Evangélium - 2018.02.25.

Szerkesztette: Masa Tamás

Nagyböjt 2. vasárnapja

     "Abban az időben:

     Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.
     Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: ,,Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!'' Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.
     Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!'' Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.
     A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül
." /Mk 9, 2-10/

                

                                                        „Mester! Olyan jó itt lenni!” (Mk 9,5)
     

     Krisztusban kedves testvérem!

     Minden esztendőben Nagyböjt második vasárnappján az evangéliumi szakasz Jézus szineváltozásának a történetét tárják elénk. Most Márk evangélista leírást olvastuk el. Nagyon érdemes évről-évre így a Nagyböjt idjében magunk elé idézni ezta z evangéliumi szakaszt, és nagyon jó lenne elgondolkodni, újra éls újra annak a mondanivalójáról. A szineváltozás eseménye, amelynek saját ünnepe is van az egyházi évben, itt a nagyböjti időben is mély tanítást hoz elénk. Érdekes megfigyelni, hogy Márk evangéliumábvan a szineváltozás eseménye Péter vallomása, a szenvedés megjövendölése és a Jézus követés feltételeinek kimnondása után történik . Ez nem véletlen. A tanítványok tapasztalták Jézusnál az isteni erő működését. Látták a csodajeleket, ettek a megszaporított kenyérből, és még sok más hatalmas élményük volt Jézussal. Ez váltja ki Péter vallomását is, amelyben megvallja, hogy Jézus a Messiás. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni Jézus szavait sem, amelyek a szenvedésről, és az erőszakos halálról szólnak. Jézus egyenesen és világosan felhívja a tanítványok figyelmét arra, hogy amellett, hogy látták Isten Országának az eljöttét a csodajelekben, nem fog elmaradni a megváltás igazi eseménye sem, Jézus halála, és feltámadása. Nagyböjt napjaban ez áll a középpontban. Most többet olvasunk, és hallunk Jézus keresztjéről, a szenvedésről, és a halálról. Ez volt a megváltás ára.
     Krisztusban kedves testvérem. A mai evangéliumban, amikor a szineváltozás eseményét hallottuk, Jézus a kiválasztott három tanítvánnyal, Péterrel, Jakabbal és Jánossal egy magas hegyre megy fel. Itt újra előkerül a hegynek a képe. Ez a kép visszavisz minket az ószövetség korába. A történetben halljuk, hogy Jézus az ószövetség két nagy alakjával, Mózessel és Illéssel beszélget. Ez azt üzeni a számunkra, ugyanúgy mint a másik evangéliumokban is, hogy Jézusban teljessé válik az ószövetségi jövendölés. Mózes és Illés, a törvény és a próféták jövendöléseit idézik elénk. Az evangélista kihangsúlyozza azt, hogy Jézusban beteljesedett minden ígéret, amelyek az Ószövetségben elhangzottak. Amikor pedig az Atya szózata hallatszott, a tanítványok csak Jézust látták (vö Mk 9,7-8). Ez a fő mondanivaló a mai evangéliumban. Jézus áll a középpontban. Ő a Megváltó, az Atya szeretett Fia, akire nekünk hallgatnunk kell. Nagyböjt szent ideje igen alkalmas idő arra, hogy jobban odafigyeljünk magára Jézusra, és az ő evangéliumára. A tanítványokkal együtt nekünk is meg kell értenünk, hogy mit is akart Jézus elérni. Mi is volt az Ő eljövetelének a célja. Nem elsődlegesen a csodajelek művelése, hanem a kereszt gyötrelmének elviselése, a kereszthalál elszenvedése által kibékíteni Istent az emberiséggel, és ezáltal visszaállítani az ember eredeti, Istentől kapott méltóságát.
     Krisztusban kedves testvérem! A mai evangéliumi történek segítsen téged abban, hogy Jézusban te is felismerd a Törvény és a prófétaák tanításának beteljesítőjét. Te is úgy ismerd fel őt mint az Atya szeretett Fiát, aki a te üdvösséged miatt is jött erre a világra. A szineváltozás eseménye, előrevetíti Krisztus megdicsőülését, amiből a te megdicsőülésed is fakad. A nagyböjti szent itőt használd fel ennek a valóságnak a jobb megértésére. Kriztus szeretete töltse be a szívedet, és formáljon tégedet is hozzá hasonlóvá.  Merjed te is azt mondani: „Mester! Olyan jó itt lenni!” (Mk 9,5). Engedjük, hogy megérintsen minket Jézus ereje. A szenvedés, a halál, ne okozza belső félelmünket, hanem inkább erősítse bennünk a Jézusba vetett hitet, merjünk mi is örömmel az Ő közelében lenni, akár a szenvedésben, akár a megdicsőülésben.
     Az Úr kegyelme legyen veled testvérem!

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30