Evangélium - 2018.10.14.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 28. vasárnap

     "Abban az időben:
     Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: ,*Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?''
    Jézus megkérdezte: ,,Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!''
     Ekkor az így válaszolt: ,,Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.''
     Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: ,,Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!'' Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
     Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,,Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!'' A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: ,,Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.'' Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: ,,Hát akkor ki üdvözülhet?'' Jézus rájuk nézett és folytatta: ,,Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.''
      Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: ,,Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.''
      Jézus így válaszolt: ,,Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százasnyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.''
/Mk 10, 17-30/

           

                         „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” (Mk 10, 17b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A ma olvasott evangéliumi szakaszban, nem egy farizeus, vagy írástudó tesz fel kérdést Jézusnak. Egy gazdag ifjú az, aki térdre borul Jézus előtt és felteszi a címben szereplő kérdést: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” (Mk 10, 17b). Nagyon jó  ez a kérdés! Ez a gazdag ifjú Jézus hallgatóságához tartozhatott. Hallhatta a tanítást, és láthatta a csodákat is, amelyeket Jézus művelt. Elindult benne egy olyan vágyakozás, ami a  Jézus által megígért üdvösség felé irányította őt. Ha tovább olvassuk az evangéliumi történetet, akkor látni fogjuk, hogy Jézus miként válaszol az ifjúnak:” Ismered a parancsokat..” (Mk 10, 19a). Jézus itt a mózesi törvény megtartásából indítja el a tanítását. Az ifjú válasza is rámutatott arra, hogy voltak abban az időben nagyon sokan, közöttük, a Jézus előtt leboruló ifjú is, akik komolyan vették, és tiszteletben tartották az Ószövetség előírásait, törvényeit. Jézus ezt is nagyra becsüli, de hozzáad még valamit: „Valami hiányzik még belőled – mondta neki. – Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem!”(Mk 10,21). Ezzel a kijelentéssel akarja Jézus mindenki tudtára adni, hogy az általa hirdetett üdvösség nem csak a törvények puszta ismeretével, és külső megtartásával érhető el. A Jézust követő embernek egy belső lelkülete is kell hogy legyen. Ez a lelkület tökéletesebb a pusztán csak a törvénytudó, törvényismerő, és az azt láthatóan megtartó lelkülettől. Jézus egy radikálisabb útra hívja meg a gazdag ifjút, és az ő személyeben mindanniunkat, akik igent mondtunk Jézus követésére. Az amit Jézus mondott az ifjúnak, egy emberi reakciót váltott ki. Az ifjú elszomorodott és eltávozott.

     Ha belegondolunk az imént hallott eseményekbe, akkor nagyon sok minden eszünkbe juthat ennek a történetnek a kapcsán. Jézus megkedvelte a gazdag ifjút, szerette volna ha ő is a tanítványok körében lett volna, és később mint az evangélium terjesztője folytathatta volna az életét. De nem így lett. Az ifjú, szomorúan távozott. Igen, ez mindenkinél így van, aki túlzottan ragaszkodik a földi gazdagsághoz. Jézus példája azt mutatja, hogy nem kell ugyan megvetni a földi, anyagi dolgokat, de nem azok kell hogy az életünk értelmét és célját képezzék. Az evangéliumok tanításában soha nem halljuk azt, hogy nem szabad a földi dolgokat használni. Szabad, hiszen Isten a teremtés befejeztével, az ember rendelkezésére bocsátotta a teremtett világot, az összes gazdagságával együtt. Ebből kifolyólag elmondhatjuk, hogy a földi világ dolgait felhasználva kell törekednünk az üdvösség felé. A világ gazdagsága tehát nem cél, és nem is szabad hogy cél legyen, hanem eszköz. Olyan dolog, aminek a használata elősegíti az evangélium szerinti életet.

     Nagyon érdekes a folytatásban Péter apostol kérdése is: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged”(Mk 10,28). Jézus erre egy csodálatos tanítást ad válaszként: “Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 3százannyit kap, most ezen a világon otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.” (Mk 10,29-30)

     Krisztusban kedves testvérem! Jézus válaszából kiindulva, elmondhatjuk, hogy egy hatalmas meghívást és bátorítást kaptunk a mai vasárnapon. Jézust követni azt jelenti, hogy Őt helyezzük a középpontba, és az álatala hirdetett evangélium az életünk vezére. Az anyagi javak, a társadalmi kapcsolatok, a családi kötelékek pedig segítség a számunkra, hogy közelebb kerüljünk Isten Országához. Ha mindig előttünk áll az evangéliumi ígéret az üdvösséggel kapcsolatban, akkor a földi életünket úgy fogjuk berendezni, a földi dolgokat úgy fogjuk haszonsítani, hogy ígéret a mi életünkben is valóra válik majd. Jézus hív most is, hogy merjünk lépni feléje. Nagyon sokat megtették, és ma is megteszik ezt a lépést, és Jézus szavai valósággá lettek és lesznek az életükben:” százannyit kap, most ezen a világon otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.” (Mk 10,30)

     Bátorságot és kitartást kívánok neked testvérem!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30