Evangélium - 2018.01.14.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 2. vasárnap

     "Abban az időben:
     Ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: ,,Nézzétek, az Isten Báránya!'' Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta , és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: ,,Mit kívántok?''
     Azok ezt felelték: ,,Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?''
     ,,Jöjjetek, nézzétek meg!'' – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra ige körül volt.
     A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik , András volt, Simon Péter testvére. Ô először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: ,,Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet'', és elvitte Jézushoz.
     Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: ,,Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni." /J
n 1, 35-42/

                      

                        “E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött.” (Jn 1,37)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A karácsonyi ünnepkör befejeztével megkezdődött az évközi idő nagyböjt előtti része. A mai naptól számítva pontosan egy hónap van a Nagyböjt megkezdéséig, azaz Hamvazószerdáig. A karácsonyi hangulat még bennünk van, annak ellenére, hogy ebben az évben , az időjárásunk, nem mondható éppen tipikusnak ehhez az időszakhoz. Nem is az a fontos valójában, hanem az, hogy miként érintettek meg bennünket az elmúlt ünnepek, és hogy milyen lelkülettel térünk vissza a mindennapi munkánkhoz, vagy tanulmányainkhoz.

     A mai evangéliumi szakaszban is jelen van Keresztelő János. Vele több alkalommal találkoztunk adventi vasárnapokon, és az elmúlt vasárnapon is, amikor Urunk Megkeresztelkedésének az ünnepét ünnepeltük. Keresztelő Jánosról nagyon sokat lehet elmélkedni,amit meg is tettünk az előzőleg elhangzott evangéliumi szakaszok kapcsán, sokat tanultunk tőle, és felnézünk rá. A mai evangéliumi szakasz azonban egy más jellegű dologra akarja felhívni a figyelmünket. Az evangéliumi szakasz elején, elhangzik Keresztelő János ismert kijelentése, amelyet  mi szenzmiseliturgiánk minden alkalommal idéz, amikor a miséző pap a magasba emeli Krisztus testét, és a kehelyben lévő vérét, közvetlenül a szentáldozás előtt:” Íme, az Isten Báránya!”(Jn 1,36b). János ezzel Jézus igazi mivoltát fejezi ki hallgatói előtt. A szövegmagyarázat, amit olvastam, ezt két pontban tárgyalja (vö. http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=621.). Az elsőben az Izajás próféta által bemutatott “Ebed Jahve”-ként, vagyis Isten Szolgájaként mutatja be Jézust, aki hordozza a világ bűneit (vö Iz 53,4.7). A másik megközelítés pedig Jézus kereszthalálára vezethető vissza. János evangéliumának a passió elbeszéléseben a Jn 19,36-ban olvassuk  a “csontot ne törjetek benne”-kifejezést. Jézus lábszárát nem törik meg a római katonák, a vele együtt megfeszített gonosztevőknek viszont igen. Ezzel teljesedik be a jövendölés, mi szerint Jézus a tökéletes áldozati bárány, amelynek a mózesi törvény szerint tökéletesnek, hibátlannak kellett lennie.

     Tovább olvasva az evangéliumi szakaszt látjuk, hogy János kijelentése után, két tanítvány, akik közül az egyiknek a nevét tudjuk: András, Simon Péter testvére, a másikét nem közli az evangélista, elkezdik követni Jézust. És ami a legszebb ebben az evangéliumi szakaszban a legszebb azt olvassuk: “ s aznap nála is maradtak.” (Jn 1,39). Ez egy nagyon lényeges, és számomra is megragadó jelenet a mai evangéliumi szakaszban. Két tanítvány elkezdi követni Jézust, és amikor ő hátrafordul, rövid beszélgetés hangzik el, és a két tanítvány aznap Jézusnál marad! Milyen csodálatos lehetett ez a találkozás. A két tanítvány bizonyára megérezte Jézus szeretetét, és azt is hogy nem csak “ egy egyszerű tanítóval” van dolguk, hanem a Messiással! A” nála maradás” kifejezés, János evangéliumának a szóhasználatában azt jeleni, hogy Jézus  tanítványai lettek. A csúcspont még csak most érkezik. A két tanítvány, miután eljöttek Jézustól, azonnal megosztották élményüket Simonnal, András testvérével, aki utána szintén Jézushoz megy. Csodálatos ez a mai evangéliumi szakasz. Nagyon sok szép üzenetet hordoz. Megtanít minket arra, hogy merjünk Jézus nyomába szegődni, merjünk időzni nála, és merjünk másokat is hozzá vinni, hozzá vezetni.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai vasárnap evangéliumi szakasz meg akar erősíteni abban, hogy a Jézuról szóló tanítást meghallgasd, komolyan vedd, és a vele való találkozás sokféle formáiból erőt merítve sok, még Jézust nem ismerő embernek tanúskodj a vele való találkozás szépségéről, és felemelő voltáról.

     Kegyelem és békesség legyen veled!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30