Evangélium - 2018.10.21.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 29. vasárnap

     "Abban az időben:
      Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: ,,Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.''
     Ő megkérdezte: ,,Mit kívántok, mit tegyek nektek?''
     Ezt felelték: ,,Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.''
     Jézus így válaszolt: ,,Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?''
     Azt felelték: ,,Meg tudjuk tenni!''
    Jézus így folytatta: ,,A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.''
    Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk:
    ,,Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.''
/Mk 10, 35-45/

 

           

                                              „Nem tudjátok, mit kértek…(Mk 10,38)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai evangéliumi szakasz első, hosszabbik részében egy beszélgetésről olvashatunk. Jakab és János, Zebedeus fiai odalépnek Jézushoz, és egy eléggé furcsa kéréssel fordulnak hozzá: „Add meg nekünk, hogy egyikünk jobb oldaladon, másikunk bal oldaladon üljön dicsőségedben.”(Mk 10,37). Ezt a mozzanatot megtalálhatjuk Máté evangéliumában is (Mt 20,20-28). A kommmentátor szerint Márk evangélista leírása tükrözi jobbana  valóságot. Máté evangéliuma szereti az apostolokat feddhetetlen Krisztus követőkként beállítani, míg Márk leírja az ő emberi gyengeségeiket is. (vö.  http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=648). Nagyon érdekes ez a kérés. Miből is indulhat ki a Zebedeus fiaknak ez az ambiciózus kérése? Ha figyelmesen olvassuk az evangéliumok által közölt eseményeket, akkor látni fogjuk azt, hogy Péter, Jakab és János azok a tanítványok, akiket Jézus magával visz. Gondoljunk cask a színeváltozás történetére, vagy Jairus leányának a feltámasztására. Ez a három tanítvány van jelen ezeknél az eseményeknél. A kommentátor szerint valószínű, hogy ebből indul ki a Zebedeus fiak ambiciózus kérése. Azt gondolhatták talán, hogy egy kicsit előnyben vannak a többi tanítvánnyhoz képest, hiszen ők többet láttak Jézus cselekedeteiből, vagy mondhatjuk azt is, hogy jobban megértették Jézus istenfiúi mivoltát. Jézus ezt az alkalmat is felhasználja arra, hogy tanítson. Láthatjuk, hogy mindjárt egy elég kemény kifejezéssel válaszol:  „Nem tudjátok, mit kértek. Készen vagytok rá, hogy igyatok a kehelyből, amelyből majd én iszom, vagy hogy a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedjetek?”(Mk 10,38). Jézus itt arra akarja felhívni a tanítványok figyelmét, hogy a dicsőségbe való belépés nem egy kényelmes élet jutalma lesz, hanem bizony áldozatot kell hozni érte, azaz szenvedni is kell. Ha néhány sorral feljebb megyünk ennek az evangéliumnak a szövegében, akkor éppen azt fogjuk találni, hogy Jézus jövendöl a saját szenvedéséről (vö Mk 10,32-34). Jézus többször is beszél a saját szenvedéséről, haláláról és a feltámadásáról. A tanítványok számára ez akkor még szinte érthetetlen dolog. Nem világos a számukra az, hogy miért is kell az ő Mesterüknek szenvednie és meghalnia. Jézus világossá akarja tenni azt, hogy Ő nem mint uralkodó jelent meg, hanem mint szolga. (vö Mk 10, 45).

     „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is isztok, s a keresztséggel, amellyel engem megkeresztelnek, ti is megkeresztelkedtek.” (Mk 10, 39)- mondja Jézus a Zebedeus fiúknak. Ezzel rámutat arra, hogy ők is áldozatot fognak majd hozni Őérte és az evangéliumért. Jézus tanítja, hogy a szolgálat és az áldozat felette áll az uralkodásnak. Jézus tanításában az alázatosság, az egyszerűség, és az engedelmesség az, ami az embert üdvözíti. Ő saját maga mutatja ezt meg, amikor a világba lép, amikor felvállaja az emberi létet, a szenvedéssel együtt.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai evangéliumi szakasz is nagyon jó elmélkedési pontokat kínál és nagyon szép tanítást akar adni. Mi, a mai világban élő keresztények is el kell hogy gondolkodjunk ezeken a kérdéseken,m témákon. Krisztus követőnek lenni, nem egy privilégium. Nem a saját érdemeink miatt létezik, hanem Isten ajándékozott meg minket ezzel. Jézus által mi is hivatalosak vagyunk az evangéliumi életre. Jézus példája tanít minket, hogy az Isten iránti szeretet és engedelmesség mindentől többet ér, és segít az emberi kapcsolatinkban is. A közösségi életünk is más arculatot fog ölteni, ha a másoknak szolgáló Jézushoz hasonulunk. Ehhez hozzátartozik az áldozat, a fájdalom és a szenvedés is. Nagyon jó lenne ha sűrűn eszünkbe jutna ez. Jó lenne ha napról napra imádkoznánk a szolgai lelkületért. Imádkozzunk azért is, hogy másoknak az életét boldogabbá tudjuk tenni. Mi nem rendelkezünk csodatevő hatalommal, de a jót meg tudjuk tenni. Tudunk apró dolgokkal öröme lenni másoknak. Tudunk vigasztalni, tudunk apró dolgokat nagy szeretettel cselekedni (vö. Teréz anya)

     Kívánom mindenkinek, hogy a mai tanítás legyen erőforrás a számunkra, és mindennapjainkban az alázat, a szolgai lelkület és a jóakarat vezessen minket!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30