Evangélium - 2017.11.26.

Szerkesztette: Masa Tamás

Krisztus király vasárnapja

      Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
      Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.
      Azután a király így szól a jobbján állókhoz: ,jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! 
        Mert éhes voltam és ti ennem adtatok;
        szomjas voltam, és ti innom adtatok;
        idegen voltam, s ti befogadtatok;
        ruhátlan voltam, és ti betakartatok;
        beteg voltam, és ti fölkerestetek;
        börtönben voltam, és ti meglátogattatok!''
      Erre megkérdezik tőle az igazak: ,,Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?'' Akkor a király így felel: ,,Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!''
Ezután a balján állókhoz szól: ,,Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. 
        Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni;
        szomjas voltam, és nem adtatok inni;
        idegen voltam, s nem fogadtatok be;
        ruhátlan voltam, és nem takartatok be;
        beteg voltam és börtönben sínylődtem;
        s ti nem látogattatok meg engem!''
      Erre ők is megkérdezik: ,,Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre?» Ô pedig ezt feleli majd nekik: ,,Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!» Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.
/Mt 25, 31-46/

               

                               “Amikor eljön dicsőségében az Emberfia”(Mt 25,31a)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Elérkezett az egyházi év utolsó vasárnapja.Ma Krisztust, a Mindenség Királyát ünnepli egyházunk. Ezt az ünnepet 1925 óta ünnepli egyházunk, amikor is a Nicea-Konstantinápolyi Zsinat 1600. Évfordulójára emlékeztek. Ezen a Zsinaton mondta ki az Egyház, Krisztusnak a Mennyei Atyával való egylényegűségét, ahogyan azt minden vasárnap és főünnepen a Hitvallásban elimádkozunk (…” az Atyával egylényegű és minden általa lett…”). Krisztusban kapott értelmet az egész teremtés. Az ő halála és feltámadása visszaállította az ősi rendet a világban. Ez a z ünnep az egyházi év végén van, mert a megdicsőült Krisztus felé halad az egész világmindenség-írja a kommentátor (http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=574).

     A mai vasárnap evangéliumi szakaszában az utolsó ítéletről szóló tanítás hangzik el. Máté evangéliumának egyedi szakaszáról van szó. Krisztus, a második eljövetelekor, az irgalmasság cselekedeteinek a gyakorlása alapján fog ítélkezni. A magyarázatok szerint nem biztos, hogy az egész szöveg magától Jézustól származik, hanem a tanítványi iskola összeállításáról van szó. Jézus, mint ahogyan olvassuk az evangéliumokban, földi működése során kifejezett együttérzést tanúsított a szegények,a betegek, de még a bűnösök iránt is. Ebből a jézusi magatartásból indul ki a mai evangéliumi szakasz üzenete is. A Krisztust követő kereszténynek hasonlóvá kell válnia Mesteréhez, aki annak ellenére, hogy az Isten Fia, a Messiás, az Üdvözítő, megalázza magát és a társadalom premére szorult, sőt a “kiátkozott” bűnösök pártjára áll. Csodálatos Jézusnak ez az életvitele, amelyben az irgalmas és szerető Atya képmása jelenik meg. Jézus megmutatja, a Mennyei Atya igazi arcát

     Krisztusban kedves testvérem! Krisztus Király vasárnapja meg akar mindannyiunkat mozgatni. Amint már az előző vasárnapokon is hallottuk, lesz utolsó ítélet, be fog következni Jézus második eljövetele. Ez nem egy félelmetes és borzalmas esemény akar lenni, hanem mint ahogy mondtuk már a nagy találkozás napja, és az Istennel való teljes egyesülés kezdete.

 Az irgalmasság celekedeteinek a gyakorlása minden keresztényt “kötelez”. Jézus tanításából kiviláglik, hogy Ő azonosítja  magát a rászorulókkal, szegényekkel, betegekkel. Erre utal a mai szakaszban olvasható kijelentés:” Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”(Mt 25,40).

     Az utolsó ítélet tehát, Máté evangéliumának tanítása szerint, arról fog szólni, hogy mi keresztények aszerint leszünk a Király jobbjára vagy baljára állítva, hogy gyakoroltuk-e az irgalmasság cselekedeit. Az lesz a fő kérdés, hogy a földi életünk során felismertük-e a rászorulókban Krisztust? Mennire voltunk hajlandóak irgalmasak lenni? A mai világ körülményei között is nagyon fontos a mai evangélium tanítását megszívlelni. Jézus a Mindenség királya, aki a szenvedések és a halál  után megdicsőült, megmutatta az utat mindannyiunknak. Áldozatos szeretet nélkül nem lehet az üdvösségre jutni, és nem állhatunk majd a Király jobbján. Jézus a mai evangéliumi tanítás által egy választás elé is állít minket. Felvetődik a kérdés, hogy mi melyik oldalon akarunk majd állni az utolsó ítéslet napján? Jobbról vagy balról? Mit szeretnénk hogy a Király mondjon majd nekünk: “Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” (Mt 25,34) vagy Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült”(Mt 25,41). Jézus meghív minket arra, hogy az első változatot válasszuk. Ő azért jot a világba, hogy az Atya szeretetéről és irgalmasságáról tanúságot tegyen, és elvezessen minket hozzá. A teremtés kezdetén Isten erre teremtette az embert. Isten szeretett gyermekének lettünk megalkotva, ezért kapjuk a meghívást is, hogy hozzá hasonlóva legyünk már itt a földön, és az ítéletkor a jobb oldalra állítsank majd minket.

     Kívánom neked kedves testvérem, és minden embernek, hogy a mai szép ünnep adjon mindannyiunknak erőt és kegyelmet, hogy az irgalmasság cselekedeteit gyakorolva, napról napra jobban hasonuljunk Krisztushoz a Mindenség Királyához, és majdan pedig kiemelt helyen találjuk magunkat az Ő Országában!

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30