Evangélium - 2017.08.27.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 21. vasárnap

     "Abban az időben:
     Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: ,,Kinek tartják az emberek az Emberfiát?'' Ezt válaszolták: ,,Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.'' Ő tovább kérdezte őket: ,,Hát ti, kinek tartotok engem?'' Simon Péter válaszolt: ,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.'' Erre Jézus azt mondta neki: ,,Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.
     Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás." /
Mt 16, 13-20/

                                  

                                           „Hát ti mit mondtok, ki vagyok”(Mt 16,15b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnap evangéliumi szakaszában arról hallottunk, hogy Jézus egy pogány vidékre érkezett tanítványaival. Fülöp Cezareájának a vidéke Galileától északkeletre fekszik. Jézus ide vonul el, hogy a tanítványokkal egyedül lehessen. A sok messiási tevékenység mellett Jézus külön is akar foglalkozni a tanítványokkal. Mondhatjuk azt is hogy még külön oktatásban is akarja részesíteni őket, mielőtt az Ő földi működése véget ér, és mielőtt a tanítványok elindulnának missziós munkájukra.

     Nagyon érdekes hogy Jézus megkérdezi a tanítványokat: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”  (Mt 16, 13b). Ezzel a kérdéssel is Jézus egyfajta sajátos pedagógiai módszert akar bemutatni. Érdekli, hogy az emberek miként vélekednek róla. Jézus tudja, hogy a tanítványok sok mindent hallanak az emberektől. Ebben az evangéliumi szakaszban az a jézusi üzenet rejlik, hogy nekünk keresztényeknek saját álláspontunk kell hogy legyen Jézussal kapcsolatban. Az hogy az emberek sokasága miként vélekedik, és miket mond Jézusról, az egy dolog. Nekünk Krisztus követőknek a Vele való személyes találkozás kell hogy a választ azajkunkra adja. Lehet hogy annyira nem is jó ez a megfogalmazás. Nem is az ajkak beszéde, válasza, a mérvadó, hanem a szívbe épült Krisztushoz ragaszkodás, és a belé vetett hit a legfontosabb. Péter apostol válsaza fogalmazza meg azt, amit nekünk is kimondva vagy kimondatlanul, a szívünkben kell hordoznunk. Minden vélemény ami körülvesz minket, nem szabad hogy befolyásolja a mi személyes döntésünket Jézus mellett. Péterhez hasonlóan nekünk is ki kell mondanunk, hogy kicsoda a mi számunkra Jézus!

     Napjainkban, mint ahogyan már elmondottuk több alkalommal is, az emberek egy értékrend zavarban szenvednek. Meghatározó nagyon sokak számára az, hogy a többiek mit mondanak, vagy mit gondolnak. Ez így van a Jézussal való kapcsolatunkban, és így van a világi dolgok, kérdések viszonylatában. Kérdezem én most ezzel kapcsolatban! Miért kell nekem a világhoz hasonulnom gondolkodásban, véleménynyilvánításban? Miért kell mindent elfogadnom, amit mások, lehet hogy nagyon rosszul értelmeznek, és rosszul osztanak meg másokkal.

     Krisztusban kedves testvérem! A ma hallott evangéliumi szakasz arra tanít minket, hogy engedjük meg, hogy a Krisztussal való találkozás élménye átjárja egész életünket. Amikor ez megvan, akkor már semmi más nem tud bennünket akadályozni a hozzá való állandó közeledésben, és nem akadályos minket semmi sem abban, hogy Péterhez hasonlóan ki merjük mondani kicsoda számomra Krisztus!

     Jézus boldognak mondja Pétert, mert ki merte mondani hitvallását, és még ezen felül reá akarja építeni a földi egyházát is. Igen, Jézus ilyen hitvalló keresztényeket vár napjainkban is. Szereti, ha most, ebben a zűrös világban mi keresztények meg merjük őt vallani. Az ilyen hitvallókra van szüksége az Úrnak most is.

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom neked, hogy most, ebben a konkrét történelmi helyzetben, a jelen körülmények között te is Péterhez hasonló legyél. Nem adva mások véleményére, te is mondd ki Jézus előtt, hogy kicsoda Ő a te számodra. Biztosan hogy nked is örömet és boldogságot fog a szívedbe ültetni a hitből fakadó, tanúságtévő megvallása Krisztusnak!

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30