Evangélium - 2017.10.15.

Évközi 28. vasárnap 

   "Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez:
     A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: ,,Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!'' De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: ,,A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!'' A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.
     Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította: ,,Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?'' De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: ,,Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!''
     Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!"
/Mt 22, 1-14/

                      

                     “Mondjátok meg a meghívottaknak, hogy a lakomát előkészítettem..” (Mt 22,4)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon a királyi menyegzőről szóló példabeszédet hallottuk. Jézus ezt a példabeszédet is, ugyanúgy mint az elmúlt vasárnapokon hallottakat, a két fiúról, és a gonosz szőlőművesekről szólóakat is, a nép váneinek és az írástudók jelenlétében mondja el. Ezek a példabeszédek, úgy a ma felolvasott is világosan és határozottan kimondják a nép vezetőinek és az irástudóknak a keménnyakúságát, melyből kifolyólag nem ismerték el, és nem fogadták el Jézust Messiásként. A királyi menyegzőről szóló példabeszéd nagyon szép tanítást ad nekünk arról, hogy a Mennyei Atya mindannyiunkat meghív lakomájára, vagyis országába. Az evangéliumi történetben arról hallunk, hogy a király elküldi a szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, mert ba menyegzőre minden elő van készítve. A példabeszédben Jézus arra utal, hogy Isten az idők teljességében megrendezte a lakomát fiának. Nagyon sokak meg vannak hivva, de mint ahogy látjuk, az elsődleges meghívottak mind valamilyen kifogást találtak, és nem fogadták el a meghívást. Nagyon érdekes, hogy ebben a példabeszédben is előkerül az a jelenet, mint az elmúlt vasárnap a gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszédben:” a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket”.(Mt 22,6). Jézus itt ismételten az ószövetségi próféták sorsát említi. Szemére veti a nép vezetőinek, hogy Isten küldötteit, akik a meghívást akarták közvetíteni, ilyen módón félredobták.

     A példabeszéd folytatásában azt olvassuk, hogy a király ismét elküldi szolgáit azzal a parancsal, hogy mindenkit hívjanak be a mennyegzőre az útkreszteződésekről. Jézus itt az eljövendő Egyház idejét rajzolja meg. Az Egyház küldetése minden néphez szól. Kitárul a spectrum, és már nem cask egy nép kap meghívást a mennyegzőre, vagyis Isten Országába, amely az Egyház közösségén keresztül valósul majd meg, hanem mindenki aki cask az evangélium hírnőkeinek az útjába akad, meghívottá válik. A menyegző képe minket a közösségben bemutatott ünnepi áldozatra, a szentmisére akar emlékeztetni. Jézus örök lakomája az, amelyre mindenki meg van hivva. A példabeszédben szereplő, a meghívást elutasító meghívottak között felismerjük a mai kor rohanó, és az Istennel nem törődő embert is. Több alkalommal elmélkedtünk már a mai kor gondjairól, és világnézetéről. Nem szeretném ismételni a gondolatmenetet, de nagyon jó ha rágondolunk arra, nem szabad a meghívást amit Isten intéz hozzánk elutasítanunk. Ő nagyon jól tudja, hogy mindannyiunknak nagyon sok evilági teendője és gondja van. A királyi lakoma, vagyis Jézus örök áldozatában  való részesedés kiszakít minket a földi gondok és bajok forgatagából,és  Isten közelségébe visz el minket. Ezért nagyon jó lenne ha a meghívásra odafigyelnénk és elfogadnánk azt.

     A példabeszéd folytatásában arról is olvasunk, hogy a király meglátott egy menyegzőre nem illően öltözött embert.

     Jézus tudatosan illeszti bele ezt a mozzanatot a példabeszédbe. Tudja, hogy mindazok között akiket a szolgák az útkereszteződésekből behívnak a menyegzőre, nem mind van teljesen felkészülve, vagyis illően felöltözve a mennyegzős lakomára. Tudja, hogy az Egyház közösségében mindig ott lesznek a bűnösök is. Ez a mozzanat hasonlít a búzáról és a konkolyról szóló pédabeszédben szereplő tanításhoz (Mt 13, 24-30). A példabeszéd meghív bennünket arra, hogy a mennyegzőre, amelyre meghívott minket az Úr, illően felkészülve menjünk. A megtérés és a bűnbánat lehetősége mindig adva van. Ahogy az elmúlt vasárnap is hallottuk a két fiúról szóló tanításban, Isten mindig türelmesen várja a megtérésünket, és azt hogy anem illő öltözetünket, ünnepi köntösre váltsuk.

     Krisztusban kedves testvérem! Legyen a segytségünkre a mai evangéliumi tanítás. Ne legyünk keménynyakú, bezártszívű egyének, hanem a meghívást küldő Úrnak válaszoljunk minden időben, és vegyünk részt a lakomán, amit Ő szeretettel előkészített!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30