Evangélium - 2018.01.21.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 3. vasárnap

     "Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.''
      Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.'' Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek.
      Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Ôket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt."
/Mk 1, 14-20/

                    

                     “Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát” (Mk 1,14b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai evangéliumi szakaszban nagyon sok hasonlóságot találunk az elmúlt vasárnap hallottt, János evangéliumából vett szakasszal. Márk evangélista is megörökíti Jézus nyilvános működésének a kezdtetét. A ma felolvasott szakaszban ugyanúgy mint az elmúlt vasárnap, hallunk Keresztelő Jánosról, arról, hogy Jézus Gellileéba megy, és arról is, hogy kik voltak az első tanítványok, akik meghívást kaptak.

     Márk evangéliuma a legrövidebb, és a leghamarabb írásba foglalt evangélium. Egyszerű szövege van, de a lényeges mozzanatokat közli. Az első dolog aminél érdemes megállni, aza az hogy mindjárt a szakasz kezdetésn egy időbeli tényt közöl: “János elfogatása után” (Mk 1,14a).  Ez a talán mellőzöttnek vélt meghatározás valójában arra utal, és azt a tanítást hordozza, hogy Keresztelő János befejezte küldetését. Mint Előhirnök, előkészítette a Messiás működését, és egy új korszak kezdődött el. János nagyságát már több alkalommal említettük, ezért most inkább nézzük meg a mai evangéliumi szakasz többi mozzanatát.  Megállunk a következő igeversnél:  „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”(Mk 1,15) Jézus hasonló hangnemben beszél mint Keresztelő János. Működésének kezdetén, Jézus is a megtérésre hívja meg hallgatóit Gallilea földjén. Hangoztatja, hogy Isten országa elérkezett hozzájuk. Igen, éppen ezért fontos a mai szakasz elejét megfigyelni. János elfogása után, megkezdődött valami egészen új. A messiási idő váltotta fel az ószövetségi próféciák korát. Isten jelenléte láthatóvá lett Jézusban.

     Amikor tovább olvassuk az evangéliumi szakaszt, akkor látni fogjuk, hogy a tanítványok meghívása következik. Az elmúlt vasárnap azt olvastuk, hogy miután Keresztelő János rámutatott Jézusra , “Isten Bárányának” nevezve őt, a tanítványok András és a magát meg nem nevező János, elindulnak Jézus után. Márk evangélista egy kicsit más szemszögből írja le az eseményeket. Jézus elmegy a Gallileai tó partjára, és az ott, a mindennapi dolgukat végző halászlegényeket szólítja meg. Lehet hogy első olvasásra, némi ellentét mutatkozik a jánosi és a márki evangélium meghívás tötrénete között, de nem. Az evangéliumok valójában nem eseményeket, vagy pontos időrendi sorrendet akarnak követni, hanem már ahogy a neve is, ÖRÖMHÍRT-akar közölni. Örömhír az, hogy Jézus az egyszerű, hétköznapi embert hívja meg tanítványnak. Nagyon valószínű, hogy a meghívott tanítványok nagy része nem is tudott írni, olvasni. Jézusnak nem az számított, hanem az, hogy a meghívott hogyan fogadja a meghívást. A mai evangéliumi szakasz megjegyzi azt, hogy a két testvérpár  Péter és András “rögtön” otthagyták hálójukat és követték Jézust (vö Mk 1,18), és Zebedeus fiai, Jakab és János is, nemcsak a hálójukat, hanem apjukat, és a halászlegényeket it otthagyva követték Jézust. (vö. Mk 1,20)

     Krisztusban kedves testvérem! Elolvasva a mai evangéliumi szakaszt, a múlt vasárnapihoz hasonló ondolatok, és üzenetek kopogtatnak a szívünk ajtaján. Jézus meghív, megszólít és magával ragad ma is. Milyen jó lenne, ha mi, mai keresztények, akik már beleszölettünk egy katolikus, keresztény közegbe, most is meghallanánk a meghívó szavakat, amelyeket Jézus ma is hozzánk intéz! Milyen jó lenne olyan nyitott szívűnek lenni, mint az egyszerű halászok, akiket Jézus elsőként hívott meg a tanítványok sorába! Milyen jó lenne ha, Jézus kijelentése mely szerint Isten Országa elérkezett nagyon komolyan vennénk. Ezt magamnak is mondom, de mondom minden kedves testvéremnek az Úrban!

     Kívánom neked, kedves testvérem, aki olvasod ezen sorokat, hogy Jézus ragadjon el magával. A mindennapi szolgálatok, munka, tanulás, családi élet közepette, adjunk teret a nemcsak az akkor, a Gallielai tenger melett sétáló, hanem most itt, a mi életünkben “járkáló” Jézusnak a hangját meghalló, és minden küzdelmeinkben is, az őt hallgató tanítvánnyá, és tanúságtevő apostolává lennünk.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30