Evangélium - 2017.11.19.

Szerkesztette: Masa Tamás

  Évközi 33. vasárnap​     

     Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
     Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott: másik kettőt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét.
     Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: ,,Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,,Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!'' Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: ,,Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,''Jól van, te derék és hűséges szolga? A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!''
     Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: ,,Uram? Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked?'' Válaszul az úr ezt mondta neki: ,,Te gonosz és lusta szolga? Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza? Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van? Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van? Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre? Ott sírás lesz és fogcsikorgatás?''
/Mt 25, 14-30/
             

                                “Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád” (Mt 25, 21)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnap evangéliumi szakaszában a talentumokról szóló példabeszédet olvastuk fel. Máté evangéliumának a 25. fejezete a végítéletről és a számadásról szólnak, valamint az elmúlt vasárnap a tíz szűzről szóló pédabeszéd az éberségre és a készenlétre hívja fel a figyelmet. A kommentár szerint (http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=573) a talentum egy korabeli mértékegység volt. Egy talentum hatezer dénárt ért. Abban az időben egy napszám egy dénár volt. Az evangéliumi példabeszédban arról hallottunk, hogy egy gazdaember talentumokat oszt szét szolgáinak. Egyiknek ötöt, a másiknak kettőt, a harmadiknak egyet (vö. Mt 25,15). Az első két szolga azonnal kamatoztatni kezdi a kapott talentumokat, a harmadik viszon elássa a földbe. Nagyon érdekes ennek a példabeszédnek az értelme. Manapság a talentum kifejezést valamilyen fizikai vagy lelki adottságra szokták használni. Gyakran halljuk azt hogy valakinek, valamire “talentuma van” Ez azt jelenti a mai szóhasználatban, hogy az illető bizonyos képességekkel, adottságokkal rendelkezik, és ezeket felhasználva nagy dolgokat tud véghezvinni. Az evangéliumban Jézus nekünk is azt mondja, hogy talentuma mindenkinek van. Kevesebb vagy több, úgy ahogy a példabeszédben halljuk. Mi vagyunk azok a szolgák, akik az Úrtól adományokat kapunk. Mindenki a képességeinek, és állapotának megfelelően. Az evangéliumi példabeszéd arra hív meg minket, hogy elmélkedjük át és kérdezzük meg magunktól, hogy milyen és mennyi talentumot kaptunk? Melyik szolgához akarunk hasonlítani? Az első kettőhöz, akik örömmel akarják kamatoztatni a kapott talentumaikat, vagy a harmadikhoz, aki a földbe ásta a kapott kincset és semmit sem nyert vele.

     Az evangélium folytatásában arról olvasunk, hogy a gazdaember visszajött idegen földről és számadást tartott a szolgáival (vö Mt 25,19sk). Az első két szolga dicséretet és jutalmat kapott, mert felmutatták a talentumokka szerzett nyerességet. Jézus ezzel mindannyiunknak üzeni, hogy mi is figyeljünk oda, használjuk fel a kapott adományokat, mert nekünk is számot kell majd adnunk róluk. A harmadik szolga viszont a dicséret és a jutalom helyett szidalmakat és büntetést kapott, mert nem kamtoztatta a rábízott talentumot. Ha jobban belegondolunk, akkor látni fogjuk, hogy valóban mennyi ilyen ember van, aki a harmadik szolgához hasonlít. Van ugyan talentuma,van lehetősége kamatoztatni, de inkább a földbe ássa azt, és lustálkodik. Jézus figyelmeztet ennek az álláspontnak a veszélyére. Isten Országának az építése, és a lelkek üdvözítésére való törekvés mindannyiunk feladata. Mi keresztények, nem állhatunk meg egy helyben, hanem mindenki a kapott talentumaival “kereskedve” mozdítja elő Jézus evangéliumának a tovaterjedését, és ezzel együtt az Ő Országának nagyobbodását. Nem lehet nyugalmunk mindaddig, amíg az üdvösség örömhíre nem jut el az emberekhez. Egyikünk sem, mondhatja, hogy ebben az “ügyben” nem illetékes. Ha cask egy talentumot is kaptam, nem rejthetem a földbe, hanem fel kell használnom, és ha cask egy arasznyit is mozdítok előre isten Országának a terjedésében, akkor is meg fogom kapni a jutalmamat.

     Jézusnak a ma felolvasott evangéliumi példabeszéde tehát, cselekvésre serkent minket. A mai világban is hatalmas szükség van a munkálkodó keresztényekre. Istennek hála, nagyon sok olyan keresztényt ismerek, akik az első két szolgához hasonlóan bőségesen kamatoztatják a kapott talentumaikat. Jómagam is erre kell hohgy törekedjek. Mindig van lehetőség arra, hogy a kapott adottságomat felhasználjam. Napjainkban nagyon sokat hallunk Ferenc pápától idevonatkozó buzdításokat. A Szentatya sűrűn a világba való kilépésről beszél. A misszió, az irgalmasság gyakorlása, az evangelizáció, és sok minden más területen, éppen ez a kilépés a kezdte a talentumok kamatoztatásának. El kell indulni, el kell kezdenbi felhasználni az adottságokat, é ski kell használni minden lehetőséget, hogy az Örömhír eljusson a világ minden pontjára!

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom neked, hogy a mai evangéliumi tanítás ragadjon magával téged , és segítsen neked jó szolga módjára kamatoztatni akapott talentumokat, és a számadáskor mad neked is és mindanniunknak ezt mondja az Úr: “Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!”(Mt 25,21)

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30