Evangélium - 2018.01.28.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 4. vasárnap​   

    "Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
     A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: ,,Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!''
    Jézus ráparancsolt: ,,Hallgass el, és menj ki belőle!'' A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.
    Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: ,,Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!'' El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén." /
Mk 1, 21-28/

                                

                                „Ki ez? – kérdezgették vitatkozva egymástól.” (Mk 1,27a)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A ma hallott evangéliumi szakasz kulcskérdése a fent szereplő címsorban rejlik. „ Ki ez”- hangzott el a Jézust körülvevő sokaságban a kérdés a tisztátalan lélektől megszabadított ember láttán. Márk evangélista röviden közli a tényeket, röviden mutatja be Jézus gallileai működésének a kezdetét. Az elmúlt vasárnap az első négy tanítvány meghívásának a történetét hallottuk, valamint azt megelőzően a Keresztelő Jánoséhoz hasonló felhvást: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1, 15). Jézus fennhangon meghirteti Isten Országának a megérkeztét az Ő saját személyében. Keresztelő János, éppen ezért jövendölt róla olyan fennkölt szavakkal. Ha vissazgondolunk rá, ezeket mondta: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki a nyomomba lép, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.” (Jn 1,26-27). Jézus a megígért Üdvözítő, akiről a mai evangéliumi szakaszban még a gonoszlélek is tanúságot tesz.

     Ha figyelmesen elovassuk a ma hallott szakaszt, akkor látni fogjuk Jézus magatartását. Szombati nap van, és úgy mint a többi felnőtt zsidó, elmegy a helyi zsinagógába, ahol az ószövetségi könyvtekersekből olvastak fel, és hozzá lehetett szólni a felolvasott szövegrészekhez. Egy ilyen esemény közepette vagyunk most ezen a vasárnapon. Jézus ott van a zsidókkal a szombati istentiszeteleten, amikor egy tisztátalan lélektől megszállt ember ordítozni kezd: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus! A vesztünkre jöttél? Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje.” (Mk 1, 24). Nagyon érdekes, hogy éppen a tisztátalan lélek ilyenféle tanúságtételt ad Jézusról. Mindenki talán a káromlást, vagy az átkozódást várná a tisztátalan lélektől, amikor Jézus hatalmával találkozik, de nem ez történt. A gonosz megnyilvánulása sok üzenetet hordoz. A legérdekesebb, és talán a legmegragadóbb a kijelentés: ”A vesztünkre  jöttél? Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje.”(Mk 1,24b). Ebben a kijelentésben is azt hangoztatja az evangélium, hogy Jézus jelenlétében a gonosz hatalma véget ért! Jézus működésének a kezdetén máris bukásnak indult a gonoszlélek által vezérelt “birodalom” Szépen szólva  “vége lett”.  Jézus a következő lépésben elhallgattatja a kiáltozó gonoszlelket és kiűzi őt az emberből! (vö. Mk 1,25-26). Csodálatos  jelenet. Jézusnak egy szava elegendő ahhoz, hogy a gonosz elhallgasson, és ne gyötörje tovább az embert! Nagyon jó ezt fontolóra venni nekünk Jézus-követőknek. A Mester szava, egyetlen szava, legyőzi a gonosz hatalmát! Akkor miért nem tudom én magamba fogadni igazán Krisztus evangéliumának, legalább csak egy kis részét. Ha nem is tanulom meg betéve az egész evangéliumot, miért nem engedem, hogy az Ő szava behatoljon a szívembe, és ott eltávolítsa a gonosz hatalmának minden igyekezetét? Nagyon jó kérdésfelvetés, és elmélkedési téma lehet. Hogyan hat rám Jézus szava?      Nyugalmat teremt-e a  szívem bensejében, vagy én inkább jobban szeretem, ha a sötét oldal vezérel? Igen, a gonosz sajnos ma is ott leselkedik, ott van mindenütt. A mai evangéliumi szakasz azonban megmutatja azt, hogy ahol Jézus ott van, és az ő igéje felhangzik, ott a gonosz nem tud érvényesülni. Az evangélista azt írja, hogy “össze vissza rángatta az embert és utána kiment belőle” (vö Mk 1,26). Jézus olyan hatlommal jött, és olyan hatlommal jön, hogy még a gonoszlélek is remeg tőle, rángatódzik  igéjének hallatán. Éppen ezért jön a tanúk áltan feltett kérdés, ami a címsorban szerepel: ” Ki ez” (Mk 1, 27). A szemtanúk elcsodálkoztak Jézus hatalmán. Milyen jó lenne ha  ami kor embere is feltenné ezt a kérdést magában, és rácsodálkozna Jézus hatalmára! Milyen jó lenne ha Jézusban találnánk meg azt, aki minden gonosz hatalom felett győzne. Egészen más lenne az egész világ, más lenne mindannyiunk belső élete is. A gonosz vesztesként áll Jézus előtt, és ha mi Jézust helyezzük az életünk középpontjába, akkor  a mi életünk is mentes lesz a gonosztól, és Jézus evangéliumának az öröme fogja, aranylóan széppé tenni a szívünk belsejét, ami azt is magával hozza, hogy az egész életünk, és a környezetünk is csodálatosan fénylő lesz.

     Kegyelem és békesség legyen veled testvérem!


 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30