Evangélium - 2017.11.12.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 32. vasárnap

     "Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
     A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: ,,Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!'' Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: ,,Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!'' Az okosak ezt válaszolták: ,,Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!'' Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: ,,Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!'' De ő így válaszolt: ,,Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!''
     Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!"
/Mt 25, 1-13/

                   

                                                   “Legyetek hát éberek…”(Mt 25,13a)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Egyre jobban közeledik az egyházi év vége. A maival együtt három vasárnap van hátra a folyó egyházi évből. Ezen a három vasárnapon Máté evangéliumának a 25. ejezete kerül majd felolvasásra a vasárnapi szentmiséken. Ma a tíz szűzről szóló példabeszédet hallottuk, jövő vasárnap a talentumokról szóló tanítást fogjuk hallani.  Krisztus Király vasárnapján, az egyházi év fináléjaként az utósló ítéletről szóló tanítás fog elhangzani.

     Jézus a tanításából nem hagyta ki a végső napokról szóló beszédeket. Akarja, hogy mi mindannyian, az ő tanítványai tisztában legyünk azzal, hogy meg fog történni az Ő második eljövetele, és lesz utolsó ítélet is, amikor mindenki megkapja jutalmát vagy büntetését. Jézus nem ijesztgetni akar minket, hanem meghív bennünket egy állandó virrasztásra, éberségre. A mai evangéliumi szakaszban hallott példabeszéd a tíz szűzről nagyon világosan kifejezi, hogy kétféle lehetőség van. Lehet okos szűzként, felkészülve, olajjal teli lámpással várakozni a Vőlegényre, de lehet balga szűz módján készületlenül is bevárni a vőlegénnyel való találkozás napját. Jézus felhívja a figyelmünket arra, hogy az éberség és a felkészültség velejárója a keresztény lelkületnek. Az igazi keresztény lelkiekben várja a találkozás napját. A mai evangéliumban hallott példabeszéd nagyon kiemelten ad tanítást a nagy találkozásról, a Vőéegény megérkezéséről. A mennyegzőre csak azok mehetnek be, akiknek a lámpásai világítanak, és akiket a Vőlegény ébren talál amikor megérkezik. Az éberség bibliai értelemben véve, nem azt jelenti, hogy az ember soha nem pihen vagy alszik. Nagy tévedés lenne ilyen kijelentést tenni. Az éberség azt jelenti, hogy odafigyelünk Isten üzenetére, és mindarra, ami körülöttünk van és történik. Ébernek lenni azt is jelenti, hogy mindenkor oda tudunk állni a Vőlegény, Jézus elé. Ezért vigyázunk a lelki tisztaságra, ügyelünk arra, hogy a gonosz kísértései ne csábítsanak el minket.  Ébernek lenni annyi, mint Isten Országát építeni, terjeszteni, és az evangélium világosságának a tanúja lenni az emberek között. Ha ez a lelkület van bennünk, akkor hasonlítunk majd az okos szüzekhez, akikről az evangéliumban hallunk a mai vasárnap.

     Krisztusban kedves testvérem! Amikor ezt a példabeszédet olvassuk, akkor talán keményen hangzik a kijelentés, hogy az ajtó be fog zárulni, és akik kint rekedtek, azok már nem juthatnak be a  mennyegzőre. (vö Mt 25,10b)  Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy az éberségnek, az Istenre való odafigyelésnek és a nagy találkozás várásának meg lesz a jutalma. Aki éber, bemegy a mennyegzőre, ami itt ebben az értelemben az üdvösséget, a mennyországot jelenti.

     Kérjük az Urat mi is, hogy a Szentlélek kegyelmével és vezetésével napról napra okos szüzekké váljunk,lámpásunkból soha ne fogyjon ki az olaj, vagyis hitünk soha ne lankadjon el, hanem nyitott szívvel vágyakozva siessünk a közelgő Vőlegény elé, és vele bemehessünk a boldog, örömteli, végnélküli örök életre.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30