Evangélium - 2018.05.13.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 7. vasárnapja

      "Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, ahogyan mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás.
     Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik igédet, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból.

     Szenteld meg őket az igazságban, mert a te igéd igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban." /Jn 17, 11b-19/

               

                      “Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság.” (Jn 17,17)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon, amely Urunk  Menybemenetele és Pünkösd ünnepe között van, az evangéliumi szakaszban Jézus Főpapi imájából hallottunk néhány verset. A Főpapi imát Jézus az utolsó vacsora végén imádkozza. Ebben az imádságban mindazokért imádkozik, akik hisznek benne, akik követik őt, és hogy ezek mind egyek legyenek. Jézus a kiválasztottait a világba küldi, hogy az Őáltala hirdetett igazság tanúi legyenek. Az evangélium hirdetésében fáradozókért hangzik el ez az ima.

     A mai vasárnapon, amikor már megünnepeltük az Úr mennybemenetelét, és várjuk a Szentlélek eljövetlének a napját, Pünkösdöt, nagyon szívrehatóan hangzik el az evangéliumi szakasz. Az a tudat, hogy Jézus értünk imádkozott a szenvedése és megdicsőülése előtt, erőt önt belénk. Jézus imája meg akar minket erősíteni a hivatásunkban. Arra vagyunk ugyanis meghívva, hogy tanúskodjunk az evangéliumról, és megszentelődjünk az igazságban. Minden keresztény ember hivatása ez. Megismerni Krisztust, és beléle erőt merítve tanúskodni Róla. Ugyanakkor a mai evangéliumi szakaszban elhangzott imában hallunk egy szép kifejezést: “megszentelődni”. A szövegmagyarázat szerint (vö. http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=616) az Ószövetségben a “megszentelődés” kifejezést az áldozati állatok kiválasztására használták. Ez azt jelenti, hogy az Istennek feláldozott adományt gondosan megvizsgálták, hiszen hibátlannak kellett lennie. Jézus ebben az imádságban ugyanezt a kifejezést használja, amikor az Őt követőkért imádkozik Atyjához. Nagyon szép ez a párhuzam. Ahogyan az ószövetségi áldozat hibátlan kellett, hogy legyen, így most a Krisztus-követők (vagyis mi) ugyanilyen “hibátlanságra” kaptunk meghívást. Krisztus evangéliuma, amit befogadtunk, képes megszentelni minket, és meg is akar szentelni minket. Jézus akarata az, hogy a világban, de nem a világhoz hasonulva éljünk. Aki megszentelődött az igazság által, az már különbözik a világtól. A Főpapi ima éppen azért volt szükséges, hogy az Atya szentelje meg, vagyis tegye szentté  mindazokat, akik Krisztus nyomába szegődnek.

     Krisztusban kedves testvérem! Valóban örömteli ez a mai evangéliumi szakasz. Jézus  értünk imádkozik, mert tudja, hogy a világban nem egyszerű megmaradni az Ő igazságában. Nagyon sokan “lemorzsolódnak”, hűtlenné válnak, mert a világ szelleme elragadja őket. Nagyon csábítóan tud a világ felénk fordulni. A mai gondolkodás egészen mast sugall, mint az evangélium, vagyis maga Krisztus. A mai embernek nagyon könnyű beadni a “csalit”. Nagyon sok olyan dolog van, ami a mai ember számára sokkal vonzóbb, mint az evangélium igazsága. Ezért nagyon nagy kihívás van előttünk, Krisztus-követők előtt. Megmaradni és megszentelődni Isten igazságában, amit Krisztusban adott át nekünk.

     A húsvéti szent idő meg akar minket erősíteni a Feltámadottba vetett hitünkben, és ugyanakkor minden esztendőben egy új lendületet akar adni nekünk, hogy mindig újra felismerjük saját mivoltunkat. Meghív, hogy újra és újra rácsodálkozzunk Isten irántunk tanúsított szeretetére, amelyet Krisztusban teljesített be. Krisztus mint Főpap, áldozattá is let, és minket is ilyen áldozatkész gondolkodásra, és életmódra hívott meg.

     Krisztusban kedves testvérem! Szívből kívánom mindannyiunknak, hogy a mai evangéliumban hallott Főpapi ima, mindig legyen az erő és a kegyelem forrása számunkra. Adjon erőt, és szenteljen meg minket, és mi a világban, de nem a világ gondolkodása szerint folytassuk a mindennapokban tanúságtevő, Krisztus-követő életünket!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30