról: Amikor már zöldellni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van, már az ajtó előtt.
      Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem egyedül az Atya." 
/Mk 13, 24-32/

          

                    Az ég és föld elmúlnak, de az én szavaim nem múlnak el.”(Mk 13,31)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Lassan elérkezünk az egyházi év végéhez. A mai evangéliumi szakaszban az utolsó időkről hallunk. Az evangéliumokban több helyen találunk tanításokat az ítélet napjáról és a világ végéről, valamint Jézus második eljöveteléről. Nagyon érdekes ezeket elolvasni .Lehet hogy első olvasásra félelmetesnek tűnik a végidőről szóló tanítás, hiszen számadásról, ítéletről beszél Jézus. Olyan érzése is támadhat az embernek, hogy valamiféle, szigorú, rögtönítélő bíróság előtt kell majd megjelennünk. Nem erről van szó. A Szentírás, akár már az ószövetségi, akár az újszövetségi Isten jóságát helyezik az előtérbe. Nagyon ismert kijelentés az újjáteremtés. Isten az idők végén valami újat fog alkotni, ami már nem mulandó, és nem veszendő, mint az első teremtés.

     A mai evangéliumi szakaszban Jézus felsorolja a jeleket, amelyek jelzik majd a végidő eljöttét. Ahogyan olvashattuk, elsősoron kozmikus jelekről van szó.(vö Mk 13, 24-25). Utána következik a Jézus második eljöveteléről és az ítéletről szóló tanítás.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai vasárnap evangéliuma, minket is el akar gondolkodtatni. Nagyon jó alkalom ez, hogy mindannyian leüljünk egy kicsit, és átimádkozzuk ezt a témát. Azért mondom hogy átimádkozzuk,mert nem csak egy puszta önvizsgálatot akarunk tartan, hanem Isten jelenlétében, imádságban szemléljük meg az életünket. Nagyon jó lenne, ha először is a végidő eljöttétől való félelem eloszlana. Mi keresztrények nem a félelem és a rettegés emberei vagyunk, hanem a hit, a remény és a szeretet emberei. Erre tanít minket Jézus az evangéliumban. Arra vagyunk meghívva, hogy a jelen életünkben már a jövőnket építsük. A mai kor embere, legalábbis nagyon sokan, csak a jelen élet sikereit látja, vagy éppen a jelen élet kudarcait siratja. A távlatok, vagyis a jövő nincs a gondolatai között. Mi keresztények arra vagyunk megalkotva, hogy Jézus evangéliumának az örömében és világopsságában éljünk, amely túlmutat ennek az életnek a határain. Erre utalnak a címsorban leírt igék (vö. Mk 13,31). Jézus azt mondja, hogy minden elmúlik ebben a világban. Elmúlik az ég és a föld is, elmúlik az öröm, és a bánat is. Elmúlnak a sikerek és kudarcok. Minden a múlandóságnak van alávetve, egyedül az evangélium igazsága nem múlik el soha. Erről beszél Jézus a címben szereplő igeversben. Nekünk erre kell a figyelmünket összpontosítanunk. Az örök javakat kell gyűjtenünk, nem pedig a múlandókat. Jézus evangéliuma az a mécses, lámpás, amely megvilágítja és megmutatja az utat nekünk. Megmutatja a helyes irányt, amelyen haladnunk kell, és azon biztosan célba ér az életünk.

     A távlatunk az örök boldogság. Erre hívott meg minket az Úr. Ennek a vasárnapnak az evangéliuma segíteni akar minket abban, hogy meglássuk a végső célunkat, és az után vágyakozzunk. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy a nagy találkozás idejét senki nem tudhatja. Nem is az a fontos hogy mikor következik be vég, hanem az hogy mennire vagyunk felkészülve rá.

     Krisztusban kedves testvérem! Az utolsó napokról, a végidőről szóló tanítás ne ijesszen meg téged. Engedd, hogy a szivedet eltöltse az élő hit és a reménység. Isten valami olyant akar neked adni, amit itt a földi valóságban nem tudsz elgondolni. A mennyország, és az örök élet ígérete adjon neked bátorságot, és kitartást a mindennapi munkádhoz, emberi kapcsolataidhoz, a családi élethez, és minden kezdeményezésedhez. Úgy rendezt be az életedet, hogy a végnap, vagyis az utolsó ítélet napja ne érjen váratlanul, hanem az evangélium örömében és világooságában élve találjon téged, és jutalmul elnyerd az örök életet.

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30