Evangélium - 2018.03.18.

Szerkesztette: Masa Tamás

Nagyböjt 5. vasárnapja

      "Abban az időben:
      Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: ,,Uram, látni szeretnénk Jézust.'' Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta:
     ,,Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya.
     Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!''
     Erre hang hallatszott az égből: ,,Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.'' A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: ,,Angyal beszélt vele.'' Jézus megmagyarázta nekik: ,,Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.''
     Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal fog meghalni."
/Jn 12, 20–33/

     

                                  „Mit is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettől az órától?

                                       De hiszen éppen ezért az óráért jöttem” (Jn 12,27)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai evangéliumi szakaszban egy prófétai jövendölés jellegű Jézusi beszédet hallottunk. Amint az evangélista nagyon szépen leírja, hogy Jézus elment Jeruzsálembe, ahol be kell teljesítenie a megváltás művét, és ott a szent városban mondja ki a megdicsőüléséről szóló tanítást.

     Nyugodtan belehelyezkedhetünk ebbe az evangéliumi történetbe, amit  a mai napon hallottunk! Az evangélista leírja, hogy nagyon sok zarándok volt azokban a napokban  Jeruzsálemben. Voltak közöttük még görögök is. (vö Jn 12,20) A zarándokok közül sokan az apostolokhoz fordulnak, ,mert látni akarják Jézust. Emberi vonás, emberi tulajdonság. Előtérbe helyezik a látványos dolgokat, de az igazi tartalomról megfeledkeznek. Érdeklik őket a csodák, a jelek, amelyeket Jézus végbevisz, de háttérben marad az érdeklődés aziránt, hogy valójában mi is Jézus fő célja. Miért is jött fel a szent városba? Mi az Ő igazi, és elsődleges missziója? Éppen ezért Jézus egy nagyon érdekes, nagyon mély prófétai hangvételű jövendölést mond: „Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia.” (Jn 12,23). Kemény és határozott kijelentés ez. Jézus tisztában van vele, hogy szenvedésének ideje közel van, de ugyanakkor a szenvedése és a halála által fog megdicsőülni, és így az Atya is.

     Krisztusban kedves testvérem! Így ahogy egyre jobban közeledik Húsvét ünnepe, a mai evangéliumi szakasz, nagyon jó lehetőség, hogy mi is belemerüljünk Jézus prófétai kijelentéseinek az átelmélkedéséhez! Gondolatban mi is ott vagyunk, a nagy tömegben, a zarándokok sokasága között? Mi lenne az első ami érdekel minket? Vágyakouzunk a látványos dolgok után, vagy inkább Jézus szavai ragadnának meg minket. A mai evangéliumi szakasz tömören összefoglalja Jézus megváltói mivoltáról szóló tanítást, vagyis ami ennek az elmélkedésnek a címeként is szerepel:” Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem.” (Jn 12, 27) Ebben a mondatban, kijelentésben benne van a lényeg. Jézus azért jött el, hogy a szent városban az életét adja oda az ember üdvösségéért! Emberileg gondolkodva, olyan egyszerű lett volna visszahúzódni, vagy ahogy az evangélista továbbadja Jézus szavait:  “Mit is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettől az órától?”(Jn 12,27a). az emberi logika, talán ezt látta volna mint legjobb megoldást. Kikerólni a szenvedést, a nehézséget, a keresztet, és a halált is, és továbblépve egy kényelmes életet kezdeni. Igen, de mi lenne a küldetéssel akkor? Mi van a megváltással? Hol lennék akkor én most? Mi volnék én? Szörnyű lenne belegondolni abba a helyzetbe, ami bekövetkezett volna akkor, ha Jézus visszalépett volna a küldetésétől. Szörnyű! Igen nagyon szörnyű! Még mindig Isten “ellenségeiként” lennénk számontartva, kegyelem, és az üdvösség lehetősége nélküli, földönfutók lennénk! Igen! Jézus azonban ezt nem akarta, és nem akarja most sem. Jézus az Atyához fordul, és azt mondja“Atyám, dicsőítsd meg nevedet!”(Jn 12, 28). Ebben a mondatban a határozottság tűnik ki. Jézus nem akar megszökni a küldetése elől. Az Atya dicsőségére, és at Atya akaratát akarja végbevinni a messiási küldetést, amelyből a mi üdvösségünk forrása fakad!

     Krisztusban kedves testvérem! Jézus a mai evangéliumi szakaszban mindannyiunknak egy nagyon fontos üzenetet hozott. A saját szenvedésének a megjövendölése, és a saját megdicsőülésének megjövendölése mellett, az Ő szavaiból kisugárzik a megváltásra, az üdvösségre vonatkozó tanítás. Ha mi mint Krisztus követők, az üdvösség várományosainak, Isten új választott népe tagjainak valljuk magunkat, akkor a ma elhangzott kijelentések nem szomorúvá kell hogy tegyenek bennünket, hanem a szívünkben örömet és reménységet kell hogy szüljenek. Rá akar bennünket ébreszteni Jézus arra a valóságra, hogy igen a gyötrelem és a kereszt elengedhetetlenül fontosak voltak ahhoz, hogy mi szabadokká válhassunk. Rá akarnak ébreszteni arra is, hogy Isten tervében ez a csúcspont! Jézus mint búzaszem a fölbe hull, elhel, de bőséges termést hoz. Ez a termés pedig a mi üdvösségünk, és örök életünk.

     Kedves testvérem, kívánom neked, hogy a ma hallott evagéliumi szakasz vigyen előbbre téged annak a felismerésében, hogy mi is Jézus szenvedésének az értelme, és hogy te is szereplője vagy ennek a történetnek. Jézus érted is meghozta az áldozatot, és téged is meghív arra, hogy ennek az igazságnak része legyél, vagyis eljussál a megdicsőülésre!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30