Evangélium - 2018.04.29.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 5. vasárnapja

     " Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
     Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
     Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
" /Jn 15, 1-8/

             

                       “Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok.” (Jn 15,4a)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnap evangéliumi szakaszában egy nagyon szép, a mindennapi életből vett  hasonlatot hallunk. Jézus a szőlőtő és a szőlővesszők képével mutatja be a tanítványoknak, mennyire fontos a Vele való kapcsolat.

     Húsvéti idő lévén, előttünk áll a feltámadás öröme, Jézus győzelmének az öröme. Pünkösd vasárnapjáig, ebben a győzelmi örömben ünnepli Egyházunk Krisztusnak mindannyiunkat megváltó feltámadását. A feltámadás mindenkinek üzeni, hogy Isten az élet Istene, és az embert, akit a saját képére és hasonlatosságára teremtette, az életre hívja. Jézus feltámadása által, mindannyian várományosai lettünk az örök boldogságnak, az örök életnek.

     Krisztusban kedves testvérem, a mai evangéliumban szereplő hasonlat, a szőlőtőről és a szőlővesszőkről kifejez egy nagyon fontos tanítást. Senki közülünk sem nem maradhat meg ha nem oltódik bele a Feltámadottba, úgy ahogyan a szőlővessző sem marad életben, ha nem marad a tőkén. Ha a szőlővesszőt levágják a tőkéről, elszárad, élettelenné válik.(vö Jn 15,6). Nagyon sokan, sajnos a keresztények közül is azt gondolják, hogy ők már van annyira tökéletesek, hogy nincs szükségük a tőkére, vagyis Krisztusra. Nagyon sokan abban a téves felfogásban vannak, hogy ők a saját maguk “megváltói”. Jézus határozottan kijelenti a mai evangéliumi szakaszban: ” Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5). Ez a kijelentés nem lenézésképpen hangzik el. Jézus nem tart minket kissebrendűnek, hanem felhívja a figyelmet arra, hogy mi nagyon is emberek vagyunk, nagyon is rászorulunk Isten erejére és segítségére, ami Őbenne a teljességében megvan. Azért mondja el Jézus a szőlőtő és a szőlővesszők hasonlatát, hogy mindenki számára érthető legyen: mi fog történni ha Jézus nélkül, vagy megválva Jézustól, az “önmegváltás” útjaira tévedünk. Mi vagyunk a szőlővesszők, nem pedig a tőkék. Nem szabad elfeledni ezt a valóságot. Krisztus a tőke, akiből mindig és mindenkor táplálkozni tudunk. Abban az esetben ha megpróbálkozunk más utakkal, vagy más mószerekkel, akkor a levágott szőlővessző sorsára jutunk:” Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég.” (Jn 15,6) Igen! Jézus világosan megmondja, mi lesz a sorsa annak, aki Nélküle próbálkozik az üdvösségre jutni. Ugyanez vonatkozik a mindennapi életre is. A mai evangéliumi szakaszban Jézus beszél arról is, hogy aki a tőkén marad, az bő termést hoz. (vö Jn 15, 5b).  Meghívott minket az Úr, hogy a mindennapokban arra törekedjünk, hogy az igazi szőlőtőből, Jézusból táplálkozzunk. A Feltámadott Krisztus ott van velünk, többé nem hal meg, és mindannyiunkat részesíteni akar a saját életében. Ehhez szükséges, hogy mindig maradjunk vele, benne. Igazi, boldog és gyümölcsöző keresztény életet csak akkor tudunk majd élni, ha Krisztusból tápláljuk az életünket. A világ sok mindent kínál számunkra, amik “boldoggá és sikeressé” teszik az életünket. Csábítóan hangzanak el a médiumokban a karrierfejlesztő, karrierszervező programok hirdetései. Ezrével jönnek a “siker útjairól” szóló üzenetek. Nem is beszélek a “pénzbevonzó” praktikák hirdetéseiről, meg a különféle tanácsadásokról, amelyek jó nagy összeg ellenében “megtanítanak” minket élni. Igen. A mai keresztény embernek nagyon bölcsnek kell lennie. Nagyon okosan kell kezelni  ezeket a dolgokat. Jézus világosan kimondja, hogy mi a keresztény “siker” titka. Az, amit ma hallottunk az evangéliumban! Megmaradni Krisztusban. Rajta maradni az éltető szőlőtőkén Krisztuson! Ez a mi “sikerünk” egyetlen útja és módja.

     Krisztusban kedves testvérem! Szeretettel kívánom neked, és minden kedves embertársamnak, hogy a mai evangéliumban hallott tanítás erősítsen meg minket a Krisztussal való kapcsolatunkban. Merjünk Krisztusban maradni, a mai világ minden csábító, és sokat ígérő reklámai ellenére. Kérjük Jézust, hogy mutassa nekünk állandóan a Benne maradás útját. Adja az Úr, hogy bőséges termést hozzunk, az igazi tőkén maradva, és így jussunk majd az örök élet örömébe.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30