Evangélium - 2018.07.29.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 17. vasárnap

      "Abban az időben:
     Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival. Közel volt a Húsvét, a zsidók ünnepe.
     Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön felé, így szólt Fülöphöz: ,,Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?'' Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert tudta ő, hogy mit fog tenni.
     ,,Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset'' – felelte Fülöp.
     Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: ,,Van itt egy fiú, akinél öt kenyér és két hal van, de mi ez ennyinek?''
     Jézus meghagyta: ,,Telepítsétek le az embereket!'' Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát: szám szerint mintegy ötezren voltak csupán a férfiak.
     Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek; ugyanígy (adott) a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jóllaktak, szólt tanítványainak: ,,Szedjétek össze a maradékot, hogy semmise vesszen kárba.'' Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek.
     Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek: ,,Ez valóban az a próféta, aki a világba jön.''
     Mikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül." /
Jn 6, 1–15/

                                 

                       Jézus ekkor kezébe vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepedett 

                                                                 embereknek (Jn 6,11)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Ebben a liturgikus évben az évközi vasárnapokon Márk evanéliumát olvassuk. A mai vasárnaptól kezdve öt vasárnapon keresztül János evangéliumának a hatodik fejezete lesz felolvasva. Ezt a fejezetet a szentírástudományban euhxrisztikus beszédnek is szolták hívni, hiszen itt beszél Jézus az Élet Kenyeréről, ami nem más mint az Eucharisztia, amit majd  Pászkavacsorán fog megalapítani. János evangéliumának a szövege eltér a másik három evangélium szövegétől,de a tanítás és az üzenet ugyanaz benne mint a szinoptikus evangéliumoké.

     Elolvasva a mai evangéliumi történetet, hasonló mozzanatokat látunk benne mint a szinoptikus evangéliumokba. Jézus gyógyít és tanít, az emberek tömegesen jönnek hozzá. Ugyanaz a helyzetkép mint a másik három evangéliumban. János a mai evangéliumi szakaszban időbelileg is behatárolja az eseményt:” Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe.” (Jn 6,4). Az evangélista ezzel is jelezni akarja, hogy ami most történni fog, szoros kapcsolatban van a Pászkával, vagyis a zsidók  húsvétjával. A mai evangéliumi szakaszban hallott kenyérszaporítás története előemutat az Utolsó Vacsora eseményére, amikor is Jézus a kenyeret és a bort saját testévé és vérévé teszi, meghagyva hogy ezt cselekedjék az Ő emlékezetére. János evangélista ugyan nem írja le az Eucharisztia alapításának eseményét, de ebben a szövegben az első egyház hitvallása mutatkozik meg. János evangéliuma a legkésőbben írásba foglalt evangélium. A Húsvét, vagyis Krisztus feltámadásába vetett hit fényében írja le a az evangélium szerzője az eseményeket.

     A kenyérszaporítás története mind a négy evangéliumban megtalálható. Ez nem véletlen, hiszen ahogy mondtuk, ez előkepe az Eucharisztia alapításának. A kenyér mint táplálék elengedhetetlen az ember számára. Jézus éppen ezért a kenyeret használja fel, hogy tanítást adjon az Élet kenyeréről, amit a következő néhány vasárnap hallani fogunk. A táplálék itt nemcsak a testi téplálékot foglalja magába, hanem mindenek fölött az Élet Kenyerét, vagyis az Eucharisztiát, amely a lélek tápláléka a benne hívő ember számára.

     Krisztusban kedves testvérem! A ma hallott evangéliumi történet bevezet minket egy néhány hetes elmélkedés sorozatba, amely az Élet Kenyeréről fog szólni. Engedjük meg, hogy minket is megérintsenek a szavakat, amelyekte Jézus majd elénk fog tárni a következő vasárnapokon. Az Eucharisztia titka a mi hitünk egyik legnagyobb titka. Az Eucharisztia ugyanakkor táplálék, amely az örök életre visz minket, és ugyanakkor az Eucharisztia Jézus jelenlétének a legszntebb formája. Hallgassuk majd figyelemmel az evangéliumi tanítást, engedjük, hogy a Szentlélek mindannyiunkat elmrítsen a mélységes titokban, amelyet az Eucharisztiában Jézus ad nekünk.

     A Jézushoz járuló tömeg módjára mi is éhezzük Isten Kenyerét, magát Jézust, aki táplálni és felüdíteni akar bennünket életünk minden helyzetében és pillanatában.

     Az Eucharisztiával való kapcsolatunkat erősítsék az előttünk álló vasárnapok evangéliumi üzenetei. Hálaadó lélekkel járuljunk e csodálatos szentséghez. Szemléljük benne az értünk megtestesült, értünk szenvedő és értünk megdicsőülő feltámadott Krisztust. Táplálja a mi hitünket, egész életünket az élet kenyere, Jézus Krisztus, akinek legyen dicsőség, hála, magasztalás és dicsőítés mindenkor és mindörökké! Ámen

     Béke és kegyelem legyen veled!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30