Evangélium - 2017.10.01.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 26. vasárnap   

 "Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: ,,Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?'' Azt felelték: ,,Az első.''
     Erre Jézus így szólt hozzájuk: ,,Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!''
/Mt 21, 28-32/

                                    „..de később meggondolta és kiment.” (Mt 21,29b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon ismét egy sajátosan a Máté  evangéliumában szereplő példabeszédet hallottunk. A két fiúról szóló példabeszéd hangzott el. Máté evangélista nem véletlen hangsúlyozza ezt a történetet. A zsidóságban voltak olyanok, akik nem a Törvény betűje szerint éltek, de mégis tudtak Istennek tetsző dolgokat tenni. A másik oldalon viszont ott voltak a magukat tökéletesnek és szentnek tartó csoportok, akikkel Jézus elég gyakran szemberekerült. Ezek voltak az írástudók, farizeusok és a szaducceusok. A két fiúról szóló példabeszéd nagyon világosan rámutat a kétféle lelkület és magatartás közötti különbségre. Az első fiú lőször elutaítja apja parancsát, de azután mégis engedelmeskedik. A másik azonnal igent mond atyja parancsára, de nem teszi meg amit meg kellene tennie. Jézus rámutat arra, hogy az első fiú magatartása a helyesebb. Isten mindig ad lehetőséget arra, hogy meggondoljuk magunkat. Mindig van lehetőség arra, hogy elkezdjünk Isten akarata szerint, és Istennek tetsző életet élni. A megtérés lehetősége tehát mindig adva van. A másik fiú példája viszont, Jézus tanítása alapján nem követendő.   Nagyon veszélyes az a farizeusi gondolkodás, hogy mi már nagyon tökéletesek vagyunk. Ismerjük Isten parancsait, a törvényeket és mindent, ami a hitünkkel kapcsolatos, de az életmódunk nem tükrözi azt. A mai kor egyházában is jelen vannak ezek a dolgok. A mai evangéliumi szakasz nagyon megfontolandó mindenki számára. Isten mindannyiukat meghív és elküld, hogy legyünk szőlőjének a munásai. Rajtunk áll, hogy melyik fiúhoz fogunk hasonlítani. Az elsőhöz, aki először nemet mond apjának, de azután kimegy a szőlőbe, vagy a másodikhoz, aki igent mond ugyan, de nem megy ki a szőlőbe dolgozni. Minden esetre az első fiú példája követendő a számunkra. Mindenkor lehetőségünk van arra, hogy meggondoljuk magunkat, és ráhallgassunk Istenre. Mindig ott van lehetőség hogy jobb belátásra jussunk és elkezdjünk igaz életet élni. A második fiút példáját követőkből is van elég sok. Ma is vannak a farizeusokhoz és az írástudókhoz hasonló keresztények. Az ő életvitelüket nem kell követni, hanem inkább saját életünk tanúságtételével jobb belátásra kell bírni őket.

     Jézus elég keményen fogalmaz az evangéliumi szakasz második felében.” Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten országában.”(Mt 21,31b).-mondja Jézus. Ez a kifejezés akkor a farizeusoknak és az írástudóknak szólt, akik látták Keresztelő Jánost, az Úr előhírnökét, és hallották is a megtérésre hívó szózatát, de hatástalan volt a számukra. Jézus előbbre helyezi a vámosokat és cédákat, akik valóban megvetzettek voltak a nép körében, mert hallgattak a hívó szóra, és befogadták azt.

     Az evangélium tehát kimondja, hogy nem az számít, hogy mennyire vagy jártas a törvények és a parancsok ismeretében, hanem mennire válik az életté benned. Jézus azt kívánja, hogy az evangéliumn a mi számunkra ne csak puszta elméleti tanítás maradjon, hanem legyen számunkra az életre vezető ige. Legyen az öröm forrása szmunkra za, hogy Isten megbecsüli a megtérő lelkületet. Ő minden gyermekét egyformán hívja és várja a szőlőjébe.

     Krisztusban kedves testvérem, kívánom neked, hogy a hallott igék érintsék meg a szívedet, és adjonak erőt a mindennpi keresztény katolikus élet tanúságtételéhez.

     Az Úr kegyelme legyen veled!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30