Evangélium - 2018.04.15.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 3. vasárnapja​     

"Abban az időben:
     Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor.
     Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: ,,Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.'' Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát.
     De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: ,,Van itt valami ennivalótok?'' Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.
     Aztán így szólt hozzájuk: ,,Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.'' Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat.
     Majd így folytatta: ,,Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.''
/Lk 24, 35–48/

            

       „Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől 

                                                               kezdve.” (Lk 24,47)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon az evangéliumban arról hallottunk, hogy Jézus az emmauszi tanítványok után, megjelenik az apostoloknak is, akik egybegyűlve hallgatták az emmauszi útról visszatért tanítványok tanúságát. A húsvéti időben, több alkalommal hallunk arról, az evangéliumi szakaszokban, hogy Jézus, különböző helyeken és időben megmutatkozik a tanítványoknak. Ezek a megjelenések a bizonyítékai a feltámadásának. A Feltámadottal való találkozások arra hivatottak, hogy a tanítványok hitét megerősítsék, és majd a Szentlélek eljövetele (Pünkösd) után ki merjenek lépni a világba az evangélium hirdetésére. Jézus megdicsőülten jelenik meg a tanítványok előtt. Ez azt jelenti, hogy Ő már nem az evilági életre tért vissza, hanem az Isten által adott örök, vég nélküli életre.

     A mai evangéliumi szakaszban hallottuk, hogy a tanítványok megijedtek, amikor Jézus belépett hozzájuk (vö.Lk 24,37). A tanítványokban még mindig ott volt a félelem, hiszen ők is ki voltak téve az elfogás, és a halálraítélés veszélyének. Akkor még nem nyílt meg az értelmük, és nem igazán értették azokat a dolgokat, amiket Jézus mondott a szenvedése és halála előtt. A tanítványoknak később világossá válik, hogy Jézus miről is beszélt.

     Az evangéliumi szakasz folytatásában, arról olvasunk, hogy Jézus ennivalót kér a tanítványoktól (vö Lk 24,41). Amellett, hogy megmutatta nekik a szegektől átvert kezeit és lábait, a tanítványok szeme láttára evett a sült halból amit adtak neki. Ezzel bizonítja Jézus, hogy valóban Ő a szeretett Mester, akit megfeszítettek, meghalt, de most megdicsőülten újra ott van a tanítványokkal.

     Jézus az ószövetségi könyvek tanításából erősíti meg a saját tanítását. A Törvény, a próféták, és zsoltárok a hivatkozási pontok, amkre Jézus ráirányítja a tanítvanyok figyelmét. Jézusban beteljesedtek az Ószövetség jövendölési, a szenvedő Isten Szolgájáról. A Messiásnak a szenvedésen keresztül kellet eljutnia a megdicsőülésig.

     Krisztusban kedves testvérem! Ebban a szent időben, amikor az Egyház Pünkösd vasárnapjáig Húsvét örömét hozza elő a litugiában és az egész működésében, mi is csatlakozunk az ünneplő Egyházhoz. Jézus feltámadása a mi megváltásunkat, és új emberré levésünket is meghozta. Mi sem maradtunk ki a megváltottak, és az üdvösségre meghívottak sokaságából.

     Jézus azt mondja:” Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve.” (Lk 24,47). Igen! Jézus halála és feltámadása meghozta a bűnök bocsánatát, és az Istennel való kiengesztelődést. Az ember, amely Ádámban elbukott, elveszítette Isten barátságát, újra „istengyermekké” vált! Jézus a tanítványoknak, itt ebben a találkozásban megadja a bűnbocsátó hatalmat, amelyet az egész világon kell hogy gyakoroljonak. Az Egyház ma is ebből a megbízásból meríti szolgálaztának erejét. Jézus nevében működik, az Ő nevében bocsát meg bűnöket, az Ő nevében tanít, az Ő nevében végzi az emberek üdvözítésének a művét a világ végéig. Ezért kedves testvérem, Jézus téged is meghív, hogy ezen az igazságon gondolkodj el. A keresztség által az általános papság részese lettél, és az a hivatásod, hogy Jézus evanhgéliumának a fényében, a feltámadásba vetett hittel tanúságot tegyél Isten irgalmáról és emberszeretetéről.

     A húsvéti öröm, és a Feltámadott kegyelme legyen a segítségünkre, és vezessen minket ebben a szent hivatásban, és majdan pedig a maga teljességében részesüljünk a boldog örök életben! Ámen

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30