Evangélium - 2017.12.10.

Szerkesztette: Masa Tamás

Advent 2. vasárnapja

     "Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.
     Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.
     János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
     János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: ,,Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!'' /Mk 1, 1-8/

       

              “Miközben megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban.” (Mk 1,5)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon az evangéliumi szakaszban Márk evangéliumának az első nyolc versét hallottuk. Márk evangéliuma a legrövidebb, mindössze 16 fejezet, és a leghamarabb írásba foglalt evangélium. Márk evangélista Péter apostol tanítványa volt.

    Az evangélium iszakaszban ma és a következő vasárnapon is Keresztelő Jánossal találkozunk. Márk evangélista leírja János működésének lényegét: bűnbánatot hirdet a pusztában és vízben alámeríti a megtérőket a megtisztulás jeleként. Jánosban az ószövetségi próféta jövendölése teljesedik be:” Amint Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat.”(Mk 1,2) Ő az összekötő kapocs az ószövetség és az újszövetség között. Küldetése az, hogy előkészítse a megváltó működését. János azt mondja a mai evangéliumi szakasz végén: “Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket.” (Mk 1,8). Ezzel arra utal, hogy ő a megtisztulást, a megtérést jelképező keresztséget osztja ki, ami nem ugyanaz mint az a keresztség amiben mi is részesültünk. János kijelentése elárulja, hogy az utána jövő, aki “ hatalmasabb” nála (vö. Mk 1,7) nemcsak vízzel keresztel, vagyis nemcsak megtisztít, hanem a Szentlélekkel meg is szentel.

    Kedves testvérem! Advent napjaiban, amikor Keresztelő János felhívásáról elmélkedünk, akkor olyan jó érzéssel tölt el bennünket az a tudat, hogy mi is meghívottak vagyunk. János szavai hozzánk is szólnak. Nekünk is elmondják a nagy igazságot: az ószövetség ideje véget ért, és Jézussal valami új kezdődött el. A kegyelem, a megváltás ideje. Jézus elhozza az üdvösség evangéliumát. Megmutatja nekünk Isten Országának jelenlétét. János meghív minket is, hogy egyengessük az Úr útját (vö Mk 1,3) Egyengessők az utját, hogy könnyebben hozzánk érkezhessen, és könnyebben magához ölelhessen minket. A szív megtisztításá által, a bűnöktől való megtisztulás által Jézusnak szabad útja van felénk. A megtisztult, Isten felé forduló szív eltelik Isten Szentlelkével, és lobogó tűzzé változik.

     A mai evangéliumban Keresztelő János ezt sugallja, jobban mondva  kiáltja felénk a pusztából. A puszta előkerül itt is, és nagyböjt idejében is. Itt János az, aki a pusztában keresztel, és nagyböjtben arról hallunk, hogy Jézus is a pusztába vonul böjtölni és imádkozni. A szövegmagyarázat szerint a puszta az Istennel való találkozás helye, és ugyanakkor meg is tanít arra, hogy a teljes magányban, kiszolgáltatottságban hogyan kell Istenre hagyatkozni, hogyan kell a benne való hitet elmélyítenünk. Advent ideje erre is meghív. Hallgassuk meg János kiáltását! Merjünk mi is egy kis időre a pusztába menni, ha nem is  szó szoros értelmében, de különféle módszerekkel otthon is felidézhetjük a puszta hangulatát. Csendet teremtünk magunk körül, nem figyelünk a világ csábító hangjaira, hanem csakis imádságba merülve magunkba tekintünk, és megengedjük, hogy Isten szava megérintsen minket!

     “A házilag készitett puszta” ebben az adventben is nagy segítség lesz a számunkra. Lélekben halljuk majd János felhívását a megtérésre, és vágy gyullad fel bennünk is arra, hogy az Üdvözítő útjait készítsük!

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom neked, hogy a ma hallott meghívás megérintse a lelked bensejét, és Jézus várása örömmel töltsön el, de a vele ló találkozás legyen a csúcspont!

     Isten legyen veled mindenkor!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30