Evangélium - 2018.07.15

Szerkesztette: Masa Tamás

 Évközi 15. vasárnap 

     "Abban az időben:
     Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküdte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett.
     Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.
     Azután így folytatta: ,,Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.''
     Azok elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak." /
Mk 6, 7-13/

        

             „Kettesével szétküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkeken” (Mk 6,7b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai evangéliumi szakaszban arról olvastunk, hogy Jézus végigjárta a falvakat és a városokat, hirdette az Evangéliumot, majd pedig elküldi a tanítványokat hatalmat adva nekik a gonosz lelkek fölött (vö Mk 6,6). Ennél a mozzanatnál megállhatunk egy pillanatra. A tanítványok már egy ideje hallgatták Jézus beszédeit, látták a csodákat amelyeket végbevitt.Ezek szerint már volt fogalmuk arról, hogy ki az ő Mesterük. Elmondhatjuk azt is, hogy már fel is ébredt bennük a Jézusba vetett hit. A mai evangéliumi szakaszban hallott esemény, az hogy Jézus elküldi a tanítványokat, egy gyakorlati dolgot vélünk felfedezni. Ez az esemény még Jézus megdicsőülése és a Szentlélek eljövetele előtt történt. Ezzel a mozzanattal Jézus már előrevetíti a tanítványok Pünkösd utáni küldetésének a lényegét is. Azzal, hogy elküldi őket, meg akarja nekik tanítani az apostoli küldetés lényegét. Mi is lesz majd a feladatuk később, amikor már Jézus testi formában nem lesz közöttük.

     Mielőtt elindulnak, Jézus megmondja nekik azt is, hogy hogyan kell útrakelniük:” Meghagyta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot; sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. 9Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.”(Mk 6,8-9)

     Jézus a tanítványokat így akarja felkészíteni az evangalizációs életmódra. Az a valóság, hogy Jézus a tanítványokat minden földi javak nélkül küldi el a missziós próbaútra rámutat arra, hogy az evangélium hirdetőjének függetlennek kell lennie a földi dolgoktól, csakis Isten gondviselő szeretetére kell hagyatkoznia. A mai világban talán visszatetszőnek tűnik Jézusnak ez az instrukciója, de nagyon is igaz. Mi, mai keresztények is ugyanilyen küldetést kaptunk. Természetesen a mai világ körülményei egészen mások, mint Jézus és az apostolok korában. Akkor nem volt még olyan fejlett a közlekedés, nem voltak elektronikus médiák, nem voltak mobiltelefonok, és sok minen más, ami ma könnyebbé teszi az információk áramlását a világban, és ugyanakkor az evangélium terjesztését is.

      Krisztusban kedves testvérem! A mai evangéliumi történet minket is meg akar hívni, hogy elinduljunk az evangélizáció útján. Jézus ma minket is el akar küldeni , mint ahogyan az apostolokat elküldte. Nekünk is a szívünkbe akarja vésni a tanítást: csakis Isten gondviselésére és szeretetére szabad hagyatkoznod. Lehet hogy ma nagyon sok lehetőség van az evangélium továbbbadására, nemcsak a szóbeli hirdetés létezik, de nekünk ma ugyanazzal a lekülettel kell kilépnünk a világba az Evangélium hirdetésére, mint ahogy a tanítványok kiléptek abban az időben. A legfontosabb a mi életünkben is az, hogy mindenekelőtt a Jézussal való találkozás kell hogy meglegyen. Nem lehet evangelizálni, tanúságot tenni mindaddig, amíg nincs meg a Jézussal való találkozás, és a vele való állandó kapcsolat. A mai világban is Belőle kell merítnünk az erőt és a kegyelmet ahhoz, hogy hitelesen és erőteljesen tudjunk evangelizálni. Ha csak a földi javak biztonságát keressük, akkor a ami igehirdetésünk felületes less. Az igazi mély apostoli tanúságtétel alapja a Jézussal való bensőséges találkozás, és a vele való együttlét. Csakis az Ő ereje képes végbevinni mindent.

     Krisztusban kedves testvérem! Legyen a mai evangéliumi tanítás is segítség a te számodra. Engedd, hogy a Jézussal való találkozás erőt adjon neked a tanúságtevő keresztény küldetéshez. Bízzál Isten erejében és gondviselő szeretetében. Merjed felvállalni, hogy küldetésed van egy olyan világban, ahol nagyon sok áldozatot kell meghozni az evangélium továbbadásáért. Azt is tudni kell, hogy nem less mindig kitörő sikerű a mi tanúságtételünk. Nem fogják az emberek mindenhol befogadni a tanúságtételünket. Ez ne bátortalanítson el minket. Jézus azt mondja a mai evangéliumban: “Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.”(Mk 6,11). Tehát a misszó soha nem ér véget. Egy kis sikertelenség nem lehet akadálya a tanúságtételünknek

     Sok kegyelmet és erőt kívánok neked kedves testvérem.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30