Evangélium - 2018.02.04.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 5. vasárnap

     "Abban az időben:
     Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
     Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
     Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: ,,Téged keres mindenki!''
     De ő azt felelte: ,,Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.'' És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.
/Mk 1, 29-39/

                        

                                                  „Mindenki téged keres.” (Mk 1,37)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai evangéliumi szakasz első felében arról hallunk beszámolót, hogy Jézus miként bizonyítja cselekedetetekkel is, hogy Isten Országa elérkezett az emberek közé. A ma felolvasott evangéliumi szakasz első részében Péter anbyósának a meggyógyításáról hallottunk. Márk evangélista sorban leírja Jézus egyik szombati napját. Az elmúlt vasárnap a kafarnaumi zsinagógába invitált bennünket az evangélista, és tanúi lehettünk egy megszállott ember megszabadításának. Ma, egy lázasan fekvő asszony gyógyulásáról hallunk. Az evangélium bizonyítja nekünk, hogy Jézusnak hatalma van a betegségek, és a gonosz lelkek fölött is. Ő az Istentől küldött Szabadító és Gyógyító, akire bátran rá lehet hagyatkozni. Az evangélium ma meghív minket is, hogy minden ügyes-bajos dolgainkban hívjuk Jézust segítségül, és ő a mi éléetünkben is végbe fogja vinni a szabadítás és a gyógyítás művét.

     Az evangélium folytatásában arról olvasunk, hogy Péter anyósának a meggyógítása után, nagyon sokan jönnek Jézushoz, akik különféle bajoktól szenvedtek, és sokakat oda is hoztak az ajtó elé. Jézus ezeken az embereken is megmutatja isteni hatalmát. Gyógyulást nyernek bajaikból, és egészségeen mehetnek haza. Az evangélista bemutatja,hogy Jézus nyitott mindenki felé. Márk egy nagyon érdekes dolgot említ: „Az egész város az ajtó elé gyülekezett.”(Mk 1,33). Ez a kifejezés arra mutat rá, hogy az emberek megérezték, hogy Jézus egészen más, mint az eddig látott és hallgatott tanítók, és írástudók. Isten hatalmát látják meg, és ismerik föl benne. Márk evangélista, éppen azért használja a fenti kifejezést „az egész város”, hogy kifejezze az emberek Jézus iránti érdeklődésének a nagyságát. Milyen jó lenne a mi éléetünkben is, ha ilyen mértékben érdeklődnénk Jézus iránt, ekkora erővel ragaszkodnánk hozzá, ekkora bizalommal fordulnánk hozzá!

     Az evangélista azt is fontosnak tartja, hogy mindezen gyógítások, és ördögűzések után Jézus egy magányos helyre vonul vissza imádkozni. Az evangéliumok többször is bemutatják Jézust , aki elvonulva a magányba, az Atyához imádkozik. Ez egy nagyon fontos mozzanata az ő messiási küldetésének, és életének: Mindig együtt az Atyával! Ez lehet, és kellene hogy legyen a mi keresztény életvitelünk mottója is. Mindent Isten jelenlétében, az Ő akarata szerint cselekedni! Az imádság, Istennel való beszélgetés Jézusnak erőt adott a messiási küldetéséhez. Nekünk is erőt ad a mindennapi keresztény, az evangéliumról szóló tanúságtételünkhöz.

     A felolvasott evangéliumi szakasz harmadik részében arról hallunk, hogy a tanítványok Jézust keresik és közlik vele: „Mindenki téged keres.”(Mk 1,37). Kifejezésre jut ismételten az, amit fentebb említettünk. Jézus magára vonta az emberek figyelmét, és azok hinni kezdtek benne. Zárógondolatként itt van Jézus válasza:  „Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem ki.”(Mk 1,38). Ez a kijelentés Jézus küldetéstudatáról tanúskodik. Nem akar leragadni egyetlen városban, hanem be akarja járni az egész vidéket, hogy mindenki hallhassa Isten Országának örömhírét, és mindernki érezze, hoig Jézus személyében Isten lépett az emberek közé.

     Jézus szava, ezen a vasárnapon, kedves testvérem, minket is arra hív, hogy bárhová is visz minket életünk útja, mindenhol az evangélium szolgálata legyen a fő gondunk. A tanítványok is, akik követték Jézust, megtanulták, hogy mi is az igazán fontos. Isten Országáról beszélni, annak jelenlétébe beleélni magunkat, és másokat is elvezetni ennek a valóságnak a megismerésére.

     A mai evangéliumi tanítás legyen a segítségünkre, mi is szüntelenül keressük a Jézussal való közösséget, és ebből erőt merítve, cselekvő keresztény életet éljünk, másokat is elvezetve Jézushoz.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30