Evangélium - 2018.05.20.

Szerkesztette: Masa Tamás

    Pünkösdvasárnap

     "Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.

     Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.'' /Jn 20, 19-23/

                 

                   “Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20, 21b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Ötven nappal ezelőtt megünnepeltük Krisztus feltámadását, a Húsvétot. Az Egyház ebben a szent ötvennapban a Húsvét örömnapjait ülte. Ma egy csodálatos eseményt ünnepel újra. Pünkösd vasárnapját, vagyis a Szentlélek eljövetelének az ünnepét. A Szentírás beszámol nekünk arról, hogy miként töltötte be a Szentlélek az akkor még bizonytalan tanítványokat, és miként kezdték el a Jézusról szóló tanúságtevést Jeruzsálemtől kezdve egészen a föld végső határáig. (vö. Ap Csel 2. fejezet).

     A mai napon vilgszerte fiatalok sokasága részesül a bérmálás szentségében, amely által ők is a Szentlélek teljességét kapják meg. Mi pedig, akik már régebben bérmálkoztunk, felidézzük magunkban a saját bérmálkozásunk eseményét. Rágondolunk arra, hogy milyen csodálatos is volt az a nap, amikor a püspök atya imája, és a szent krizmával való megkenés által, mi is felnőtt keresztényekké lettünk.

     A mai evangéliumi szakasz meg akar minket erősíteni abban a tudatban, hogy a Szentlélek bennünk van, és mindannyiunkat vezet a világban, hogy Krisztus hűséges és bátor munkatársai legyünk. Erről beszél a címben szeretplő ige is: “Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20, 21 b). Ebben a mondatban Jézus határozottan kifejezi, hogy az Egyháznak, vagyis nekünk megkeresztelteknek küldetésünk van. Kereszténynek lenni nem kiváltságot jelent, hanem meghívottságot, és elküldöttséget. Jézus meghívott miinket, hogy megismerjük Őt, megismerjük az Általa hozott Örömhírt, az evangéliumot, és a Szentlélek erejével továbbadjuk azt. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy egy állandó küldetésben lenni. Az apostolok is így cselekedtek azután, hogy a Szentlélek leszállt rájuk és betöltötte őket. A Szentlélek ma is működik. Működik bennünk, és az egész világon. Rajtunk múlik, hogy mennyi teret adunk neki a működéséhez, és mennyire engedjük meg hogy hatalamas dolgokat vigyen véghez általunk.

     A mai ünnep, nagyon alkalmas arra, hogy mélyebben megtekintsük magunkat, a saját katolikus életünket. Kérdezzük meg magunkat, hogy vajon megteszünk-e mindent, amire a Szentlélek indít bennünket. Napjainkban nagyon aktuális dolog a Szentlélek újrafelismerése. Sokat olvastam arról, hogy a Szentlélek a teológiai írásokból, és általában az emberek életéből mellőzve volt. Nagyon kevés szó esett róla. Az újabb időkben, köszönve a megújulási mozgalmaknak, újra előtérbe került a Szentlélek, és egyre nagyobb hangsúlyt kapott a vele való együttműködés és az általa kapott kegyellmi adományok. Nagyon fontos, hogy napjainkban is mi, akik a Szentlélek templomai vagyunk, Őáltala, újabb erőre kapjunk, és az Ő segítségével fáradozzunk azon, hogy a világ újra felismerje Krisztust, az isten Fiát, minden ember Megváltóját. Nagyon lényeges, hogy ne legyünk a Szentlélek működésének akadályozói, vagy maga az akadályai, hanem nyitott szívvel figyeljünk indításaira, és bízva az Ő erejében a Krisztustól kapott küldetésünket teljesítsük a világban.

     Krisztusban kedves testvérem! Napjainkban nagyon is aktuális-ahogy sokszor említettem már- a Krisztushoz való visszatérés, és a Szentlélekben való megújhódás, újjászületés. Olyan napokat élünk, amelyekben nagyon szükségesek a Szentlélektől vezetett keresztények tanúságtételei. Itt nemcsak szóbeli tanúságtételre gondolok, hanem gondolkodásbeli, életvitelbeli tanúságtételekre is.

     Ez a csodálatos ünnep erősítsen meg mindannyiunkat Krisztushoz és az Evangéliumhoz való ragaszkodásunkban. Egyházközségeink legyenek a Szentlélekkel eltöltött közösségek, akik az élet minden terén bátor tanúságtételre képesek, és ezéltal jel lesznek a világnak, és megszólítva az embereket együtt haladjanak az üdvösségre vezető úton.

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30