Evangélium - 2018.06.03.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 9. vasárnap 

     "Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: ,,Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad?''
     Jézus ezt felelte nekik: ,,Sohase olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett és megéhezett ő, és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába Abjatár főpap idejében? Megette a kitett kenyereket, amelyeket nem volt szabad megenni, csak a papoknak, és adott a vele lévőknek is.''
     Majd ezt mondta nekik: ,,A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is.''
     Jézus ezután ismét bement a zsinagógába. Volt ott egy elszáradt kezű ember. Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene.
     Jézus felszólította a béna kezű embert: ,,Kelj fel, állj középre!'' Azután így szólt hozzájuk: ,,Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat? Életet menteni vagy valakinek a vesztét okozni?'' Azok csak hallgattak. Erre haragosan végignézett rajtuk, és szívük keménységén elszomorodva azt mondta a (béna kezű) embernek: ,,Nyújtsd ki a kezedet!'' Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze.
     A farizeusok ekkor rögtön kimentek, és tanácsot tartottak ellene a Heródes-pártiakkal, hogy hogyan okozhatnák vesztét."
/Mk 2, 23-3, 6/

              

                                    “Az Emberfia ezért Ura a szombatnak is.” (Mk 2,28)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Ma az evangéliumban arról hallottunk, hogy Jézus a tanítványokkal a vetések között járt. A tanítványok megéheztek, és tépdesni kezdték a kalászokat. Ez volt a kiváltó oka annak, hogy a farizeusok méltatlankodjank, és szóvá tegyék:”ezt nem szabad tenni a szombatnapon” A farizeusok pártja, nagyon jó törvényismerő csoport volt. Jézus, mint ahogyan az evangéliumok leírják, többször vitába szállt velük. A farizeusok törvényismeretével még nem is lenne baj, hiszen az Úr törvénye szent. És minden emberhez szól. Jó ha az ember megismeri azokat, és életét azokhoz igazítja. A farizeusok egyetlen és legnagyobb baja az volt, hogy ismerték ugyan a törvényt betű szerint, de a megtartása nem ment a legjobban. Ezért beleestek a képmutatás bűnébe.

     A mai evangéliumban Jézus választ is ad a farizeusok vádjára. Az ószövetségi történetet idézi, amelyben Dávid király a templomban megeszi a kitett kenyereket (vö Mk 2,25). Ezzel rámutat arra a valóságra, hogy a törvények nem az ember sanyargatására vannak, hanem éppen ellenkezőleg, az ember javára. Isten, aki az embert megalkotta, fölébe emelte minden más teremtménynek, és neki adta a világ javait használatra. A törvény segít az üdvösségre vezető úton. Ez az, amit a farizeusok nem igazán értettek meg. A törvényismeret mellől hiányzik az a tudat, és az a hit, hogy Isten az ember javát akarja, nem pedig a romlását.

     Jézus eljövetelével, és működésével világosabbá válik ez a dolog. Jézus , minta ahogyan az evangéliumokban olvassuk, olyan dolgokat tesz, amelyek látszólag ellenkeznek a mózesi törvények előírásaival. Ma éppen egy szombati eseméynt olvastunk. A szombat (sabbat) a a választott nép fiai számára szent nap volt. A pihenés, a nyugalom napja. Ezért konkrét előírások voltak a szombatnap megtartásával kapcsolatban. Apróléskosan le volt írva, mit szabad és mit nem szabad tenni ezen a napon.  Jézus ismeri a törvény minden részletét, de Ő másképp közelíti meg azt. Nem a törvény ellen beszél, és nem a törvény ellen cselekszik, hanem megmutatja mindennek az igazi hátterét.  Isten szeretete és irgalma felülmúl és megelőz minden törvényt. Jézusnál a szeretet parancsa a főparancs. A törvények puszta ismerete és gépies megtartása még nem elég az üdvösséghez. A törvény embertelen is lehet, ha nem társul hozzá az irgalom és a szeretet.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai evangéliumi szakaszban fő gondolatként kerül elő a címben szereplő ige: “Az Emberfia ezért Ura a szombatnak is.” (Mk 2, 28). Jézus megmutatja, hogy isten miként gondolta el a törvények megtartását. Isten szereti az embert, a javát akarja, ezért a törvények puszta magyarázata és ismerete mellé szükséges megérteni annak az igazi célját. Isten a törvényeket azért adta, hogy az embernek segítségére legyenek a világban, és vezessék az embert Isten felé.

     Krisztusban kedves testvérem! Napjainkban is vannak törvények. Vannak, állami és egyházi törvények is. Félelmetesen szokott hangzani a törvény szó, mindaddig, amíg nem tapasztaljuk a mögötte lévő isteni szeretetet. A mai vasárnap meghív minket egy kis gondolkodásra. Kérdezzük meg magunkat, hogy számunkra mit jelent Isten törvénye. Jézus világosan megmondta: „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért.” (Mk 2,27b) . A nyugalom napja, vagy az Úr Napja a mi számunkra a vasárnap-Krisztus feltámadásának a napja. Megkérdezhetjük magunkat, mit sugall ez a számunkra. Mit jelent nekem a vasárnap megünneplése? Semmiféleképpen se a kényszert, vagy valami kötelezettséget helyezzünk előtérbe, hanem az a valóságot, hogy Krisztus feltámadása meghozta nekünk a békét és az üdvösséget. A nyugalom napja, már nemcsak puszta munkaszüneti nap, hanem húsvéti örömnek a továbbüneplése heti szinten. Isten kiemel minket a hétköznapok szürkeségéből, és a Feltámadott Krisztussal egyesít minket. Ezért számunkra a vasárnap legyen az erő forrása. Nem puszta előírást akarunk látni bizonyos szabályokban, hanem Isten szeretetével akarunk találkozni, azt akarjuk befogadni, és azt akarjuk majd továbbadni.

     Kívánom neked kedves testvérem, hogy a mai nap üzenete érintse meg a szívedet, és Isten szeretete legyen a vezetőd mindenkor.

 

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30