Evangélium - 2017.07.09.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 14. vasárnap

"Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
    Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
    Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű -- és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű." /
Mt 11, 25-30/

                                   

                           „..tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű...” (Mt 11,29)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnap evangéliumi szakasza,amely mindössze néhány verset foglal magába, egy nagyon mély értelmű üzenetet hordoz. Jézus, akiről az evangéliumok leírják, hogy miként járta be Gallilea városait és falvait, mindenhol az Isten Országát hirdetve, mindenhol Isten szeretetéről tanúságot téve, tetteiben és cselekedeteiben. A most elhangzott evangéliumi szakasz elején egy dicsőítő és hálaadó imát mond az Atyának. Jézus ebben a rövid dicsőítő és hálaadó imában megköszöni azokat a lelkeket, akik hisznek benne. Kiemelkedik az, hogy Jézus az egyszerű emberekért ad hálát, akik befogadták Isten Országának örömhírét: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad.” (Mt 11,25)-olvassuk. Ebben a versben kifejeződik az, hogy Isten Országának a titkát csakis az tudja befogadni, akinek a szíve tiszta és egyszerű. Itt nem a bölcsesség és a tudomány ellen beszélümk, hanem arra irányul a figyelmünk, hogy Jézus evangéliumát csakis azok értik meg, akik nyitottak rá. Nagyon sokan vannak manapság is, akik annak ellenére, hogy a világi tudományokban jártasak, mondhatnám, szakemberei a saját foglalkozásuknak, de Isten Országától távol járnak. Miért? Azért mert nem látnak túl az evilági bölcselkedés és tudomány erdején. Jézus éppen erről beszél, amikor az Atyához imádkozik a mai evangéliumi szakasz bevezető részében. Az evilági bölcsességtől elvakított ember számára Isten Országa rejtve marad. Rejtve marad, mert az nem ismerhető fel a földi gondolkodás fogalmaival, és kifejezéseivel. Isten Orszuágának a titkát, az emberi szív mélységeiben lehet megérteni és felismerni.

     Mi keresztények arra vagyunk meghívva, hogy a mindennapi tanulmányaink, és evilági munkálkodásunkon túl megérezzük a tökéletes igazság ízét! Jézus, az egész földi működése során ezt a magasabbrendű értéket hordozta mindenhova, Voltak akik megértették, és voltak aki nem értették meg és nem fogadták be.

     Jézus az Atya szeretének megnyilvánulása a mi véges világunkban. Jézusban szemmel láthtóvá, érzékelhetővé válik Isten belső tulajdonsága.

     A címben szereplő igevers kifejezi ezt a nagy titkot:”.. mert szelíd vagyok és alázatos szívű...” (Mt 11,29). Jézus egész működésében, szavaiban és tetteiben Isten ezen tulajdonságai mutatkoznak be. A szelíd és alázatos Jézusban látjuk az Atya képmását! Isten Jézusban mutatja meg az emberek iránt érzett ragaszkodását és szeretetét, és benne nyilatkoztatja ki a végső célt is, az üdvösséget!

     Jézus megfogalmazza meghívást is a szelídségre és alázatosságra. A keresztény ember magán kell hogy viselje ezeket a jézusi tulajdonságokat. A mai világnak szüksége van a Jézust követő szelíd és alázatos lelkületű keresztényekre. Ennek a megvalósulásáért nagyon sokat kell küzdeni, nagyon sokat kell imádkozni. Napról napra szemlélnünk kell Jézust, így fogjuk megtanulni a szelídséget és alázatosságot.

     Kívánom neked kedves testvérem, hogy Jézusnál találd meg lelked nyugalmát, bízd rá életed terheit és nehézségeit. Ő meg fogja mutatni neked szeretetét és irgalmával át fog ölelni téged! A vele való együttlétben meg fogod tanulni Jézus szelídségét és alázatos lekületét, amely szebbé teszi már az itteni földi életedet és el fog vezetni a boldog Mennyországba is!

 

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30