Evangélium - 2017.12.17.

Szerkesztette: Masa Tamás

Advent 3. vasárnapja

     "Abban az időben:

     Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról.
     János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: ,,Ki vagy te?'' Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: ,,Nem én vagyok a Messiás.''
     Ezért megkérdezték tőle: ,,Hát akkor? Talán Illés vagy?''
     ,,Nem vagyok'' – felelte.
     ,,A próféta vagy?''
     Erre is nemmel válaszolt.
     Azt mondták tehát neki: ,,Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?''
     Ezt felelte: ,,A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját'', amint Izajás próféta mondta.
     A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: ,,Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?'' János így válaszolt: ,,Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.''
     Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt."
/Jn 1, 6-8; 19-28/

        

                             „Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve.” (Jn 1,6)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Advent harmadik vasárnapját a régi latin nyelvű liturgia „Gaudete” vagyis „örvendezzetek” vasárnapnak nevezte. A mai szentmise kezdőéneke ugyanis ez: „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Az Úr közel van.”(Fil 4,4-5). Az adventi bűnbánati időszakban ez a vasárnap egy kicsit előremutat Karácsony örömére. Szent Pál apostol szavai, amelyek a szentmise kezdőénekében szerepelnek, az örömre hívnak meg bennünket. A keresztény ember az öröm embere kell hogy legyen, mert Isten az Ő Fia által csodálatos dolgokat vitt végbe:szabadulást hozott a bűn sötétségétől és az embernek visszaszerezte az eredeti istengyermeki méltóságát.

     A mai evangéliumi szakaszban ugyanazt az eseményt halljuk, mint az elmúlt vasárnap. Most János evangélista beszámolóját halljuk Kereszetlő János föllépéséről. Evangéliumának kezdetén János egy csodálatos himnusszal indít, amelyben kifejezi az örök Ige eljövetelét, és aki minden embert meg akar világosítani. János azt a küldetést kapja, hogy a Világosságnak az előhírnöke legyen és bűnbánatot hirdessen a nép körében. A farizeusok és a többi vallási vezetők küldöttséget küldenek Jánoshoz a pusztába, hogy megkédezzék kicsoda ő valójában. Érdekelte őket, hogy vajon János miként fog válaszolni. Csodálatos jános válasza, vagyik megvallása: „Nem én vagyok a Messiás.”(Jn 1,20b) Teljesen egyszerűen és csodálatosan ad választ János a kérdezőknek. Látszik az ő alázata, egyszerűsége, de ugyanakkor a határozottsága is. János az isteni küldött, aki készíti az Úr útját. Advent napjaiban, mint ahogyan az elmúlt vasárnap is hallottuk, amikor Márk evangéliumának a kezdetét olvastuk, a megtérésre, és az Úr útjának egyengetésére vagyunk meghívva. Nem szeretném ismételni az elmúlt vasárnap gondolatsorát. A mai vasárnap inkább a tanúságtétel álljon a középpontban. Szerepel egy szó a mai evangéliumban: „megvallotta”(vö Jn 1,20b) János, amikor azt kérdezték tőle hogy ő e a Messiás, akkor mondja el a megvallását: ”Nem én vagyok a Messiás.”(Jn 1,20). Ez a kijelentés csodálatosan hangzik. Tanúskodik János küldetéstudatáról. Világos a számára, hogy mit kell tennie. Neki elő kell készítenie a Messiás eljövetelét és működését.

     Kedves testvérem, most advent idejében nagyon jó ha mi is jobban odafigyelünk János alakjára, és üzenetére. Tanúságot tenni a Messiásról! Ez az ami a mi küldetésünk is. Ebben a világban, ezek a körülmények között, a most élő embertársainknak, Jánoshoz hasonlóan hirdetni: „Egyengessétek az Úr útját!”(Jn 1,23b). A mai világ számára fontos a személyes tanúságtétel. Jánoshoz hasonlóan mi a pusztában kiáltó szó kell hogy legyünk. A ami ember számára is elérhetővé kell tenni azt a valóságot, hogy az Úr közeledik. Nemcsak au idei Karácsony megünneplését kell egyengetni, hanem a jövőbe is kell nézni. A keresztények tanúságtétele nem csak szavak által történhet. Nagyon sokféle módon mutatkozik meg a Krisztusról szóló tanúságtételünk. Az életvitelünk, a másokkal való kapcsolatunk tanúságtételként szerepel a világ előtt.

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom neked, hogy a mai vasárnap evangéliumi szakasza is segítsen téged a hitben és a tanúságtételben való előrehaladásban. Keresztelő János példája és szavai adjanak bátorítást a Krisztusról szóló tanúságtételhez.

     Az Úr kegyelme legyen veled!

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30