Evangélium - 2018.05.06.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 6. vasárnapja

     "Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
     Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében.
     Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen.
     Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért.
     Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.
     Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.
     Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!" /
Jn 15, 9-17/

            

                 „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket..” (Jn 15,16a)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai evangéliumi szakasz folytatása az elmúlt vasárnapi szakasznak. Ha visszaemlékezünk, akkor Jézus azt mondta az elmúlt vasárnapi evangéliumban, hogy a szőlővessző csak akkor hozhat termést, ha a tőkén marad. Jézus a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők. A mai evangéliumi szakaszban folytatódik a a már megkezdett beszéd, tanítás. Nekünk, a szőlővessszőknek, egyik gyümölcsünk a szeretet. Jézus a mai evangéliumban arra hívja meg a tanítványokat, és minket is, hogy megmaradjunk az Ő szeretetében. (vö Jn 15,9b). Jézus a tanításábán kihangsúlyozza, hogy ő az Atya szeretéből táplálkozik, és azzal a szeretettel szereti a tanítványait, amellyel őt az Atya szereti (vö Jn 15,9a). Az evangélium itt kfejezi, hogy Jézus által, és Jézusban az Atya szeretete mutatkozik meg, amely egy olyan szeretet, ami képes mindent odadni a másikért.

     Krisztusban kedves testvérem! Amikor ezt az evangéliumi szakaszt a húsvéti ünnepkör fényében nézzük, akkor ráeszmélünk arra, hogy valóban, minden ami történt Isten szeretetének a műve. Jézus eljövetelétől kezdve, a nyilvános működésén keresztül, egészen az áldozatáig és megdicsőüléséig, mind az isteni szeretet műve. „Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13)-mondja Jézus. Az ő küldetése erről szólt. A szeretet jeleként odaadni az életét értünk. Gondoljunk csak bele, mily hatalmas az a szeretet, amit Jézus tanúsított irántunk. A mindent odaadó, önzetlen szeretet ez..

     Amikor ezekről az igékről elmélkedünk, akkor nagyon jó ha tudjuk, Isten szeretete „célba vette” a mi életünket is. Jézus minket is meghív, hogy ebben a szeretetben elmerüljünk. A címben szereplő ige kihangsúlyozza, hogy határozottan meg vagyunk hívva, meg vagyunk szólítva arra, hogy az isteni szeretetnek, amit Jézusban mutatott be az Atya, befogadjuk.

     Krisztusban kedves testvérem! Jézus kiválasztott, meghívott minket, ahogyan mondja is: ” Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.” (Jn 15,16a). Jézus tehát nem egy tétlen szeretet befogadásra hívott meg minket, hanem olyan befogadásra, amely utána adni is tud. Ezt jelenti a „gyümölcsöt hozni” kifejezés. Isten szeretete megosztandó ajándék. Akkor hatékony, ha megengedjük hogy működni kezdjen az életünkben. Jézus példája megmutatta hogy hogyan. Ez a mindent odaadó szeretet. Az önmagunkat ajándékozó szeretet. Ez a hivatásunk a világban.

     Olyan napokat élünk, amikor nagyon sok emberből hiányzik ez az önmagát megosztani, áldozatot vállalni tudó szeretetet. Az önközpontúság, az önzés elnyomja a szívünkebn Isten szeretetét,mindannyira, hogy a szív egyszerre mint egy atombunker bezárul. Jézus éppen ezt a bezárt szívet akarja megnyitni. Az Ő áldozata, halála és feltámadása erre mutat rá. Isten nem egy bezárkózott Isten, hanem önmagát közlő, és önmagát ajándékozó Isten. Olyan Isten mutatkozik meg Jézusban aki felválallja a szenvedést is, azért, hogy azok, akikért Ő a világba jött, Isten szeretete révén új életre szülessenek, és ahogyan Jézus fogalmaz a mai evangéliumban: Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.(Jn 15,11). Isten szeretete örömet szül,teljes örömöt. Ezért hív meg a mai evangéliumban Jézus minket, hogy merüljünk el az Ő szeretetének folyamában, engedjük, hogy a szívünk csordultig megteljen ezzel a szeretettel, és engedjük azt is, hogy ez a szeretet gyümölcsöket teremjen a mindennapjainkban.

     Kedves testvérem! Adja meg neked az Úr a szeretetének bőségét, adja meg neked a szeretetének az örömét, és te pedig mint meghívott, gyümölcsöző keresztény életet élj a világban!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30