Evangélium - 2017.10.22.

Szerkesztette: Masa Tamás

  Évközi 29. vasárnap 

     "Abban az időben:
     A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártrakat a következő kérdéssel: ,,Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?'' De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: ,,Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!'' Aztán megkérdezte tőlük: ,,Kinek a képe és a felirata ez?'' Azok azt felelték: ,,A császáré.'' Erre ő így szólt hozzájuk: ,,Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!'' Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek."
/Mt 22, 15-21/

                                  

                          “Szabad adót fizetni a császárnak, vagy nem szabad?”(Mt 22,17b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Jézus egy olyan korban élt a földön, amikor  Gallilea földje a Római Birodalom fennhatósága alatt volt. Történelmi ismereteink vannak a nagy birodalommal kapcsolatos dolgokról.  Abban a  korban ez a birodalom messzemenően felülmúlta a többi államokat, egyrészt a kiterjedésével, másrészt a társadalmi berendezkedésével, jogrendszerével. A birodalom könyörtelenül hódított nemcsak Európában, hanem mint ahogy lássuk a közel-keleten is.

     A mai evangéliumi szakasz eseménye éppen ezt a történelmi helyzetet is magában foglalja. Az evangéliumok leírása szerint, tudjuk, hogy Jézussal szembenállnak a korabeli vallási vezetők, és a vallási csoportok, a farizeusok és a szadduceusok. A szaducceusok behódoltak a római hatalomnak,és a ma olvasott evangéliumi szakaszban is próbára akarják tenni Jézust. Az adófizetés minden társadalomban egy kényszerítő kötelezettség volt, és ma is az maradt. Az adó minden időben létezett, és az állam polgárai kötelesek voltak az elfogadni.

     Jézus, mint ahogy az evangéliumokban olvassuk, soha nem foglal állást politikai dolgokkal kapcsolatban. Egyetlen dolog ami őt vezeti az Isten Országának a hirdetése és az ember üdvözítése.

     A mai evangéliumi szakaszban Jézus nagyon szépen válaszol a provokatív kérdésre amely így hangzik: “ Szabad adót fizetni a császárnak, vagy nem szabad?”(Mt 22,17b). A kérdezők várták a választ. Ha Jézus azt mondta volna hogy nem szabad adót fizetni, akkor lázadóként bevádolhatták volna a római hatóságnál, ha pedig azt mondja hogy igen, akkor a zsidó nép ellenségeként mutatkozott volna be. Jézus válasza csodálatos: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené! (Mt 22,21). Ebben a kijelentésben benne van egy hatalmas tanítás és üzenet minden Jézus követő számára. Jézus megtanít minket arra, hogy a földi hatalomnak is engedelmeskednio kell. Keresztényként mi is a világban élünk, egy bizonyos országnak a polgárai vagyunk, vonatkoznak rank is a világi törvények. Jézus a kijelentésének első felében, amikor azt mondja: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré”(Mt 22,21a), arra mutat rá, hogy Krisztus követőjeként,a világban, a mindennapi életben is teljesítenünk kell a kötelességeinket, amelyekkel az államnak, és a hatóságoknak tarozunk. Az állampolgári kötelezettségejk teljesítése is egy keresztény magartásforma. A törvények és az előírások megtartása, az adófizetéssel együtt, tanúságtételként jelennek meg . A keresztény ember, az az élet minden területén az igazságos úton jár. Nem msérti meg a törvényt, nem okoz kart a társadalomnak soha. Erre az igazságra akarja Jézus ráirányítani a figyelmünket. A kijelentés második felében pedig amikor ezt halljuk: „Adjátok meg az Istennek, ami az Istené! (Mt 22,21b), Jézus a vallásos életünkkel kapcsolatos dolgokról beszél. A világban élve, teljesítve állampolgári kötelezettségeinket, magunk előtt látjuk az üdvösségre való meghívásunkat. Magunk előtt látjuk Isten törvényét is, az evangéliumot, amely az örök életre vezet minket, ha megtartjuk, megéljük.

     Krisztusban kedves testvérem! A ami evangéliumi szakasz tanítson meg minket, és segítsen nekünk abban, hogy a világ forgatatagában is mindig bölcsen tudjunk válaszokat adni, követve Jézus példáját, aki a provokációkat is tanítássá formálta át. Az evangéliumi tanítás amit ma hallottunk, buzdítson minket arra, hogy Isten szeretetében élve, az evangélium világosságában járva, a társadalmunk életének szebbé tételén is fáradozzunk!

     Isten kegyelme legyen veled! Ámen

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30