Evangélium - 2018.06.10.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 10. vasárnap     

     "Abban az időben:
     Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, odamentek, hogy elvigyék őt. Az a hír járta ugyanis, hogy megzavarodott.
     Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek, azt mondták: ,,Belzebub szállta meg'', és: ,,A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.''
     Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: ,,Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát.
    Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös, bűn terheli.'' (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: ,,Megszállta a tisztátalan lélek.''
     Közben anyja és testvérei is odaértek. Megálltak kint, üzentek érte és hívatták. Körülötte tömeg ült. Azt mondták neki: ,,Anyád és testvéreid keresnek téged odakint.''
     Ő így válaszolt: ,,Ki az én anyám és kik az én testvéreim?'' Azután végighordozva tekintetét a körülötte ülőkön, ezt mondta: ,,Íme, ezek az én anyám és az én testvéreim! Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!''
/Mk 3, 20-35/

      

           „Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám.” (Mk 3,35)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai evangéliumi szakaszban egy érdekes konfliktushelyzettel találkozunk. A farizeusok megvádolják Jézust, hogy gonosz lélek szállta meg, és a gonosz erejét használja fel a tisztátalan lelkek kiűzéséhez. Látjuk, hogy mennire sötét a Jézust vádoló egyének gondolkodása. A beszűkült gondolkodásmód eredménye ez. A farizeusok saját magukat nagyra becsülték a Törvény ismerete és magyarázata szempontjából. Jézus nyilvános működéséban ők nagyon sok olyan dolgot láttak, ami ütközik az ő gondolkodásukkal. Nem ismerik fel Jézusban az Istentől jött Üdvözítőt. Ezért volt a legkönnyebb a számukra azt mondani Jézusról hogy “magán kívül van”, vagy azt hogy az ördög szállta meg.

     Az evangéliumi szakasz folytatásában Jézus válaszát halljuk, ami nemcsak puszta válasz a vádakra, hanem egy meghívás is benne foglaltatik. Jézus a messiási küldetését tudatosan folytatja, és számára Isten akarata az első helyen áll. Az ember üdvösségét tartja szem előtt mindenkor.

     Nagyon érdekes az, hogy a mai evangéliumi szakaszban olvasott történet éppen Názáretben játszódott le. Abban a városban, ahol Jézus nevelkedett. Ilyen hasonló konliktushelyzettel találkozunk más helyen is az evangéliumokban. Éppen a saját városbelijei utasítják el Jézust.  Márk evangélista beszámol arról, hogy Jézus anyja és rokonai eljöttek, hogy beszéljenek vele. Amikor Jézus meghallja, hogy anyja és rokonai keresik, kimondja a címben is szereplő igéket.

     Első hallásra talán furcsán hangzik Jézusnak ez a kijelentése. Ő ezzel nem a családját akarja lenézni, vagy megbántani, hanem ezzel az eseménnyel is tanítani akar. Jézus azt mondja ki ezzel a kijelentésével, hogy mindenki aki ráűhallgat az Ő tanítására, és megteszi azt, ami abban benne van, az Ő családjának a tagja. Az tartozik igazán Jézushos, aki nem cask hallgatja a tanítást, hanem törekszik is annak a megtételére, megvalósítására.

Mi Jézus követők, ebben az evangéliumi kijelentésben, a saját meghívásunkat is felismerjük. Jézus minket is arra hív, hogy hallgassuk az ő üzenetét, és életünkben törekedjönk is azt valóra váltani. Ha ez megvan, akkor beszélhetönk arról, hogy Jézus családjához tartozunk.

     A mai világban az Egyház közössége, mint Jézus nagy családja, ebből az evangéliumi kijelentésből is kell hogy merítsen. Napról napra előttünk vannak a világban megjelenő kihívások. Az evangélium hirdetése, a tanúságtétel, és a szeretet gyakorlása el nem évülő kihívás a számunkra. Jézus felhívja a figyelmünketr arra, hogy bármi is vesz körül minket, bármi történik is, nekünk Isten akaratát kell keresnünk, és aszerint kell cselekednünk. Nagyon sokan lesznek majd a környezetünkben, akik majd minket is, ahogyan a farizeusok Jézust, megvádolnak. Lehet hogy olyan kijelentésekkel fognak minket illetni, ami fájdalmat okoz, majd. Nem baj. Jézus bátorít minket. Nem kell ezektől félni, mert mi nem a világ múlandó javaiért küzdünk, hanem az örök boldogságért.

     Nagyon jó, ha a mostani körülmények között is ki tudunk tartani abban, hogy mindig Jézusra figyelünk. Napról napra újra és újra felismerjük benne a Megváltót, az Üdvözítőt, akinek az igéi az örök életre vezetnek minket.

     Kedves testvérem! A mai világ forgatagában és változandóságai, ellentétei közepette is kívánom neked, hogy a ma hallott evangéliumi szakasz legyen a segítségedre.

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30