Evangélium - 2018.05.27.

Szerkesztette: Masa Tamás

Szentháromság vasárnapja

     "Abban az időben:
     A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: ,,Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!''
/Mt 28, 16-20/

            

                  „Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére” (Mt 28,19b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Az elmúlt vasárnapon, Pünkösd napján, megünnepeltük a Szentlélek eljövetelét, vagyis az Egyház születése napját. Most egy héttel később, az egész Egyház A Szentháromság vasárnapját ünnepli. Ennek az ünnepnek hosszú előtörténete van. A gyökerei visszanyúlnak a keresztény ókorba, amikor a niceai (325) és a konstantinápolyi (381) Zsinatok megfogalmazták a Szentháromságról szóló hivatalos egyházi tanítást. Abban az időben ugyanis több tévtanítás ütötte fel a fejét, amelyek nagyban veszélyeztették az Egyház tanításának a tisztaságát, és nagyon sok embert félrevezettek. Ezek az első zsinatok megfogalmazták a számunkra is ismert tanítást a Szentháromságról. Egyetlen isteni lényegben három isteni személyt imádunk. Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek egységéről van itt szó.

     Ezt a titkot nagyon nehéz egyszerű emberi értelemmel felfogni. A hit az, ami segít nekünk ennek a titoknak a befogadásában. Jézus kinyilatkoztatta nekünk az a valóságot, hogy Isten három személyben létezik, és be akar bennünket kapcsolni, az ő titokzatos életébe. Jézus a földi működése során Istent nyilatkozatta ki a számunkra. Minden cselekedete, szava, az egész tanítása arról beszél nekünk, hogy milyen az Isten, és mi hogyan tudjuk Őt megközelíteni, és a szívünkbe fogadni őt.

     A mai evangéliumi szakaszban, ebben a néhány versben, amelyek Máté evangéliumának a záró sorai, Jézus egy nagyon szép üzenetet mond el. A kersztség által bekapcsolódunk a Szentháromság titokzatos életébe, és ezáltal képessé válunk arra, hogy a többi szentségeket is magunkhoz vehetjük. A magyarázat szerint (vö. http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=618) a régi időben a keresztelést már úgy tekintették mint az Istennek szentelt élet kezdetét. Jézus az Ő halálával és feltámadásával elhozta az új életet számunkra. A Szentháromság nevében végbemenő keresztelés bekapcsol minket az isteni életbe, és ez egy örök érvényű szentség. Megismételhetetlen, kitörölhetetlen. Ezért nagyon fontos, hogy mi a Szentháromság nevében megkereszteltek, úgy tekintsük magunkat, mint meghívottakat, és Krisztus küldötteit a világban. A mai evangéliumban elhanzott parancs: “Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére” (Mt 28, 19), minden időben, és mindenhol “sürget” és figyelmeztet bennünket. Kereszténynek lenni nem egy kiváltság, hanem Isten ajándéka, amelyet Jézus Krisztusban adott meg a Szentlélek által.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai vasárnap, amikor a Szentháromság titkáról elmélkedünk kiemelt módon, Krisztus újra meghív minket, most így a húsvéti ünnepek elmúltával, hogy újra nyissuk meg a szívünket Isten előtt, aki most is be akar minket kapcsolni a saját bensőséges, és csodálatos életébe. A keresztség által az isteni életre születtünk újjá, ahogyan ezt a Szentírás több helyen is említi. Kereszténynek lenni egy csodálatos isteni ajándék, amit féltő szeretettel kell magunkban őriznünk.

     Kívánom neked, és minden kereszténynek, hogy az életünk legyen a Szentháromság egy Isten szeretetének a tükörképe. Isten szeretete legyen a vezetőnk minden időben, minden helyzetben, és majdan pedig jussunk el a dicső, és oszthatatlan Szentháromság egy Isten boldogító színelátására!

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30