Evangélium - 2018.08.12.

Szerkesztette: Masa Tamás

  Évközi 19. vasárnap

     "Abban az időben:
     A zsidók zúgolódni kezdtek Jézus ellen, amiért azt mondta: ,,Én vagyok az égből alászállott kenyér.'' Így érveltek: ,,Nem, Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját? Hogyan mondhatja hát: az égből szálltam alá?''
     Jézus azonban így szólt: ,,Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza, – és én feltámasztom az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van.
      Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, amely az égből szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon.
      Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.''  /
Jn 6, 41-51/

               

                                  „A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” (Jn 6,51b)

      Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon folytatódik az elmúlt vasárnap olvasott evangéliumi szakasz olvasása. János evangéliuma hatodik fejezetét tárja elénk Egyházunk most néhány vasárnapon keresztül. Az “égből alászállott” és az “Élet Kenyere” ennek a fejezetnek a fő témája. Mint ahogyan már említettük, ez a beszéd, amit az evangélista megörökített a zsidók Pászka ünnepe előtt hangzik el Tibériás tavánál. Az Élet Kenyeréről szóló tanítás elévételezi az Eucharisztia megalapítását.

     A mai evangéliumi szakasz bemutatja, hogy nagyon sokan zúgolódni kezdenek Jézus ellen, mivel azt állította, hogy Ő “az Élet Kenyere” (vö. Jn 6,35). Jézus a tanítványainak és az őt hallgatóknak kifejezetten tanítja, hogy Ő az Istentől alászállott Kenyér, amely életet ad. A hallgatóság egy részének nem világos, hogy Jézus mit is akar ezzel a kijelentéssel mondani. A zúgolódás mutatja, hogy mennyire beszűkült a látásmódjuk egyeseknek. Jézus még akkor sem vonul el, amikor a zúgolódás támad, hanem tovább folytatja a beszédét. A zsidók hitetlensége nem gördít akadályt Jézus tanítása elé. . A beszéd tovább folytatódik, és Jézus csodálatos igazságokat mond ki. “Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza, s én feltámasztom az utolsó napon. “ (Jn 6,44)- olvassuk. Jézus határozottan kimondja, hogy a hit Isten ajándéka. Tőle jön a meghívás, és Tőle jön az Örök élet is. Erre utal Jézus ezen mondatának a második része:” s én feltámasztom az utolsó napon.” (Jn 6,44b). Az Élet Kenyeréről szóló beszéd, amit ebben a fejezetben olvasunk, magába foglalja a hit és az üdvösség témáját is. Az Élet Kenyerének fogyasztása, ha az hittel történik, az örök életre visz. Itt megállhatunk egy időre. Az Élet Kenyere nekünk is adva van. Naponta találkozhatunk vele, és naponta tudunk enni belőle. Jézus nem elzárkozottan van közöttünk, hanem mindenki számára elérhető. Mindenki aki hittel fogadja Őt, naponta közelebb kerül az üdvösséghez, vagyis az örök élethez. Jézus ebben a beszédben rámutat arra, hogy mennyire szükséges az “Élet Kenyere” a mi számunkra. Ha megnézzuk a valóságot akkor elmondhatjuk, hogy az Eucharisztia az ami az Egyházat fenntartja, élteti, táplálja. Mi katolikus hívek nagyon is tisztában kell hogy legyünk ezzel a valósággal. Az Eucharisztia elengedhetetlen táplálék a mi számunkra.

     Nagyon szép a mai evangéliumi szakasz további része is.” Aki hisz bennem, annak örök élete van.” (Jn 6,47b)-mondja Jézus. A hit nagyon fontos, amikor az Élet Kenyeréről tárgyalunk. A Jézust hallgató zsidók egy része azért zúgolódott, mert nem hittek Jézusban. A földi kategóriáknál ragadt meg a gondolkodásuk. Jézust cask földi szemszögből nézték, ezért hangsúlyozza Jézus, hogy őt az Atya küldte a világba. Ebből következik, hogy hogy aki Jézus szavait befogadja, az ismeri meg az Istent. Aki nem hisz, nem ismerheti meg az Atyát, és nem lesz osztályrésze az örök élet.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai evangéliumi szakasz befejező részében, amikor  a címben szereplő igét olvassuk, bátorítást kapunk Jézustól. “Az én testem a világ életéért” kifejezés nagyon mély megváltástani üzenetet hordoz. Jézus kifejezi azt hogy Ő mint az “Élet Kenyere” nem földi táplálék, hanem az örök életre vivő Kenyér. Mindenki, aki hittel fogadja, megtalálja az Életet. Jézus kifejezetten tanítja, hogy Ő azért jött a világba, hogy életet adjon, és az örök életre vezessen.

     Legyen ez a mai evangéliumi szakasz is a segítségünkre abban, hogy mélyebben higgyünk Jézusban. Erősödjön meg bennünk az “Élet Kenyerébe vetett hitünk. Hittel járuljunk hozzá, és engedjük hogy magával ragadjon minket az ő irántunk tanúsított szeretete.

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30