Evangélium - 2017.07.16.

Évközi 15. vasárnap

     " Abban az időben:
     Jézus elment hazulról, és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket:
     ,,Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.
     Akinek van füle, hallja meg!''
     Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték: ,,Miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben?'' Ő így válaszolt: ,,Nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki; de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendölése:
        Hallván hallotok, és mégsem értetek,
        nézvén néztek, de mégsem láttok;
        megkérgesedett ugyanis e népnek szíve:
        Fülükkel restül hallanak,
        szemüket behunyják,
        hogy a szemükkel ne lássanak,
        fülükkel ne halljanak,
        és a szívükkel ne értsenek,
        s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket.
     De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, – és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok, – és nem hallotta.
     Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet!
     Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosai, a harmadik harmincszorosat.'' /
Mt 13, 1-23/

            

                                                   „Akinek füle van, hallja meg!”(Mt 13,9)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnap evangéliumi szakaszában a magvetőről szóló példabeszédet és annak magyarázatát hallottuk. A szövegmagyarázat szerint a magvetőről szóló példabeszéd a korai egyház nehézségeit foglalja magába. Már abban az időben is elterjedt volt a közömbösség az evangélium iránt, úgy mint manapság is nagyon sok embernél. (http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=555). Jézus ezzel a hétköznapi életből vett képpel akarja szemléltetni, hogy Iste igéjét milyen módon lehet befogadni és megélni. A magvető képe ismert volt a Jézus korabeli Gallileában, éppen ezért a példabeszédben saját magát a magvetőhöz hasonlítja. Jézus az, aki a magot, vagyis Isten Igéjét az emberek szívébe szórja. A példabeszédben rámutat, hogy milyen sorsa lehet az elvetett magnak. Négy lehetőséget hallunk a példabeszédben. Nagyon jó ha ennek a példabeszédnek kapcsán mi is elgondolkodunk, hogy  mi melyik csoporthoz tartozunk, mi hogyan fogadjuk Isten Igéjét. Jézus azt akarja, hogy az általa evetett mag, Isten igéje jó földbe hulljon és bőséges termést hozzon. Bátorít bennünket az evangélium, hogy szívünket nyissuk meg Isten igéjének, és engedjük, hogy az megteremje gyümölcsét. Az első három lehetőség, az útszélre eső mag, a köves talajba hullott mag, és a tövisek közé hullott mag, sajnos igen elterjedt. Nagyon sokan hallják ugyan az igét, tetszik is nekik, de az élet forgataga elfeledteti velük a hallott igét, és az az említett esetekhez hasonlóan annak pusztulását idézi elő.

     Az evangéliumi szakasz folytatásában azt halljuk, hogy megkérdezik Jézustól,miért tanít példabeszédekkel. A válasz az, hogy a hívő embernek megadatik Isten Országa titkainak a megértése. A nem hívő ember számára rejtve marad Isten üzenete. Jézus boldognak mondja a tanítványokat, mert életközelien láthatják őbenne Isten igazságának a kinyilatkoztatását: „A ti szemetek boldog, mert lát, s a fületek is az, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és sok igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”(Mt 13,16-17)

     Nekünk, mai keresztényeknek is üzen a magvetőről szóló példabeszéd. El kellene gondolkodni azon, hogy mi hogyan állunk Isten igéjének a befogadásával. Mennyire törekszünk az igék, vagyis a magvető Jézus által elhintett magok befogadására? Vajon a mi szívünk melyik talajhoz hasonlít? Merjük feltenni magunknak ezeket a kérdéseket!

     Napjainkban, amikor eluralkodott a közömbösség, de ugyanakkor a hitetlenség is, nekünk adatott meg a küldetés, hogy mint az Isteni ige magjainak a befogadói, termést hozzunk, és ezzel legyünk másoknak a tanítói. Ne feledjük el azt sem, hogy Jézus boldognak mondja a tanítványok fülét, és szemét, mert láthatják, és hallhatják azt, amit a korábban élt igazak és próféták szerettek volna látni, de nem láthatták. Ez a kijelentés ránk is vonatkozik. Boldognak kell lennünk, mert Isten, Jézus evangéliuma által világossá tette számunkra üdvözítő akaratát. A maga teljességében feltárta előttünk Országának titkait. Isten a mi számunkra, mostmár nem egy távoli, elérhetetlen valaki, hanem a minket személyesen megérintő, és megszólító Atya! Jézus szavai mindannyiunk számára az életet ajándékozzák. Nekünk arra kell törekednünk, hogy valóban jó föld legyen a szívünk, amelyben Isten igéje, az elvetett mag, szárba szökken, és bőséges termést hoz.

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom neked, hogy a mai példabeszéd adjon segítséget a mindennapi keresztény életedhez. Legyen buzdítáűs a számodra az is, hogy Isten igéje neked szól, és téged akar gyümölcsöt termő jó földdé alakítani, és ezáltal evezetni az üdvösségre!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30