Evangélium - 2018.09.30.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 26. vasárnap

      "Abban az időben:
      János (apostol) így szólt Jézushoz: ,,Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.''
      Jézus ezt válaszolta: ,,Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van.
      Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül.
      De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák.
      Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.'' /
Mk 9, 38-43. 45. 47-48/

            

                                            Aki nincs ellenünk, az velünk van.”(Mk 9,40)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai evangéliumi szakaszban több nagyon érdekes mozzanatot találunk. Az első, aminél megállhatunk, az az, hogy a tanítványok felháborodva mondják Jézusnak, hogy van valaki, aki az Ő nevében művel csodákat, és ők megtiltották neki. Nagyon érdekes Jézus válasza: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni. “(Mk 9,39). Jézus itt felhívja a tanítványok figyelmét arra, hogy Isten működésének a területe szélesebb a tanítványok körénél, vagyis mindaz aki befogadja Jézust és az evangéliumot, az nem ellenség, hanem Isten Országának a munkatársa. Ez a téma nagyon aktuális lehet, és az is. Ha megnézzük a mai világban uralkodó helyzetet, akkor látni fogjuk, az evangéliumi szakaszban látott helyzet ma is megvan. Nagyon sokan vannak akik a Katolikus Egyházon kívül vannak, de attól függetlenül megélik az evangéliumot,hisznek Jézusban, és mondhatjuk azt is hogy igaz emberek. A Nagybecskereki Egyházmegyében most folyamatban van az Egyházmegyei Zsinat. Több tematikus bizottság működik, több témakörben zajlanak, és fognak még zajlani a zsinati beszélgetések a plébániákon. Én az ökumenikus bizottságban működöm, és most amikor elolvastam ezt az evangéliumot, akkor az is eszembe jutott, hogy mennyire vonatkozik ez az ökumenizmus témaköréhez. Az ökumenizmus az a törekvés, amely a különböző keresztény, Krisztusban hívő közösségeket megpróbálja közelebb hozni egymáshoz. Jézus kijelentése:” „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni. Aki nincs ellenünk, az velünk van”(Mk 9,39-40)-rámutat arra, hogy Isten működési területe az egész világra és minden emberre kiterjed. Aki hisz, és segítségül hívja Jézus nevét, az közel áll Isten Országához.

     Az evangélium folytatásában Jézus jutalmat ígér mindenkinek, aki támogatja a hithirdetők munkáját.(vö Mk 9,41). Itt nagyon fontos, hogy mi hívek józan ítélőképességgel rendelkezzönk. Lássuk meg mi a jó, mi az ami segíti az evangelizációs munkát, és lássuk meg mi az, és kik azok akik azt hátráltatják. A mi hivatásunk az, hogy Jézus munkatársai legyünk, együttműködjünk minden jóakaratú emberrel, függetlenül attól, hogy melyik közösséghez tartozik.

     Krisztusban kedves testvérem! Az evangéliumi szakasz befejező részében Jézus felhívja a figyelmünket arra, hogy mennyire veszélyes a mások megbotránkoztatása. A mai világ is árgus szemmel figyeli a keresztények életét. Mondhatom azt, hogy alig várják sokan, hogy valami bootrányosat lássanak, vagy halljanak. Ebből aztán kiindul egy nagy lejáratási folyamat,ami nem kímél senkit és semmit. Éppen ezért Jézus, már akkor megmopndta tanítványainak, hogy legyenek nagyon figyelmesek. Vigyázzanak az életvitelükre, beszédjükre, cselekedeteikre. A botránykeltés nem jó talaja az evangélium terjedésének. Ahhoz hogy Isten Országa növekedjen, hiteles életet élő tanúságtevő keresztényekre van szükség. Ez a tanúságtétel megvalósulhat nagyon sokféle formában. Az egyházi közösségekben, plébániákon, a családokban, a munkahelyeken, és az emberi kapcsolatok minden területén. Nekünk, akik megismertük Jézus tés követni akarjuk, a fő feladatunk az, hogy a mindennapokban tanúi legyünk az evangélium örömének. Ahhoz hogy a tanúságtétel hiteles legyen, nekünk mindig egy élő kapcsolatunk kell hogy legyen Jézussal. Ahogyan az evangéliumi szakasz első felében hallotuk Jézustól: Aki nincs ellenünk, az velünk van. “ (Mk 9,40). Nagyon jó lenne ha megállnánk egy pillnatra, és megvizsgálnánk a helyzetünket. Nem szabad túlzottan kiváltságosnak éreznünk magunkat. Minden ember meg van hívva, arra, hogy meghallja és megismerje az evangéliumot, Mindenkinek lehetősége van arra, hogy igaz hittel eltelve, Jézus nevében jó dolgokat tegyen a világban.

     Kívánom mindenkinek, hogy a most hallott evangéliumi szakasz segítséget nyújtson a mindennapi evangélium melleti tanúságtételben, és a Jézus nevében történő jócselekedetek gyakorlásában.

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30