Evangélium - 2017.07.30.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 17. vasárnap

 Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek:
    ,,A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet.
    A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt.
    Végül: a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.
    Értitek-e mindezt?''
    ,,Igen!'' – felelték. Erre így folytatta: ,,Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.'' /
Mt 13, 44-52/

             

                              „..eladta mindenét, amije csak volt és megvette.” (Mt 13,46b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon folytatódik Máté evangéliumának az olvasása, és ma is három hasonlatot hallunk a mennyek országáról. A szántóföldbe vetett kincs, az igazgyöngy és a tengerbe vetett háló hasonlatát hallottuk. Jézus a tanítványoknak a mindennapokból ismert képekkel és példákkal szeretné bemutatni a mennyek országát. A zsidó földön ismeretes volt az hogy a sok szorongatás és üldözés miatt az emberek a földbe ásták kincseiket. Megtörtént, hogy soha többé nem tértek vissza, és nem ásták ki azokat újra, hanem valaki más bukkant rá. Ugyanakkor az is valóság volt, hogy Palesztinában nem igazán lehetett megélni a fölművelésből, ezért a legidősebb fiú maradt a szülői házban, reá maradtak a földek, és a fiatalabb testvérek részesedését ki kellett hogy fizesse. Ezek a fiatalabb testvérek nagyrészt kereskedők lettek. ( forrás: http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=557). Ilyen háttérrel könnyebb megérteni a hasonlatokat, amelyeket az evangéliumban hallunk. Jézus az első két hasonlatban a szántóföldbe rejtett kincsnél, és az igazgyöngynél kihangsúlyozza, hogy a földet művelő ember amikor a kincset megtalálja, és a kereskedő ember is, aki megtalálta a keresett gyöngyöt, mindenét eladja, csakhogy megszerezhesse azt amiree vágyott. A mennyek oországáért való fáradozásunk tehát áldozattal és lemondással jár-üzeni nekünk Jézus ezekkel a hasonlatokkal. Ahhoz hogy birtokoljuk a mennyek országát, le kell mondani a földi kötöttségeinkről. Meg kell szabadulnunk a felesleges dolgainktól, amelyek gátolnak bennünket a mennyek országába való bejutástól. Itt nem feltétlenül csak a nehéz bűnökről van szó, idetartoznak, de ennek a spektruma szélesebb. Több lelkigyakorlat vezetőmtől hallottam olyan dolgokat, amelyeken igazán érdemes elgondolkodni. Nem kell feltétlenül égbekiáltó nagy bűnöimnek lennie ahhoz, hogy távol tartsam magam a mennek országától. Néha az ártalmatlannak tűnő kis szokások, kötődések is elég nagy falat emelnek közém és a mennek országa közé. Nagyon jó ha időnként leülünk és imáinkban kérjük a Szentlelket, mutasson rá azokra a dolgaimra, amiktől jó lenne megszabadulnom, hogy épülhessen bennem a mennyek országa. Jézus szavai: „eladta mindenét, amije csak volt és megvette.”(Mt 13,46b), rámutatnak arra is, hogy a figyelmem középpontjában a mennyek országa kell hogy legyen. Minden evilági működésemet, a mennyek orszagába való vágyakozás szemszögéből kell végbevinnem. A mennyek országa az a végső cél, amire a figyelmem irányul, és az az ami mozgatja az egész életemet. Így válik majd valóra bennem a mai evangéliumban hallot két hasonlat.

     A harmadik hasonlat, amit hallottunk a tengerbe vetett hálóról szóló hasonlat. Máté evangéliumában egyedi módon szerepel ez a kép. Ebben a hasonlatban az egyház képe rajzolódik ki. Elénk tárul az egyház küldetése, hogy mindenkit megszólítson és egybegyűjtsön. A képben benne van az elmúlt vasárnapihoz hasonló gondolat. A jó és a rossz halak különvásztása ugyanazt az üzenetet tartalmazza, mint az elmúlv vasárnapi evangéliumban a búza és a konkoly szétválasztása. Mindkét hasonlat az utolsó ítélet eseményét tárja elénk. Az igazak és a bűnösök szét lesznek választva. Az igazak az üdvössére mennek, a bűnösök pedig az olthatatlan tűzre.

     Krisztusban kedvs testvérem! A mai evangéliumi szakasz ébressze fel benned a vágyat, hogy a mennyek országáért merjél meghozni minden áldozatot. A mennyek országa legyen az életed minden cselekedetének a mozgatója, gondolkodásod és beszédeid vezetője. Az Úr kegyelme legyen veled!


 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30