Evangélium - 2017.08.20.

Szerkesztette: Masa Tamás

Augusztus 20. – Szent István király

     "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
     Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.
     Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
     Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók." /
Mt 7, 24–29/

             

      „Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára                                                                    építette a házát.” (Mt 7,24)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai napon a magyar nyelvterületen Szent István államalapító királyunk ünnepét ünnepeljük, a naptár szerint viszont az évközi 20. vasárnap van. A mai liutrgiában az evangéliumi szakasz a Hegyi Beszéd befejező soraiból áll. Jézus zavai buzdítóan hangzanak fel, és meghívnak minket mindannak a megtartására, mit Ő tanít nekünk. Nem véletlen, hogy Szent István király ünnepén ezt az evangéliumi szakaszt halljuk. Az okos és a balga emberrről szóló hasonlatot állítja elénk Jézus. A keresztény Jézus követő ember, atrra kapott meghívást, hogy az okos emberhez hasonlóan, házát sziklaalapra építse. Ez azt jelenti, hogy az Istenbe vetett hitre kell hogy épüljön minden cselekedete, minden szava, minden egyes megnyilvánulása. Szent István király példája is ezt sugallja. Ő abban a történelmi helyzetben, amelyben élt megérezte, hogy országának szilárd alapot kell vetnie. A pogány szokások, a bálványimádás nem tudnak megfelelő alpot adni egy ország működésének és fennmaradásának. Jézus evangéliuma volt az a sziklalap, amire Szent István építkezett. A Jézusba vetett hit volt az, ami erőt és kitartást adott neki, az akkor még pogány magyarok megtérítésére. Bizony nem volt könnyű számára ez az apostoli küldetés, és Jézus szavai István életében is valóra váltak:” „Úgy küldelek  titeket mint bárányokat a farkasok közé”(Mt 10, 16a).A keresztény tanúságtétel, az evangélium hirdetése bizony nagy erőfeszítést igényel, de aki Jézusra alapozza az életét, annak semmi sem állhatja az útját: „Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.”(Mt 7,25)

     Krisztusban kedves testvérem! A mai ünnep mindannyiunk számára egy nagyon szép és mélységes tanítást hordoz. Szent István király buzgósága, kitartása, szent élete, és mindwenekfelett a Jézus Krisztusba vetett hite, kimagasló világítótoronyként áll előttünk. A mai világban is szükség van arra, hogy István király módjára, és példáját követve, sziklalapra építsük életünket. Szükség van arra, hogy újra felismerjük Krisztust, újra felismerjük az evangéliumot, újra felismerjük Isten akaratát, mely szerint mindannyiunkat az üdvösségre akar elvezetni Jézus által. A mai világ körülményei is hasonlóak azokhoz a körülményekhez, amelyek között István király is élt. A modern pogányság, a modern bálványimádás nagyon sok formájába botlunk mindennapi életünk során. Ezek ellen kell nekünk mai keresztényeknek harcolnunk. Ha nem akrajuk, hogy a modern pogányság, modern bálványinmádás befurakodjon a családjainka, a közösségeinkbe, akkor napról napra újra Krisztus evangéliumát, mint leghatékonyabb fegyvert kell hogy a kezünkbe vegyük. Újra fel kell ismernünk, és újra fel kell ismertetnünk a felnövekvő nemzedékkel Jézus Örömhírét. Meg kell mutatnunk mindenkinek azt, hogy a Krisztus- követő élet egy boldog élet, és olyan élet amly győzelemre visz minket.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai ünnep legyen számodra egy jó bátorítás a mai világ forgatagában. Szent István hitvalló király pédája és közbernjárása segítsen meg téged abban, hogy napról napra egyre jobban átjárjon Isten szeretete és az evanngéléium világossága. Krisztus legyen a sziklaalap, amire építed a saját, és a családod életét. Ha ilyen szilárd alapokra épített családjaink vannak, akkor szilárd egyházunk, és szilárd nemzetünk is lesz, amelynek nem ártanak a mai kor viharai, hanem fennmarad mindörökre.

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30