Evangélium - 2017.11.05.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 31. vasárnap

     "Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz:
    ,,Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket.
     Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok közül, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.''
/Mt 23, 1-12/

        

                                                    “mert egy a ti tanítótok, Krisztus” (Mt 23,10b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai evangéliumi szakaszban Jézus ismét a tanítványokhoz és a tömeghez beszél. A farizeusok viselkedéséről, életmódjáról ad tanítást. A szövegmagyarázat szerint (vö. http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=571)  Máté evangeliumának 23. fejezetét párhuzamba lehet hozni a Hegyi beszéddel (Mt 5-7). Amint a Hegyi beszédben elhangzanak a boldogmondások azokra vonatkoztatva, akik Isten akarata szerint élnek és cselekszenek, ugyanakkor itt a 23. fejezetben, mindjárt az elején a „jaj nektek” kezdetű felszólalások azokra vonatkozóan, akik képmutatóan élnek. Jézus soha nem kedvelte a képmutató magatartást. Képmutató magatartás az, amit a korabeli farizeusok és másik írástudók tanúsítottak. Ismerték ugyan a törvényt, de nem valósították meg életükben. Jézus elítéli ezta a fajta magatartást, és a tanítványait figyelmezteti ennek a veszélyére. Mindenkit meg akar óvni Jézus a képmutató életmód folytatásától.

     Nagyon jó ha az ember belegondol abba, hogy vajon az ő élete nem képmutató-e. Megfelelnek a tetteim, az életvitelem ahhoz, amit magamról vallok. Jézus követőjeként, nem vagyok-e egy kicsit „öntelt”,magamat dicsőítő, vagy nem várom-e el másoktól, hogy dicsérjenek, „magasztaljanak”. Jézus az alázatos és egyszerű szíveket szereti. A szolgai lelkületet hangoztatja a mai evangéliumi szakaszban is, amit ő csodálatosan meg is valósított.

     A farizeusok és a másik tövénytudók előszerettel hívatták magukat mesternek, tanítónak, vagy valami másnak. Jézus erről is beszél a hallgatóságának a mai evangéliumi szakaszban. A keresztények körében nem szabad hogy valaki is felettesnek érezze magát. Jézus kihangsúlyozza:” ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.”(Mt 23,8b). A keresztény közösség egy testvéri közösség, akinek egy Atyja van,  a Mennyei! (vö. Mt, 23,9). A közösség hivatása az, hogy hallgassa Isten igéjét, tanuljon az egy Tanítótól (vö. Mt 23,10). Jézus az életével tanúsítja azt, hogy Isten Fiaként megalázta magát, emberré lett, és nem a saját akartát helyezte előtérbe, hanem az Atya üdvözítő akaratát, amelyet minden ember felé kimutat. A mi lelkületünk is Jézuséhhoz kell hogy igazodjon. Szavaink és tetteink egybehangzóak kell hogy legyenek. Jézus meghív minket, hogy ezt a lellkületet gyakoroljuk, ne kövessük a farizeusi és az írástudói magatartást.

     Jézus azt mondja a tanítványoknak a mai evangéliumban, hogy meg kell tartan és meg kell hallgatni, amit a farizeuusok mondanak, de cselekedeteiket nem kell és nem szabad utánozni. Nekünk is, akik hallgatjuk az igét, tovább kell adnunk, de nem mindegy hogy hogyan. A hiteles tanúságtétel cask akkor jöhet létre, ha a szavaink és az életvitelünk egybehangzik, megegyezik.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai evangéliumi szakasz megtanít tehát arra, hogy a keresztény életforma egy nagy elköteleződés amellett hogy Istennek és a testvéreinknek szolgálunk. Jézus az a Tanító, aki ezt a legszebben bemutatta. Merjünk mi is a nyomába lépni. A mai embernek nagyon nehéz a szolgálat szépségeiről beszélni. Első hallásra talán lekicsinylően hangzik a szolga szó. De nem az. A szolgálat örömmé válik, ha látjuk annak igazi távlatát. Jézus az üdvösség szemszögéből nézett mindent. Mi is eként kell hogy tekintsünk hivatásunkra és szolgálatunkra!

     Kívánom neked, hogy a ma hallott tanítás erősítsen meg a szolgálat lelkületében. Az üdvösség öröme töltse be a mindennapjaidat, és ez vezérelje minden cselekedetedet! Kegyelem és béke legyen veled! Ámen

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30