Evangélium - 2018.08.19.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 20. vasárnap   

     Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához:
     ,,Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ is életéért.''
     Vita támadt erre a zsidók között: ,,Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?'' Jézus így felelt nekik: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és ti issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!'' /
Jn 6, 51-58/

                                              

                            “A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital.” (Jn 6,55)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon az evangéliumi szakasz újra a kafarnaumi zsinagógába visz el minket. Folytatódik a már néhány vasárnap óta olvasott Eucharisztikus beszéd olvavsása. Jézus még mindig ott van a hallgatósága előtt, akik közül, mint ahogy az evangélista feljegyezte, zúgolódtak Jézus kijelentése miatt. A mai evangéliumi szakaszban már odáig jut el a történet, hogy a zsidók közül néhányan vitatkozni is kezdenek Jézus szavain. Még mindig nem világos számukra az, amiről Jézus beszél. Az “ égből alászállott Kenyér” még mindig nem értelmes dolog a számukra.

     Ha figyelmesen olvassuk a mai evangéliumi szakaszt, akkor látni fogjuk, hogy Jézus annak ellenére, hogy sokan zúgolódnak ellene, vitatkoznak vele, a tanítását még erőteljesebb hangnemben adja elő. A szavaiból mostmár egyértelműen az Eucharisztia, vagyis az Oltáriszentség titka tárul fel. A címben szereplő ige erre utal. Jézus azonosítja magát, egész lényét az égből leszállt Kenyérrel.

     Az Oltáriszentség titka mindig egy nagy kihívás volt. Jézus azonban az evangéliumban elmondott szavaival biztat minket az Oltáriszentség vételére: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek.De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.”(Jn 6,53-54). Csodálatos ígéret ez Jézustól. Az Ő Testének és Vérének vétele örök életet ad. Az Oltáriszentségben a megdicsőült Krisztus van jelen. Ő aki a Golgota hegyén áldozattá lett, akit keresztre feszítettek, akit sírba tettek, de harmadnapra feltámadt a halálból. Az Oltáriszentség vétele minket is bekapcsol ebbe a csodálatos eseménysorozatba. Részesei leszünk Krisztus megváltó szenvedésének és halálának, de mindenekfelett az örök élet, vagyis a megdicsőülés áll előtérben. Jézus örök életet ígér mindannak aki az Oltáriszentséget hittel veszi magához.

     Ez egy olyan hatalmas titok, hogy a mi emberi értelmünk nem tudja a maga teljességében felfogni. Nem is az a lényeg, hanem az hogy én hiszem-e azt hogy az ostya színe alatt a Feltámadottat veszem magamhoz? Hiszem-e azt, hogy a kicsi ostya, amely lényegileg szentséggé változott, éltet engem. Merek-e közelíteni a Szentségi Jézushoz, akkor is amikor nem veszem őt magamhoz? Hiszem-e azt hogy ő mindig jelen van az Eucharisztia színe alatt, és nem csak egy bizonyos ideig? Jézus nagy szeretettel hív meg minket arra, hogy hozzá, AZ ÉLŐ KENYÉRHEZ bátran forduljunk. Bátran vegyük magunkhoz, és engedjük, hogy alakítson, formáljon minket. Ez egy nagyon szép igazság. Minél többet vagyok Jézussal, minél többször veszem őt magamhoz, annál jobban fogok hasonlítani Hozzá, és annál közelebb kerülök az üdvösséghez, az örök boldogsághoz!

     Krisztusban kedves testvérem! Legyen ez a mai evangéliumi szakasz is egy igazi bátorítás mindannyiunk számára. Merjük befogadni ezt a nagy titkot a szívünkbe: 5 A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. “ (Jn 6,55). Krisztus Teste és Vére az örök életre vezető étel és ital. Ezért hálásan és szeretettel fogadjuk be, vegyük magunkhoz, vagy ugyanilyen lelkülettel, hittel eltelve időzzünk előtte, amikor egy templomban letérdelünk imádkozni. A közöttünk jelenlévő Krisztus, az életünk minden pontján tud és akar megérinteni minket. Minden időben önzetlenül adni akarja magát nekünk, és minden időben éreztetni akarja velünk nagy szeretetét, amit mi befogadva más emberekké, Őhozzá hasonlóvá válunk, és bárhol is vagyunk, Őt tudjuk magunkból másoknak ajándékozni!

     Kegyelem és béke legyen veled!

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30