Evangélium - 2017.10.29.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 29. vasárnap 

   "Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.” /Mt 22, 34–40/

             

                       “Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.” (Mt 22,40)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Az Ószövetségi szentírásban 248 buzdító és 365 tiltó tövény volt megírva. Ez szám szerint 613. A hithű zsidóknak ezekhez kellet igazítaniuk az életvitelüket. Ezekben a parancsokban meg voltak fogalmazva az Isten és az embertársakkal való viszonyok alapszabályai. Az írástudók, a farizeusok és a szaducceusok ezeket a parancsokat szó szerint tudták, tanították, de mint ahogy az evangéliumokban olvassuk, ők maguk, nem igazán tartották meg őket. Jézus éppen ezért nagyon sokszor a szemükre veti képmutató mivoltukat.

     A mai evangéliumi szakaszban egy olyan történetet hallunk, amely megint arra mutat, hogy a farizeusok támadni akarják Jézust és tanítását. Az egyik farizeus megkérdezi Jézust, hogy melyik a legnagyobb parancs a törvényben (vö Mt 22,36).  Jézus látja a farizeus gonosz gondolatait, mert ha bármelyik törvényt is nevezte volna meg, akkor azzal vádolhatnák, hogy a többit nem tiszteli. Jézus nagyon szépen megfogalmazza a mindannyiunk számára ismerős főparancsot: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38Ez a legnagyobb, az első parancs. 39A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.(Mt 22,37-39) Ebben a két mondatban, vagyis egy kétrészes parancsban Jézus összefoglalja az ószövetségi törvény egészét.

     A törvény első és legfontosabb része, az Isten iránti tisztelet, a második része pedig afelebarát iránti kötelezettségek.

     Az istentiszteletnek az ószövetségban nagyon pontos és részletes leírásai vannak. Aprólékosan le vannak írva a törvények a szent cselekményekkel kapcsolatban. Jézus a főparancsban kifejti, hogy Istennek az a legkedvesebb, ha elfogadjuk az ő akaratát. Ez egy nagyon érdekes dolog. Nehéz megfogalmazni emberi szavakkal, mi az Isten akarata. A legfontosabb tudnunk azt, hogy Isten mindannyiunkat szeretettel alkotott meg, és mindannyiunkat az üdvösségre szánt.A mi válaszunk Istennek az az, hogy ráhagyatkozunk és engedjük cselekedni az életünkben. Ezzel megvalósítjuk a főparancs első részét. A második rész a felebarát szeretetéről szól. Ez is nagyon összetett dolog. Emberekkel közösségben lenni egy nagy kihívás. A különbözőségek, az eltérő gondolkodásmód, a szokások, nagyon sok nehézséget és konfliktust hozhatnak elő a mindennapokban. Az ember mégis társas lény. Ezta a Biblia első könyvében olvashatjuk: “Nem jó az embernek egyedül lennie.” (Ter 2,18). Akarva, akratlanul az ember  rá van utalva a másik emberre. Gondolhatunk itt a házasságban a férfi és a nő egymást segítő és kiegészítő mivoltára, de ugyanakkor az embetri lét más területein is jelen van ez az  egymásrautaltság. Nem létezhetünk egyedül- mondjuk ki ezt röviden. Jézus éppen ezért mondja a főparancs második részében:” Szeresd felebarátodat, mint saját magadat”. (Mt 22,39) a másik ember iránti szeretnek az alapja az, hogy a másikban is látjuk Isten képmását, látjuk benne az üdvösségre meghívott embert, akit isten ugyanúgy szeret mint engem, és ugyanazt a meghívást kapta mint én.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai evangéliumi szakasz tanítása nagyon is megragadó és elgondolkodtató. Meg kell hogy kérdezzük magunkat, milyen az Isten iránti tiszteletünk és szeretetünk? Mennyire vagyunk hajlandóak elfogadni Isten szándékait, és mennyire engedjük, hogy ő vezesse az életünket? Menni időt töltünk imával? Mennyire vigyázunk arra, hogy Istenről miként beszélünk másoknak, és hogy egyáltalán fontos e számunkra az Istennel való kapcsolatunk?

     Ugyanakkor gondolkodjunk el azon is, hogy milyen a viszonyom a körülöttem élő felebarátaimmal. Megbecsülöm-e a másik ember méltóságát. Isten szeretete vezérli-e a szavaimat, cselekedeteimet és gondolkodásomat.

     Nagyon kemény küldetés a számunkra a főparancs megtartása, de nem lehetetlen. Jézus bemutatta saját életében és életével, hogy ez lehetséges. Isten akaratát cselekedve, tudunk az embertársainkkal jót tenni, ki tudjuk fejezni az irántuk való szeretetünket és Isten dicsőül meg ezáltal az életünkben!

 

 

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30