Evangélium - 2018.08.26.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 21. vasárnap   

    "Abban az időben:
    Jézus tanítványai közül, akik (szavait) hallották, többen azt mondták: ,,Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?''
    Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: ,,Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek, akik nem hisznek.'' Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni.
     Aztán így folytatta: ,,Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki.''
     Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak vele.
     Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: ,,Ti is el akartok menni?''
     Simon Péter ezt válaszolta neki: ,,Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.'' /Jn 6, 60-69/

            

                               Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.(Jn 6,69)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon elérkeztünk János evangéliuma hatodik fejezetének az utolsó néhány verséhez.  Jézus befejezte az “égből alészállott Kenyérről” szóló tanítást, és kimnegy a kafarnaumi zsinagógából. Itt már cask egy szűkebb koru hallghatóság van vele. Az evangélista leírása szerint némelyek, akik a beszédet hallották nem fogadták be Jézus szavait. “Kemény beszédnek” minősítették az elhangzott tanítást.(vö. Jn 6,60). Látjuk hogy itt is két tabor alakul ki. Az egyik tabor az amelyik zúgolódik Jézus szavai miatt, és nem hisz, a másik tabor pedig az amelyik kitart Jézus mellett. Az elhangzott beszéd, mint ahogy már az elmúlt vasárnapokon is említettük, előremutat az Oltáriszentség alapítására, amely János leírása szerint nagyon közel van (vö. Jn 6,4). Ez azt jelenti hogy közel van az az este, amikor Jézus a szenvedése előtt a tanítványokkal elkölti a húsvéti vacsorát. Az Eucharisztiáról szóló tanítás nagyon lényeges része ennek az evangéliumnak. Az Eucharisztia Jézus emberszeretetének a kifejeződése. Az Ő jelenléte a szentségi színek alatt a végtelen irgalomról és emberközelségről tanúskodik. Jézus nem akarja magára hagyni az embert, hanem saját magával akarja éltetni. Az Euchariszutia az, ami által Jézus ezt szünetelnül cselekszi.

     Nagyon jó ha megállunk egy kicsit ennél az evangéliumi szakasznál. Említettük, hogy két tabor alakul ki a zsinagógában elhangzott beszéd után. A Jézusban hívők és az ellene zúgolódók tábora áll egymással szemben. Ha jobban megnézzük a dolgok mélységét, akkor látni fogjuk, hogy ez ma is így van. A két tabor ma is létezik. A hívők, vagyis Jézus evangéliuma szerint élők tábora, és az azt elutasítók tábora most is fennáll. Ez a feszülség mindig megvolt a világban. Nekünk Krisztus követőknek nagy kitartásra és figyelmességre van szükségünk. A hitünkért minden időben áldozatot kell hoznunk. Nagyon sokszor mi is olyan helyzetbe kerülönk mint maga Jézus. A tanőságtételünk, és a keresztény életvitelünk nem fog mindig közkedveltségnek örvendeni. Lesznek mindig olyanok, akik az evangéliumi szakaszban szereplő ellntáborhoz hasonlóan vitatkozni és lázadni fognak ellenünk.

     A mai evangéliumi szakasz csúcspontján, Jézus kérdése áll: „Ti is el akartok menni?”(Jn 6,67b). Ez a kérdés ma is aktuális. Ezen a vasárnapon, de a nehézségek idején Jézus újra és újra felteszi és fel fogja tenni ezt a kérdést. Meg kell gondolnunk, hogy milyen választ fogunk adni. Jézus követőnek lenni nem más, mint dönteni Jézus és az evangélium szerinti élet mellett. Péter apostol válasza adja meg nekünk is a bátorítást ahhoz, hogy kitartsunk döntésünk mellett: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. 69Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”(Jn 6, 69). Ezt a mondatot naponta meg kell ismételnünk. Akkor maradunk meg igazi kereszténynek ha ezt ki merjük mondani. Jézus az akihez minden időben és minden helyzetben ragaszkodunk. Más alternative nem létezik, és nem is szabad hogy létezzen. Nagyon sok ember hite és élete akkor törik meg, amikor Jézus helyett mast állít élete középppontjába. A kínálat a világban nagyon széles. Napról napra találkozunk olyan kínálatokkal, amelyet a biztos sikert és boldogságot ígérik nekünk. Rajtunk áll, hogy ki és mi mellett döntünk. Péter apostol szava nagyon is megragadó: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”(Jn 6,69). Ez a biztos és egyetlen helyes válasz. Jézus mellett kitartani, az ő tanítását megtartani, és ahogy az elmúlt vasárnapokon is hallottuk, Vele, az égből alászállot élő kenyérrel táplálkozni, és eljutni az örök életre.

     Az Úr kegyelme és békéje töltse be szivedet!

 

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30