Evangélium - 2018.04.01.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvétvasárnap

     "A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették?''
     Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ô is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen.
     Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból."
/Jn 20,1-9/

           

                          „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették” (Jn 20,2b)

     Krisztusban kedves testvérem!
     Húsvét van, Krisztus dicsőséges feltádásának, és a halál fölötti győzelmének a napja!  Jézus Krisztus, akinek szenvedését és halálát jelenítettük meg a két nappal ezelőtti nagypénteki liturgiában, a mi napon feltámadott és már többé nem hal meg.
 A mai szent ünnep  evangéliumi szakasza János evangélista könyvéből való. Ebben a kilenc versben olvassuk, a húsvét vasárnap reggeli eseményeket. Előttünk áll Mária Magdolna, és két tanítvány: Péter és János. Ők az elsők, akik Jézus üres sírját látják, és ők azok akik elsőként értik meg a feltámadásról szóló Jézusi tanítást.
     Mária Magdolna, nagy szomorúan, könnyezve megy a sírhoz vasárnap hajnalban, a Pászka ünnep elmúltával. Látja az elhengerített követ a sír bejáratánál.és azonnal a tanítványokhoz fut. Nem ment be a sírba, hanem azonnal elsiet Péterhez és a többi tanítványhoz, elmondani nekik mit látott. A két tanítvány, Péter és János azok, akik bemennek az üres sírba. Itt találkoznak néhány jellel, ami arra utal hogy Jézus feltámadt. A halotti lepel, és a kendő amely a halott Jézus fejét takarta, ott voltak a sírban, de Jézus teste nem! Nem volt a sírban! Jézus él-futhatott át a gondolat a fejükön. Valóban igaz, amikről Jézus beszélt nekik, még a gallileai működése során: a szenvedés és a halál után harmadnapra fel fog támadni a halottak közül. 
     Az evangélista nem közöl semmolyen párbeszédet a két tanítvány, Péter és János között. Egy nagyon fontos mozzanatot örökített meg az evangélista Jánossal kapcsolatban:  „Látta mindezt és hitt.” (Jn 20,8b). Ez egy nagyon fontos üzenetet hordozó ige. János, mielőtt még találkozott volna a Feltámadottal: hisz. Hiszi, hogy a Mestere él, győzött a halál fölött, éppen úgy ahogy jövendölte saját magáról.
     Krisztusban kedves testvérem! A mai csodálatos ünnep minket is arra hív hogy higgyünk. Legyünk olyanok mint János apostol. Anélkül, hogy láttuk volna  a Feltámadottat, higgyük el hogy ő él. Ez a hatalmas  dolog a mi életünkben. Hinni anélkül, hogy szemeinkkel látnánk. János apostol példája, azt üzeni, hogy nem a  szemmel látás a fontos, hanem a szívvel  látás az első. A Szentírás tanúságtétele elegendő a számunkra. Jézus él, és veled van. Neked is üzeni: higgyed, beteljesedett Jézus ígérete: Ő él, és téged is részesíteni fog az Ő megdicsőült életében.
     A mai ünnep, kedves testvérem legyen számodra az öröm napja. Az az öröm legyen benned, ami benne volt Péter és János apostolokban, Mária Magdolnaban, és mindazokban akik találkoztak a feltámadott Krisztussal. A mai nap legyen számodra az öröm, a hálaadás, és a lelki feltámadás napja. Krisztus ma újra fel akar ébreszteni, a szívedbe akarka vésni, mi a te célod és mi a te jövőd! Ha benne hiszel, és hiszed azt, hogy Ő él, győzött a halál felett, te is ilyen győzelmet fogsz aratni Őáltala. Te is részese leszel a boldog feltámadásnak.
     Kedves testvérem!  Húsvét öröme, és békéje legyen veled. Lépj ki a világba, hirdesd hogy Jézus Krisztus, akit megöltek, Isten erejével életre kelt és mindig itt van közöttünk. Mária Magdolnához hasonlóan te is menj, és vidd hírül a szomorkodóknak, az elesetteknek, különösen pedig a bűnben élőknek: a Megváltód él! Nem kell tovább a sötétségben és a bűnben tévelyegned. Jézus mint jó illatú esti áldozat, a kereszt gyötrelmében kibékített téged és az egész emberiséget a Mennyei Atyával. Újra elmondhatod magadról: Isten gyermeke vagyok, életem van Jézus Krisztus érdeméből!
Húsvét öröme töltse most be az egész világot, töltse be a családokat, plébániákat, minden ember szívét, és kísérjen bennünket a feltámadásba vetett hit minden utjainkon, és amikor az ideje eljön lépjünk be mi is a Mennyei Szentélybe, ahová már előttünk ment Krisztus, az Örök Főpap, és tökéletes Áldozat!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30