Evangélium - 2017.08.06.

Szerkesztette: Masa Tamás

Augusztus 6. – Urunk színeváltozása   

 "Abban az időben:
     Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakítófehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: ,,Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!'' Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!''
     Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket és ezt mondta: ,,Keljetek fel és ne féljetek!'' Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.
     A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: ,,Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!''
/Mt 17, 1-9/

               

     „Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az Emberfia föl nem támad a halálból!”(Mt 17,9b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Ma az évközi 18. vasárnapon Urunk szineváltozásának ünnepét ünnepli egyházunk. Az evangéliumi szakasz ami ma felolvasásra került, elmondja nekünk az Úr színeváltozásának eseményét. Máté evangéliuma 17 fejezetének első kilenc versét hallottuk. Jézus magával visz három tanítványt egy magas hegyre-olvassuk az evangéliumban. (vö Mt,17,1b). A hegynek itt nagyon érdekes és sokatmondó jelentősége van. Ha megnézzük az ószövetségi vonatkozásokat is, akkor látni fogjuk, hogy már ott is a hegy az mindig valami fontos eseményhez kötődik. Az Ószövetségben a legismertebb ilyen jelenet a Sinai hegynél történő szövetségkötés és a törvényadás. Isten és ember találkozásának nagyon fontos helyszíne a hegy. Az evangéliumban is egy magas hegyről hallunk, ahová Jézus a három tanítvánnyal, Péterrel, Jakabbal és Jánossal felmegy. A hegy itt is egy nagyon fontos esemény helyszínévé válik. Itt nyilatkoztatja ki Jézus isteni dicsőségét, és azzal hogy színében elváltozott előre mutatott a saját megdicsőülésére, és maga az Atya teszi teljessé a jelenséget szózatával. Az ószövetségi alakok, Mózes és Illés is nagyon fontos szerepet játszanak a színeváltozás történetében. Mózes a törvényt, Illés pedig a prófétákat jelképezik. Ebben az evangéliumi történetben Máté evangélista, aki evangéliumát zsidóságból megtért keresztényeknek írja, ezzel a valósággal akarja tudatni, hogy Jézusban teljesedett be az ószövetségi törvény és a próféták.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai szép ünnepen, amikor lélekben szemléljük a színében elváltozott Jézust, rágondolunk arra, hogy az Üdvözítő csodálatos módon feltárja előttünk dicsőségét, megmutatja istenségét, ezzel is erősíteni akarja belé vetett hitünket és bizalmunkat. A mai ünnep újra fel akarja fedezettni velünk azt a valóságot, hogy Jézusban Isten összes ígérete beteljesedik. Általa lesz teljessé az ószövetségi törvény és a próféták tanítása. Jézus az Atya szeretett fia, akire alapoznunk kell az életünket (vö Mt 17,5b). A szineváltozás eseménye el akar gondolkodtatni minket, hogy akarjuk-e hogy Jézus kegyelme minket is átváltoztasson? Akarunk-e részesedni az Ő dicsőségében?  Fel akarjuk-e vállalni az áldozatokat, hogy hasonlókká váljunk szeretett Mesterünkhöz Jézushoz?

     Krisztusban kedves testvérem! A mai vasárnasp nagyon jó alkalom arra, hogy jobban belénk ivódjon a szineváltozás üzenete. Isten szeretete minket is el akar tölteni, azt akarja, hogy mibennünk is az az érzés legyen mint a három tanítványban, akik a szineváltozást látták: „Uram, jó itt nekünk!”(Mt 17,4) A Jézussal való együttlétre törekedjünk, és arra is hogy a vele való találkozás élménye tartósan bennünk maradjon, és formálja az életünket. A mai kerewsztény embernek szüksége van arra, hogy újra felismerje az Üdvözítő Jézus örömhírét. Állandó megújulásra, lelki fölemelkedésre van szükség. Ezért merjünk mi is az életünkben Jézussal tartani. Ne ijesszen meg bennünket a mafgas hegy, amire fel kell mennünk. Megéri áldozatozt hozni, megéri egy kicsit szenvedni is azért, hogy Jézussal együtt lehessünk, mert a jutalom sokkal nagyobb mint a szenvedés amit el kell, viselnünk, és a Jézussaél való együttlét maradandó változást hoz az életünkbe. Ezt bizonyítja a tanítványok példája is. Az ő életük is teljesen megváltozott amíg Jézussal együtt voltak, hallgatták Őt, és szemlélték a csodás eseményeket, amelyek kísértésk megváltói működését. A feltámadás után azonban teljesen világossá és érthetővé vált számukra minden, amit Jézus földi műkösdése siorán tapasztaltak. Így lesz ez velünk is, a mi életünkben is. Számunkra is teljessé fog válni minden ígéret, amikor majd a valóságban be fogunk lépni Jézus dicsőséges Országába, amikor elnyerjük majd az örök életet.

     Isten kegyelme legyen veled!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30