Evangélium - 2017.12.25.

Szerkesztette: Masa Tamás

Urunk születése: Karácsony

      "Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a
földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor
Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy
összeírják.
    Galilea Názáret nevű városából, József is fölment Dávid városába, a
judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával,
aki gyermeket várt.
    Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje
gyermekét. Világra hozta, elsőszülött fiát, pólyába takarta, és
jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
    A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték
az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr
dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek.
    Az angyal így szólt hozzájuk: ,,Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok
nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a
Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel:
Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.''
    Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve
ezt zengték:
         Dicsőség a magasságban Istennek,
         és békesség a földön
         a jóakaratú embereknek!" /Lk 2, 1-14/

            

                                             „Mária megszülte elsőszülött fiát”(Lk 2,7)
     

Krisztusban kedves testvérem!
      Ezen az éjszakán földre szállt az Isten. Betlehemben megszületett minden ember Megváltója Jézus Krisztus. Az ünneplés most a tetőfokára hág, az egész világon a hívek milliói csatlakoznak az angyalok dicsérő énekéhez: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!” (Lk 2,14). Az örvendezés és a hálaadás tölti be a szívünket ezen a csodálatos éjszakán.
     Az éjféli mise evangéliuma részletesen beszámol nekünk arról,hogy miként történt a Megváltó születése. Az evangélista közli a pontos időpontot, és a történelmi körülményelket, amikor ezek az események végbementek (vö Lk 2,1-2). Ez azért is fontos, hogy az evangéliumot hallgató, vagy olvasó hívő számára világos legyen az, hogy Jézus születése nem egy kitalált, legendaszerű esemény, hanem valóságos történelmi tény. Nekünk híveknek, Karácsony, Jézus születése, nem is pusztán egy történelmi adat kell hogy legyen, hanem a keresztény életünknek egyik mozgató eseménye. Jézus születésével megvalósult Isten ígérete. Az ószövetségi próféták jövendölései ezen a szent éjszakán váltak valóságossá. Isten testet öltött, asszonytól született, azért, hogy embersége révén közelebb vigyen minket Istenhez, és megszerezze nekünk a kiengesztelődét Istennel. Ez a valóság örvendezésre és ünneplésre hív meg most is bennünket. Évről-évre lélekben elzarándokolunk Betlehembe, Jézus szülővárosába, a pásztorokkal, akikről az evangéliumban hallunk, leborulunk a jászolban fekvő isteni Gyermek előtt. Csatlakozunk az égi seregek dicsérő énekéhez. Hálát adunk Istennek, azért, mert ígéretéhez híven a legbensőségesebb módon belépett a mi világunkba. A végtelen Isten, az isteni Gyermekben felvállalja az időbeli és térbeli életet. Ezzel mutatja meg, hogy olyan Isten Ő, aki nem egy távoli szemlélője az emberi múlandó, gondokkal és szenvedésekkel teli életének, hanem részesévé válik mindennek.
     Hitünknek egy olyan mozzanata ez,ami különbözik a többi vallások istenképétől. Azoknál az istenség egy távoli, sőt szigorú és büntető istenségként jelenik meg. Jézus születésvel, a mi hatalmas és csodálatos Istenünk megmutatja, és kijelenti, velünk akar lenni. Jelen akar lenni az életünkben. Örömeinknek és bánatainknak a legközelebbi tanúja akar lenni. Az isteni gyermek, Jézus, a világba való jövetelével megkezdi a megváltás művének a legközvetlenebb megvalósítását.
Számomra nagyon megragadó az angyal szózata a pásztorokhoz: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. 11Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. 12Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” (Lk 2,10-12)
      Csodálatos, és felemelő ez az angyali szózat! Ezen a szent éjszakán, ami lelkünkbe is be akar hatolni. Át akarja járni az egész bensőnket, egész lényünket. Megszületett az Üdvözítő, üzenetet hozott neked: Isten nem felejtett el, nem hagyott el, hanem át akar ölelni szeretetével, és bátorítani akar a jelenlétével. Fogadd őt szeretett, szíved belsejébe. Engedd, hogy téged is átjárjon az a béke és öröm, ami akkor Betlehemben átjárta a pásztorokat. Az Istengyermek szeretete töltse be családodat,egész közösségedet és az ő világossága ragyogja be egész életedet!
      Békés, áldott és nagyon boldog Karácsonyt kívánok neked!

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30