Evangélium - 2018.09.09.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 23. vasárnap

      "Abban az időben:
     Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába.
     Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: ,,Effata, azaz: Nyílj meg!'' Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt.
     Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették.
     Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: ,,Csupa jót tett: A süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!''
/Mk 7, 31-37/

                

                                       „Csupa jót tett, a süketeknek visszaadta hallásukat, a némáknak

                                                    beszélőképességüket.”  (Mk 7,37)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai evangéliumi történet Dekapolisz azaz a Tízváros határába visz el bennünket. Ez a hely a Genezáreti tó keleti oldalán feküdt, és többségében pogányok lakták. Jézus, ahogyan az evangélista tanúsítja elhagyja Galilea területét, és a pogányok lakta vidékre megy. Mit is akar ez jelenteni? Először is vizsgáljuk meg az evangélium keletkezéstörténetét. Márk evangélista Péter apostol tanítványa, vagyis ahogyan a szentírástudományban sokszor nevezik, Péter apostol szócsöve volt. Az evangéliumát a Rómában élő pogányságból megtért keresztényeknek címezte. (forrás: http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=642). Márk evangélista az egyetlen, aki a mai evangéliumban szereplő történetet leírja, és ez sem véletlen.  A fent említett tényekből kiindulva, Márk hangsúlyozza, hogy a pogányok is hivatottak az evangélium megismerésére. A ma olvasott evangéliumi szakasz eseménye pogány földön játszódik le, és Márk a Rómáűban élő pogányságból let keresztényeinek adja a tanítást, amely szerint ők is hallgatói lehetnek Jézus evangéliumának.

     Nagyon érdekes ez az evangéliumi üzenet. Tudjuk, hogy Jézus korában a zsidóság még mindig egyetlen választott népnek tartotta magát. Az ószövetségi tanítás elevenen élt a nép körében. Jézus azonban kilép az addigi megszokott keretekből, és azzal, hogy pogány vidékre megy, és pogány vidéken tesz csodát, kifejezi, hogy küldetése minden néphez szól. Az evangélista ezért tartotta fontosnak leírni ezt a ma hallott történetet. Ha innen továbblépönk, akkor a következő állomásunk a dadogva beszélő süket ember. Jézus félrehívja őt és meggyógyítja. Atz evangélista ezzel is egy fontos üzenetet ad át nekünk. A süket és a dadogó ember testesíti meg azokat, akik még nem hallották az evangélium örömhírét, és mivel dadogva beszélnek, tovább sem tudják adni máésoknak. Jézus ezzel a gyógyítással mutatja, hogy a vele való találkozás meggyógyítja a süketséget, hallóvá tesz minket, és képessé tesz a beszédre, vagyis arra, hogy a hallott örömhírt tovább tudjuk adni.

     Krisztusban kedves testvérem! Nagyon érdemes a mai evangéliumi szakaszban hallott történetet alaposabban átelmélkedni. Jézus ma is hallókká akar minket tenni. A mai keresztényeknek is meg kell hogy nyíljon a füle az örömhír hallgatására. Mostmár nagyon sokféleklppen hozzá tudunk férni a Szentíráshoz. Isten Igéje elérhetp a számunkra, és a saját nyelvünkön hallhatjuk, vagy olvashatjuk. A mai világ nehézségei közepette Jézus nekönk is ugyanazt mondja, mint a dadogva beszélő süket embernek Dekapolisz határában: “ Effata”, vagyis “ nyílj meg” (vö Mk 7,34). Jézus most is meghív minket arra, hogy a tőle kapott evangéliumot meghalljuk, és természetesen megosszuk másokkal. Az Egyháznak mindig is ez volt és ez less az egyik alapvető küldetése. Meghallani az evangéliumot, és minden időben, minden népnek továbbadni. Egy olyan korban élünk, ahol az emberek nagy része nem hallja az örömhírt. A sok elfoglaltság, a rohanás, a felgyorsult világ nem ad lehetőséget az evangélium meghallására. Nekünk kereszetényeknek adatott meg küldetésül, hogy ebben a közegben megálljunk, meghallgassuk Jézust, és a vele való találkozásból erőt merítve elvigyük a hallottakat másokhoz is.

     Napjainkban az Egyház ezen nagy kihívás előtt áll. Nagyon jól meg kell szerveznie az életét. Nem szabad süketté válnia az evangélium meghallgatására

     Krisztusban kedves testvérem! A ma hallott evangéliumi történet adjon bátorítást mindenkinek. Jézus azt akarja, hogy a mi fülünk is megnyíljon az evangélium hallgatására. Ne sajnáljuk az alkalmakat, amikor lehetőségünk van hallgatni az örömhírt. Nyitott füllel, de mindenekfölött nyitott szívvel fogadjuk az igét. Ahogyan a dadogva beszélő ember érthetően beszélővé lett, úgy mi is engedjük, hogy Jézus a saját hírnökeivé tegyen minket a világban.

     Isten kegyelme legyen veled mindenkor!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30