Evangélium - 2018.06.17.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 11. vasárnap 

     "Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek:
     ,,Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.''
     Majd folytatta: ,,Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.''
     Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik."
/Mk 4, 26–34/

        

                      „Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. “(Mk 4,26)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai napon az evangéliumi szakaszban két hasonlatot (parabolát) hallottunk Isten Országáról. Márk evangéliumában öt hasonlatot találunk Isten Országáról. Ma a két utolsót olvastuk fel. Az első a földbe vetett magról szól, amely magától növekszik, a második pedig  a mustármagról szóló példabeszéd. Tudjuk, hogy Jézus szereti a természetből vett képeket felhasználni a tanításhoz, mert ezekkel képszerűen tudja bemutatni mondanivalóját, azaz a hallgatóság könnyebben megérti azokat.

     Isten Országának a témája központi helyet foglal el Jézus igehirdetésében és tanításában. Máté, Márk és Lukács, a szinoptikus evangéliumok egyik fő témája ez. Jézus a pédabeszédekben szeretné világossá tenni ennek a fogalomnak a tartalmát. A ami evangéliumi szakaszban szereplő két hasonlat is éppen ezt célozza meg. A földbe vetett mag, amely magától nő, rámutat Isten Országának  a növekedésére is bennünk. Azt mondja Jézus, hogy az mindig növekszik, függetlenül attól, hogy a gazda alszik vagy ébren van. (vö. Mk 4, 27). Azt mondja Jézus hogy a mag, amit ő elvetett a lelkünkbe, az soha nem marad termés nélkül. A mi életünkben is ez van. Lehet hogy nem mindig érezzük a növekedést magunkban, vagy azokban az emberekben, akiknek tanúskodtunk Krisztusról. Nem mindig kísérnek bennünket azonnali nagy sikerek. Nagyon sokszor talán hiábavalónak gondoljuk a saját tanúságtételünket, vagy hiábavalónak érezzük az Egyház igehirdető, misziós munkáját. Jézus éppen ezért mondja el ezeket a hasonlatokat, hogy felkészítsen minket minden lehetőségre, és semmi se legyen számunkra váratlan dolog. Isten Országának a csíráit minden megkeresztelt ember magában hordozza, és az meg is fogja teremni a gyümölcsét. A pédabeszéd ugyanakkor nagy türelemre is tanít minket. Ahhoz hogy a termést learthassuk, várni kell. Nem érik be egy nap alatt, hanem idő kell hozzá. A példabeszéd, amit hallottunk bátorítólag is hangzik. Jézus azt mondja, hogy biztosan el fog jönni az aratás ideje is (vö. Mk 4,29)

     Krisztusban kedves testvérem! A mustármagról szóló hasonlat is szerepel a mai evangáliumban. Ez is nagyon szépen szemlélteti, az első pédabeszédhez hasonlóanIsten Országának a növekedését! Azt mondja Jézus, hogy annak ellenére, hogy a mustármag minden más magtól kisebb, mégis hatalmas fává növekszik, és az ég madarai fészkelnek rajta. (vö Mk 4, 32). Igen. Ez a kijelentés hasonlít az előzőre. Lehet hogy lehetetlennek látjuk a dolgokat Isten Országával kapcsolatban, de az képes a legkisebb magból hatalmas fává lenni. A mi esetünkben is beszélhetünk erről. Sokszor talán úgy vagyunk vele, hogy nagyon kicsinek érezzük magunkat. Sokszor talán reménytelen esetnek gondoljuk magunkat. Azt mondjuk, soha nem érjük el a teljességet.Jézus a mustármag hasonlatával bizonyítja, hogy nem így van. A legkisebb magból, csírából hatalmas fa lesz. Isten kegyelme mindig működik bennünk, és végbeviszi mindazt amit akar. Ezért nagyon jó ha úgy tekintünk magunkra, mint Isten Országának az apró mustármagjaira, amik később bőséges termést hoznak, mint az első hasonlatban a földbe vetett mag, és a második hasonlatban a mustármag. Isten az, aki a növekedést biztosítja. Jézus, mint ahogy mondtam már ezt bátorításként is mondja, mert tudja, hogy az Egyháznak, vagyis az Őt követő közösségnek, mindig lesznek félelmei, és nehézségei, sőt aggodalmai is. Isten a legreménytelenebb helyzetből is a győzelemre vezet.

     Krisztusban kedves testvérem! Legyen a mai evangéliumi tanítás támasz a számodra. Nincs olyan helyzet, amit Isten kegyelme ne fordítana az üdvösségünkre. Legyen bármi körülöttünk, vagy bennünk, a kegylem mindig gyümölcsöző lesz, és nem maradunk soha azon a szinten, amin elindultunk. Legyünk nyitottak Isten Országára, és működjünk együtt a kegyelemmel mindenkor, és akkor Isten Országa hatalmassá lesz bennünk, és a maga teljességében is birtokolni fogjuk azt!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30