Evangélium - 2017.12.24.

Szerkesztette: Masa Tamás

Advent 4. vasárnapja     

     "Abban az időben:
      Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!'' Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta:
     ,,Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!
     Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz,
     s Jézusnak fogod őt nevezni!
     Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni.
     Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
     Uralkodni fog Jákob házán mindörökké,
     és uralmának soha nem lesz vége!''
     Mária ekkor megkérdezte az angyalt: ,,Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?''         Az angyal ezt válaszolta neki: ,,A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.''
     Erre Mária így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!'' Ezután az angyal eltávozott."

           

                                    „Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját” (Lk 1,32)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A ma hallott evangéliumi szakaszt több alkalommal is halljuk az egyházi év folyamán. Minden ünnepkor más-más mozzanata emelkedik ki ennek az evangéliumi történetnek, amit elterjedten Angyali Üdvözletnek, vagy Jézus születésének hírüladásának hívnak. Most itt advent negyedik vasárnapján az a mozzanat kerül előtérbe, amit a címben szereplő igevers sugall. Jézus, aki az idők teljességében testet öltöt Mária szíve alatt, Dávid utódjaként jelenik meg, vagyis benne teljesedik be a Dávid királynak adott isteni ígéret. Jézus a megtestesüléssel, azzal, hogy Máriától születik, aki jegyese volt a Dávid házából való Józsefnek. Így Jézus egy valóságos nép tagjává válik,emberként éli a földi tartózkodásának idejét,és ezen az űton jut el a megváltás művének beteljesítéshez. (http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=589).

     Krisztusban kedves testvérem! A mai evangéliumi szakasz olyan gazdag elmélkedési anyagot sugároz felénk, hogy szinte lehetetlen egy oldalnyi írással kimeríteni a tartalmát. A lényeges dolog az, hogy megismerjük a történetben szereplő mozzanatokat, és most advent idejében többet gondolkodunk rajtuk. Nagyoin szép és érdekes mindjárt az evangéliumi szakasz elején Gábor angyal köszöntése. Mindennap imádkozza Egyházunk ezeket a fenséges szavakat. Máriát kegyelemmel teljesnek mondja, és ugyanakkor áldottabnak minden asszonynál (vö. Lk 1,28). Csodálatos az Isten logikája. Kiválaszt egy nagyon fiatal leányt, ahhoz hogy az üdvösség művének befejező szakasza megkezdődhessen. Mária fogja megszülni a Megváltót, akik Isten már sokkal hamarabb megígért a bűnös emberiságnek. Csodálatos az Isten gondolkodásmódja. Emberek közül választ édesanyát a Fiának, hogy az emberként születhessen, és emberként vegye magára a megváltás művének beteljesítését. Mária személye is csodálatosan emelkedik ebben a történetben, és mindannyiunknak üzenetet akar továbbítani: Isten akartát elfogadni és beteljesíteni. Nekünk keresztényeknek is ilyen hivatásunk van. Hallgatni Isten hívására, elfogadni a tüle kapott küldetést, és Máriához hasonlóan Krisztust adni a világnak Napjainkban is nagyon szükséges az, hogy a keresztények felszítsák magukban Mária lelkületét. Megbízni Isten ígéretében, elfogadni Isten akartát, még akkor is ha az talál a földi ember gondolkodása szerint lehetetlen, Krisztust hordozni magunkban, és Őt adni mindenkinek akivel csak találkozunk. Adventi gyakorlatként el lehet kezdeni gyakorolni Mária lelkületének a gyakorlását. Vele együtt merni kimondani a megváltást elindító szavakat: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.”(Lk 1,38).

     Krisztusban kedves testvérem! Ebben az esztendőben advent negyedik vasárnapja éppen a Karácsonyt megelőző napra esik, és nincsenek utána következő advent napok. Éppen ezért a ma hallott igéket máskor is elolvashatjuk, és időről időre meríthetünk belőle. Mária, Jézus édesanyja közbenjárása segít minket, hogy napról napra alakítsuk magunkban az ő alázatos, Isten akartát elfogadó lelkületét, és segít minket Krisztus hordozókká válni a világban,

     Kívánom neked, hogy, az Istenszülő Szűz oltalma alatt mindig növekedj a Krisztushoz való ragaszkodásban, növekedjen benned az Ő szeretete, és az Ő kegyelme vezessen minden útjaidon, és majdan pedig Máriával, Szent Józseffel, és az összes szentekkel együtt a mennyei istendícséret boldog részese lehessél!

     Áldott és békés adventi készülődést kívánok neked!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30