Evangélium - 2018.07.08.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 14. vasárnap

      "Abban az időben:
     Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában.
     Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: ,,Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?'' És megbotránkoztak benne.
     Jézus erre megjegyezte: ,,Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.'' Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön." 
/Mk 6, 1-6/      

      

                                                      “És megbotránkoztak rajta.” (Mk 6,3b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon egy egészen rövid evangéliumi szakaszt hallottunk. Mindössze hat versről van szó. Arról hallottunk, hogy Jézus elmegy Názáretbe, abba a varoskába, ahol nevelkedett. Az evangéliumok tanúsága szerint Ő a messiási működésének legnagyobb részét Kafarnaumban töltötte. Nazáretbe csak ritkán ment el. Most arról olvasunk az evangéliumi szakasz kezdetén, hogy a názáreti lakosok, mihelyt meghallják Jézus tanítását, azonnal a kételkedés, és a botránkozás hangján szólalnak meg. (vö Mk 6,2b-3). Nagyon jó, ha itt megállunk egy pillanatra. Érdekes, hogy éppen a saját városéban történik ez. Minden bizonnyal sokan, vagyis majdnem mindannyian ismerték Jézust személyesen. Ez logikus, hiszen abban az időben Názáret, nem lehetett több ezres lakosú város, hogy az emberek ne ismernék egymást. Egy kis városkáról van szó, ahol mindenki mindenkit ismert. Éppen ezért beszélnek az emberek Jézusról így: “Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? S ugye, nővérei is itt élnek közöttünk?”(Mk 6,3). A mai ember is ilyen. Nagyon könnyen támadja, azt, aki egy kicsit másképpen beszél, mint ő maga. Látjuk azt is, hogy a názáretiek megrekedtek a csodáknál. Az ő számukra, csak a látványos dolgok voltak érdekesek. Sajnos,ez az emberi balgaság egyik jele.   Nagyon érdekes, hogy szinte minden ember megmarad a felszínen. A látványosság vonzza, de a dolgok mélysége, igazi tartalma, nem igazán érdekli. Ez történt ott Názáretben is, amikor Jézus egy éves messiási működés után visszatért hozzájuk.

     Krisztusban kedves testvérem! A ma hallott evangéliumi szakasz felhívja a figyelmünket arra, hogy mire is kell nekünk valóban odafigyelnünk. Az első dolog amire figyelni kell az maga Jézus. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mi is az Ő igazi küldetése. Miért is jött a világba. Nem pusztán egy vándorprédikátor, tanító, és nem pusztán egy csodákat művelő valakiről van szó. Bele kell tekinteni az Ő személyének a bensejébe. Ki Ő? Az Isten hatalmas Fia, a megtestesült Logosz, az Ige, aki emberi testet öltött, azért hogy közel hozza Istent a mi számunkra. Benne Isten Országa érkezett el, amibe mindannyian meghívást kaptunk. A názáretiek is hivatalosak voltak, de ahogyan az evangélium tanúskodik róla, a hitetlenség miatt nem érthették meg igazán Jézust. Megrekedtek a puszta látványosság szintjén, és ami még szörnyűbb, az előítelek erősebbek voltak bennük, mint az odafigyelés és az elfogadás.

     Nagyon jó lenne, ha  ami evangéliumi szakasz kapcsán mi is elgondolkodnánk a saját életünkeön. Lehet hogy nem vagyunk éppen olyan állapotban mint a názáretiek Jézus korában, de fennáll a veszély, hogy megrekedünk a felszínen. Az igazi mélységek megismerésére kell törekednünk. Jézus minket is meghív, hogy merjünk az igazi mélységekbe menni. Merjünk elmerülni Jézusban, és az evangélium gazdagságában. Ne csak a látványos jeleket keressük. Az igazi keresztény lelkiség nem reked meg a felszínen. Napról napra mélyülni kell az evangélium gazdag üzenetének a megértésében. Napról napra jobban el kell merülni Jézusban.

     Krisztusban kedves testvérem! A címben szereplő verssor is nagyon sokat üzen a számunkra. Azt írja az evangélista, hogy a názáretiek megbotránkoztak Jézusban. Miért? Azért mert még a szívük zárva volt Isten szeretete és igazsága előtt. Isten, Jézus Krisztus által, és benne mondta ki  végső szándékát. Az Üdvözítő és Megváltó Jézus képe előttünk van. Ő a miénk, mi pedig az Övéi vagyunk. A hivatásunk az, hogy a felszín alatt keressük a nagy dolgokat. Ne legyünk exhibitionisták, vagyis a látványos dolgok imádói. A lélek csendjében figyeljünk Jézusra, aki elvezet minket a látványos dolgok belső tartalmának a megismerésére. Engedjük, hogy Lélek, aki bennünk működik, tanítson és megvilágosítson minket

     Kívánom neked, és magamnak is kedves testvérem, hogy a ma hallott evangéliumi szakasz legyen buzdítás, és meghívás a mélységesebb lelki életre. A látható dolgokon áthaladva, belemrüljünk Jézus benső, csodálatos gazdagságába, és ezáltal haladjunk az üdvösség útján.

 

 

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30