Evangélium - 2018.04.08.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 2. vasárnapja 

   "Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
    Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.''
    A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.'' De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!''
    Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!'' Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem?'' Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!''
    Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne." /
Jn 20, 19-31/
 

                           

                                      „S ne légy hitetlen, hanem hívő!” (Jn 20, 27b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja, amelyet ma világszerte ünnepel Egyházunk, fel szeretné eleveníteni bennünk azt a tudatot: Isten végtelenül irgalmas és az ő szeretete végtelen minden ember iránt.

     A mai evangéliumi szakasz elbeszéli nekünk Jézus első megjelenését az összegyűlt és bezárkózott apostolok előtt. Húsvét vasárnapjának estéjén, a még mindig rettegő és remegő tanítványoknak megjelenik az ő szeretett Mesterük! „Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.” (Jn 20,20). A Feltámadottal való találkozás megnyugtatja a remegő tanítványokat. Az Ő jelenléte örömmel tölti el őket. Jézus szava erőt önt a tanítványokba: „Békesség nektek!” (Jn 20,19). A feltámadás első üzenetét halljuk: béke! Béke Isten és ember között, béke ember és ember között, és béke az embernek saját magával.  Jézus feltámadása, győzelme békét akar adni nekünk. Meg akarja nyugtatni nyugtalan és békétlen szívünket. Jézus valóságosan életre kelt, és az Ő békéjét akarja nekünk adni, meg akarja osztani velünk.

     Amikor tovább olvassuk a mai evangélium szakaszt, látjuk, hogy Jézus bűnbocsátó hatalmat ad a tanítványoknak: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20 22b-23). Isten irgalmasságának a látható jele ez. A feltámadott és megdicsőült Krisztus az Atya irgalmát akarja kiárasztani az egész világra a fent olvasott szavakkal. Az Atya, Krisztus halálának és feltámadásának erejében megbocsát a hozzá forduló bűnösöknek. Az Egyház, Jézus megbízásából gyakorolja a bűnbocsánatot. Isten irgalma végtelen, és minket is át akar ölelni, hiszen rászorunk a bűneink bocsánatára. Bátran merüljünk el ebben a végtelen irgalom tengerben!

     A mai evangéliumi szakasz második részében Tamás apostol áll előttünk. Ő az aki hitetlenkedve fogadja társai tanúságtételét: „Láttuk az Urat!”(Jn 20, 25). Ő a mai embert testesíti meg, aki csak akkor fogad el dolgokat valóságosnak, ha látja, tapasztalja, érinti. Tamás találkozása a Feltámadottal egy csodálatos üzenet mindannyiunk számára: „ s ne légy hitetlen, hanem hívő!”(Jn 20,27). A mai vasárnap, az Isteni Irgalmasság Vasárnapja felszólít minket, hogy bízzuk magunkat Jézusra. Ő Isten Irgalmának látható arca. Benne teljesedett be Isten ígérete, hogy minden lelket fel akar emelni, minden léleknek meg akarja mutatni szeretetét és irgalmát. Tamás apostol hitvallása:  „Én Uram és Istenem!”(Jn 20,28), a mai csodálatos ünnepen a mi szívünkből is elő kell hogy törjön. A Feltámadottal való találkozásunk indítson minket is ilyen hitvallásra!  Mondjuk el Jézusnak: Bízom benned Uram Jézus, aki győztesen feltámadtál a halálból, és hiszem hogy engem is meg akarsz dicsőíteni!

     Isten irgalmas szeretete ki akar áradni ránk, és velünk akar lenni minden pillanatban, minden élethelyzetben. A ma olvasott evangéliumi szakasz üzenete vegyen lakást a szívünkben. Töltsön el bennünket  öröm és béke, ahogyan a tanítványokat eltöltötte Húsvét vasárnapjan. Jézus kijelentését: „Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.”(Jn 20,29)-fogadjuk úgy hogy nekünk szól. Ránk vonatkoztatja Jézus. Mi nem láthatjuk őt úgy mint ahogy a tanítványok látták, de a hitünkkel és a szívünk nyitott szemével láthatjuk őt és érezhetjük az ő irgalmas szeretetének kisugárzását!

     Áldjuk és magasztaljuk feltámadott Üdvözítőnket és az ő irgalmának tanúságtételével lépjünk ki a  világba! A Feltámadott most arra hív meg bennünket, hogy a ami helyzetben, a mi világ körülményei között még jobban magunka fogadjuk, a szívünkbe zárjuk a mai vasárnap üzenetét! Tamás apostol kezdeti kételyeiben mi is nyugodtan ismerjünk magunkra, emberek vagyunk, kísért minket a világ szelleme, vagy éppen a közvélemény szava! Lehet, és biztos, hogy a környezettől,amiben élünk, attól nem tudunk egykönnyen szabadulni. Legalábbis fizikailag. Lelkileg azonban, mi győzedelmesek lehetünk, ha meghalljuk Jézus bátorító szavát: „S ne légy hitetlen, hanem hívő!”(Jn 20,27b).

     Kívánom neked kedves testvérem, hogy ez a vasárnap is előrébb vigyen téged a Feltámadottba vetett hitben, és ez a hit mozgassa életed minden napját!

 

 

 

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30