Evangélium - 2018.08.05.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 18. vasárnap

     "Abban az időben:
     Amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: ,,Mester, mikor jöttél ide?''
     ,,Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, – őt ugyanis az Atya igazolta.''
      Erre megkérdezték tőle: ,,Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?''
     ,,Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.''
     De ők így folytatták: ,,Hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.''
     Jézus erre így szólt: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak.''
      Erre így szóltak hozzá: ,,Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret!''
     ,,Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.''
/Jn 6, 24-35/

         

             “Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak.” (Jn 6,33)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A csodálatos kenyérszaporítás utén Jézus és tanítványai elvonulnak a tó tulsó partjára Kafarnaumba. Ebben a városban Jézus nagyon sokat tartózkodott és nagyon sok csodát is tett. Az evangélista leírja, hogy az embnerek elindulnak Jézus és a tanítványok után. Itt kezdődik el az úgynevezett Eucharisztikus Beszéd. Ebben a beszédben Jézus előremutat az Oltáriszentség titkára, amelyet az Utolsó Vacsorán fog megalapítani.

     Nagyon érdekes Jézus kijelentése:  “Nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.” (Jn 6,26-27). Érdemes megfállni egy kicsit ezeknél a szavaknál. A kenyérszaporítás eseménye után vagyunk. Az emberek akik jelen voltak, és ettek a kenyérből, el voltak ragadtatva. Arról is hallottunk az elémúlt vasárnap evangéliumi szakaszában, hogy Jézust királlyá akarták tenni, de ő elment tőlük. Nagyon érdekes ez a dolog. Láthatjuk, hogy mennyire emberi a Jézust körülvevő tömeg látásmódja. A földi eledelen túl, nem igazán látják az igazi mélységeket. Éppen ezért Jézus kihasználja az alkalmat ott Kafarnaumban, és tanítani kezd az “égből alászállott” és az “Élet Kenyeréről”, amely nem olyan mint amit eddig ettek. Jézus saját magát nevezi “az égből alászállott kenyérnek”. Az Eucharisztia titka van elrejtve ezekben az igékben. Mi is elgondolkodhatunk rajta. Jézus ebben a tanításban felhívja a figyelmet arra, hogy a földi kenyér mellett, amely a testet táplálja, szükséges  az “égből alászállott kenyér”, vagyis maga Jézus , aki az örök életet adja.

     A mai időben is nagyon lényeges, hogy mi hívek, akik gyakorta járulunk a szentáldozáshoz, megvizsgáljuk, milyen lelkülettel tesszük azt. Az “Élet Kenyere” adva van a mi számunkra is. Az Egyház az Eucharisztia nélkül egy holt dolog lenne. Krisztus élteti saját magával mindazokat, akik vágyakoznak reá. A meghívás mindig aktuális.” Ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre.” (Jn 6,27a) Buzdít minket Jézus arra, hogy az Élet Kenyerében, vagyis az Eucharisztiában őt magát ismerjük fel, és táplálkozzunk vele.

     Ebben az evangéliumi szakaszban a mai ember számára, mélységes üzenet van elrejtve. A mai világ körülmélnyei között sem szabad megfeledkezni a lélek táplálásáról. Nagyon sok mindent kínálgat a világ, ami nagyon szépen hangzik, de igazi boldogságot nem tudnak nyújtani. Jézusban megtalálhatjuk a léleknek életet adó táplálékot, a vigasztalást, és minden választ a gyötrő kérdéseinkre.

     Krisztusbvan kedves testvérem! A ma hallott evangéliumi szakasz segítsen minket abban, hogy minden nap közelebb kerüljünk Jézushoz, aki az Eucharisztiában szüntelenül jelen van közöttünk. Jelen van közöttünk, de nem mint az életünk és a küzdelmeink kívülálló szemlélője,hanem mint táplálék, amely az örök életre visz.

     Csodálatos isteni ajándék ez. Hatalmas csoda, és az Isten szeretetének egyik legnagyobb látható jele. Krisztus saját magával táplál minket. Becsüljük meg ezt az ajándékot, és a mindennapi földi kenyér keresése mellett vágyakozva keressük az “égből alászállott kenyeret”. “Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak.”(Jn 6,33)

     Kegyelem és békesség legyen veled!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30