Evangélium - 2018.09.16.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 24. vasárnap​     

       "Abban az időben:
       Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: ,,Kinek tartanak engem az emberek?''
       Azok így válaszoltak: ,,Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.''
       Erre megkérdezte tőlük: ,,Hát ti mit mondotok, ki vagyok?''
       Péter válaszolt: ,,Te vagy a Messiás!'' Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek.
       Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta.
       Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert: ,,Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.''
       Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: ,,Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti  életét értem és az evangéliumért, megmenti azt."
/Mk 8, 27-35/

             

                        “Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti életét.” (Mk 8,35b)

     Krisztusban kedves testvérem!

      A mai evangéliumi szakasz eseménye Fülöp Cezáreájának vidékén játszódik le, és három részre lehet osztani a ma hallott szöveget. Az első Péter vallomása, a második jövendölés a szenvedésről, és a harmadik pedig az önmegtagadásról szól.

     Nagyon érdekes ez a sorrend. Érdemes elgondolkodni rajta. Jézus egy kérdéssel indítja el a mai evangéliumi szakaszt: „Kinek tartanak engem az emberek?” (Mk 8,27b). Erre következika a tanítványok válasz, majd Péter apostol hitvallása:  „A Messiás vagy.” (Mk 8,29b). Itt megállunk egy kicsit.  Az elmúlt vasárnapon a Tízváros határában jártunk, ahol Jézus egy dadova beszélő süketet gyógytott meg. Láttuk, hogy Jézus minden néphez szólni akar. Most újra  hazai földön jár Jézus, és itt hangzik el a az előző kérdés. A válaszok sokfélék. Az emberek sok mindent gondolnak és mondanak Jézusról. Ez a mai időben is így van. Nagyon sokféle megfogalmazás létezik Jézussal kapcsolatban. Éppen ezért nagyon fontos Jézusnak a tanítványokhoz intézett kérdése: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” (Mk 8,29).  Ez a kérdés a mai napon hozzánk is van intézve! Kinek tartom én Jézust? Kicsoda Ő számomra? Milyen választ adnék én most erre a kérdésre? A mai kor keresztényei számára is nagyon fontos, hogy világosan letisztázzuk: Kicsoda számomra Jézus Krisztus! Egy tanító? Egy csodatevő? Egy predikátor, aki hatalmasakat tud mondani? Meg kell fogalmaznunk nekünk is,ahogyan Péter apostol megfogalmazta: Te vagy az én Megváltóm, az én Üdvözítőm! Ha ez megvan, akkor nagyon jó úton vagyunk. Ha ezt így ki merjük mondani, akkor már elértünk egy magas szintre a Jézussal való kapcsolatunkban.

     Az evangééliumi szakasz második részében Jézus a szenvedését jövendöli meg. Nagyon fontos látni, hogy ez a jövendöléséppen a péteri hitvallás után hangzik el. Jézus a Messiás, aki az Isten akaratából lépett a világba, a szenvedése, a keresztje által dicsőül majd meg. A tanítványok, és maga péter apostol sem érti akkor még, hogy miért is mondja Jézus ezt. A csodálatos hitvallásra:  „A Messiás vagy.” (Mk 8,29b) Jézus egy emberileg nehezen elfogadható tanítást mond. A Messiás, aki mindenki gondolatában egy győzedelmes, hatalmas valaki, szenvedni fog. Emberek kezére kerül, akik megölik őt (vö Mk 8,31). Ez az amin megütközött Péter, és a többi jelenlevő is. Miért kell ennek így történnie? Jézus megmondja előre, hogy mi vár rá, és ezáltal kimondja azt is, hogy mi vár a tanítványaira is. Erről a harmadik részben olvasunk, amikor az önmegtagadásról, a kereszthordozásról beszél nekünk Jézus. Péter egy kemény választ kap Jézustól:  „Távozz tőlem sátán, mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.”(Mk 8,33b). Itt nem haragos, vagy gyűlölettel teli választ hallunk, hanem inkább egy meghívást. Ezzel a kemény válasszal Jézus felhívja Péter apostol, de mindannyiunk figyelmét arra, hogy Isten gondolkodása más mint a mienk, embereké. A szenvedés, amit a Messiásnak el kell viselnie szeretetből, mégpedig hatalmas emberszeretetből fakad, amit csak Isten tud kimutatni. A szenvedés által nyilvánul meg Isten üdvözítő,gyógyító, és az embert felemelő szeretete. Ezért tartja Jézus fontosnak kimondani ezt a valóságot. Nagy igazság: akit szeretünk, azért vállaljuk a szenvedést, sőt még a halált is. Jézus ezt teszi értünk.

     A harmadik, befejező részben, Jézus a kereszthordozásról beszél. A kereszt itt a megpróbáltatásokat, kihívásokat jelenti. Tudtára adja a tanítványoknak, és nekünk, akik követni akarjuk őt, hogy az üdvösségért áldozatot kell hoznunk. A kereszt ott van a mi életünkben is. Kérdés, hogy fel merjük vállalni annak hordozását. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti életét.” (Mk 8, 35)-olvassuk Jézus szavait. Egy buzdítás, amely soha el nem évül. Azt üzeni Jézus: ne félj attól ha szenvedned kell, és ne félj lemondani a magad akaratáról. Ne félj az áldozattól, mert meglesz annak a jutalma: megmented az életedet, vagyis elnyered az üdvösséget. Erre bizonyték Jézus feltámadása és megdicsőülése.

     Kedves testvérem! Az Úr kegyelme és ereje legyen veled, hogy bátran vállald a kereszthordozást, és elnyerd annak jutalmát!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30